AKTS - Yazılım Üretimi

Yazılım Üretimi (SE460) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Üretimi SE460 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir yazılım üretimi kodlama, hata ayıklama, doğrulama, birim testi, entegrasyon testini içeren tüm yazılım geliştirme sürecini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken ölçevler ve bileşenlerin anlatılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yazılım üretiminde karmaşıklık düzeyini değerlendirme ve yönetme
 • Yazılım üretiminde, gelecekteki olası değişiklikleri tahmin etmek için belirli teknik ve yöntemleri kullanma
 • Yazılım doğrulama tekniklerini anlatma
 • Yazılım üretiminde kullanılan uluslararası standarlatı ve önemini anlatma
 • Yazılım üretimi modellerini anlatma ve farklarını belirtme
 • Yazılım üretimini olanlama
 • Yazılım üretimi sırasında çeşitrli ölçüm ve ölçevleri toplama
 • Yazılım geliştirme dillerini kullanma
 • Yazılım üretimi kodlama sürecini yönetme
 • Yazılım üretimi testlerini yapma
 • Var olan kod ve kütüphaneleri yeniden kullanma
 • Yazılım kalite unsurlarını anlatma
Dersin İçeriği Yazılım üretimi temelleri, yazılım karmaşıklığı, yazılım üretim yönetimi, yazılım üretim modelleri, yazılım üretim planlama, yazılım ölçme, yazılım üretim dilleri, yazılım testleri, yeniden kullanma, doğrulama, uluslararası standartlar, yazılım kalite yönetimi, entegrasyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Karmaşıklığı Bölüm 1, 2,3, diğer kaynaklar 9
2 Yazılımda Değişiklik İhtiyacını Tahmin Etme Bölüm 1, 2,3, diğer kaynaklar 9
3 Yazılım Doğrulama Bölüm 1, 2,3, diğer kaynaklar 9
4 Yazılım Üretiminde Kullanılan Standartlar Diğer kaynaklar 1
5 Yazılım Üretimi Modelleri Diğer kaynaklar 1
6 Yazılım Üretimi Yönetimi Bölüm 12
7 Yazılım Üretimi Planlaması Bölüm 15
8 Yazılım Üretimi Ölçme Diğer kaynaklar 9
9 Yazılım Tasarımı Bölüm 17
10 Yazılım Dilleri Bölüm 16
11 Kodlama Bölüm 16
12 Test Bölüm 18
13 Yeniden kullanma Diğer kaynaklar 9
14 Yazılım Kalite Yönetimi Diğer kaynaklar 9
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Extreme Programming Explained: Embrace Change, K. Beck, Addison-Wesley, 1999, Chap. 10, 12, 15, 16-18, 21
Diğer Kaynaklar 2. Sommerville, Software Engineering, seventh ed., Addison-Wesley, 2005
3. J. Bentley, Programming Pearls, second ed., Addison-Wesley, 2000, Chap. 2-4, 6-11, 13, 14, pp. 175-176
4. Hunt and D. Thomas, The Pragmatic Programmer, Addison-Wesley, 2000, Chap. 7, 8 12, 14-21, 23, 33, 34, 36-40, 42, 43
5. IEEE Std 1517-1999, IEEE Standard for Information Technology-Software Life Cycle Processes- Reuse Processes, IEEE, 1999
6. IEEE/EIA 12207.0-1996//ISO/IEC12207:1995, Industry Implementation of Int. Std. ISO/IEC 12207:95, Standard for Information Technology- Software Life Cycle Processes, IEEE, 1996
7. B.W. Kernighan and R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999, Chap. 2, 3, 5, 6, 9
8. S. Maguire, Writing Solid Code: Microsoft’s Techniques for Developing Bug-Free C Software, Microsoft Press, 1993, Chap. 2-7.
9. S. McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, second ed., 2004
10. A Software Engineering Body of Knowledge, Thomas B. Hilburn, Iraj Hirmanpour, Soheil Khajenoori, Richard Turner, Abir Quasem; Latest Edition., 2004
11. Object-Oriented Software Construction (Book/CD-ROM), 2nd Edition, By Bertrand Meyer, Published by Prentice Hall PTR, 2000
12. An Introduction to Programming and Object Oriented Design Using Java, by Jaime Niño, Frederick A. Hosch, J. Nino, F. Hosch, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 110