AKTS - Bilgisayar Programlama I

Bilgisayar Programlama I (CMPE113) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama I CMPE113 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders C programlama dili kullanılarak problem çözme kabiliyeti kazandırma amacındadır. Bu ders; algoritma geliştirme, sıralı, seçme ve döngü komutlarını kullanma ve modüler programlama geliştirme konularını içermektedir. Ayrıca bu dersle öğrencilere okunabilir, yeterli dokümana sahip program yaratabilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problem çözümü için algoritma geliştirme
  • Seçme komutlarını kullanma
  • Döngü komutlarının uygulanma
  • Modüler programlama ve fonksiyon tasarımını açıklayabilme
  • Okunabilir, yeterli dokümana sahip program yaratabilme
Dersin İçeriği Algoritma geliştirme, C dili temel yapıları, seçme komutları, döngü komutları, standart kütüphane fonksiyonları, fonksiyon yaratma, parametre geçirme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlamaya Giriş Bölüm 1 (ders kitabı)
2 Algoritma Geliştirme (pseudo kod ve flowchart) Bölüm 1,3
3 Algoritma Geliştirme (pseudo kod ve flowchart) Bölüm 1,3
4 Algoritma Geliştirme (pseudo kod ve flowchart) Bölüm 1,3
5 C programının genel yapısı Bölüm 2
6 C programının genel yapısı Bölüm 2
7 Seçme komutları Bölüm 4
8 Seçme komutları Bölüm 4
9 Döngü komutları Bölüm 5
10 Döngü komutları Bölüm 5
11 Döngü komutları Bölüm 5
12 Fonksiyonlar Bölüm 6
13 Fonksiyonlar Bölüm 6
14 Değer parametresi geçişi Bölüm 6
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Problem Solving and Program Design in C, J. R. Hanly, E. B. Koffman, 6th Edition, Pearson, 2010
Diğer Kaynaklar 2. 1. C Programming Problem Book, A.Yazici, C.Turhan, C.F. Selbes, Atilim University.
3. 2. C: How to Program, H.M.Deitel, P.J.Deitel, 2nd Edition, Prentice-Hall
4. 3. C Programming: A Modern Approach, K. N. King, W.W.Norton&Company, 2nd Edition.
5. 4. C Programming Language, B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, 2nd Edition Prentice Hall Software.
6. 5. Programming in C, S.Kochan,3rd Edition, Sams.
7. 6. C: The Complete Reference, H. Schildt, 4th Edition McGraw-Hill Osborne Media

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 1 1 1
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 93