AKTS - İş ve e-Ticaret

İş ve e-Ticaret (ISE261) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş ve e-Ticaret ISE261 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonel teknik bilgiyi, ayrıca çevirimiçi işlemlerin yasal, etik ve sosyal yönleri ile uygulanmasını ve yürütmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel e-Ticaret ortamını tanımlama
  • Konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme
  • JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama
  • Transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama
  • e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme
Dersin İçeriği E-ticaret uygulamaları geliştirme için bir bağlam, e-ticaret uygulamaları türleri, e-ticaret uygulamalarını belirleme ve tanımlama, e-ticaret fizibilitesi, e-ticaret gereksinim analizi, üst seviye, detaylı ve teknik tasarım ve yapım, e-iş modelleri, İnternet pazarlama, çevrimiçi mali işlemler, İnternet vergilendirme, hukuki, etik ve sosyal konular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 eTicarete giriş Bölüm1 (Ana Ders Kitabı)
2 e-Ticaret uygulamaları Bölüm 2
3 e-Ticaret uygulama tipleri Bölüm 3, Ders notları
4 e-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme Bölüm 4, Ders notları
5 e-Ticaretin fizibilitesi Ders notları
6 e-Ticaret ihtiyaç analizi Ders notları
7 Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum Ders notları
8 e-İş modelleri Bölüm 5
9 Internet üzerinden pazarlama Ders notları
10 Çevirimiçi finansal hareket ve Internet üzerinden vergilendirme Ders notları
11 Yasal, etik ve sosyal yönleri Ders notları
12 e-Ticaret Teknikleri: JavaScript, JScript Ders notları
13 Ticaret Teknikleri: DHTML, CSS Ders notları
14 e-Ticaret Teknikleri: ASP, XML Ders notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Turban, E. and King, D. Introduction To E-Commerce . 2003, Pearson Education. ISBN 0-13-122450-6 [T2003]
Diğer Kaynaklar 2. Turban, E. and King, D. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. 2006, Pearson Education. ISBN 0-13-197667-2
3. Multisite Commerce: Proven Principles for Overcoming the Business, Organizational, and Technical Challenges, 1/e, by Mirlas, IBM Press, ISBN- 10: 0137148879 | ISBN-13: 9780137148875
4. E-Commerce 2009, 5/e, by Laudon & Traver, Prentice, ISBN-10: 0136007112 | ISBN-13: 9780136007111
5. e-Business and e-Commerce How to Program, 1/e, by Deitel, Deitel & Nieto, Prentice Hall, ISBN-10: 013028419X | ISBN-13: 9780130284198
6. Sams Teach Yourself E-Commerce Programming with ASP in 21 Days, 1/e, by Walther, Banick & Levine, Sams Publishing, ISBN-10: 0672318989 | ISBN-13: 9780672318986

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 55
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 1 10 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 135