AKTS - Yazılım Üretimi

Yazılım Üretimi (SE460) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Üretimi SE460 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir yazılım üretimi kodlama, hata ayıklama, doğrulama, birim testi, entegrasyon testini içeren tüm yazılım geliştirme sürecini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken ölçevler ve bileşenlerin anlatılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yazılım üretiminde karmaşıklık düzeyini değerlendirme ve yönetme
 • Yazılım üretiminde, gelecekteki olası değişiklikleri tahmin etmek için belirli teknik ve yöntemleri kullanma
 • Yazılım doğrulama tekniklerini anlatma
 • Yazılım üretiminde kullanılan uluslararası standarlatı ve önemini anlatma
 • Yazılım üretimi modellerini anlatma ve farklarını belirtme
 • Yazılım üretimini olanlama
 • Yazılım üretimi sırasında çeşitrli ölçüm ve ölçevleri toplama
 • Yazılım geliştirme dillerini kullanma
 • Yazılım üretimi kodlama sürecini yönetme
 • Yazılım üretimi testlerini yapma
 • Var olan kod ve kütüphaneleri yeniden kullanma
 • Yazılım kalite unsurlarını anlatma
Dersin İçeriği Yazılım üretimi temelleri, yazılım karmaşıklığı, yazılım üretim yönetimi, yazılım üretim modelleri, yazılım üretim planlama, yazılım ölçme, yazılım üretim dilleri, yazılım testleri, yeniden kullanma, doğrulama, uluslararası standartlar, yazılım kalite yönetimi, entegrasyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Karmaşıklığı Bölüm 1, 2,3, diğer kaynaklar 9
2 Yazılımda Değişiklik İhtiyacını Tahmin Etme Bölüm 1, 2,3, diğer kaynaklar 9
3 Yazılım Doğrulama Bölüm 1, 2,3, diğer kaynaklar 9
4 Yazılım Üretiminde Kullanılan Standartlar Diğer kaynaklar 1
5 Yazılım Üretimi Modelleri Diğer kaynaklar 1
6 Yazılım Üretimi Yönetimi Bölüm 12
7 Yazılım Üretimi Planlaması Bölüm 15
8 Yazılım Üretimi Ölçme Diğer kaynaklar 9
9 Yazılım Tasarımı Bölüm 17
10 Yazılım Dilleri Bölüm 16
11 Kodlama Bölüm 16
12 Test Bölüm 18
13 Yeniden kullanma Diğer kaynaklar 9
14 Yazılım Kalite Yönetimi Diğer kaynaklar 9
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Extreme Programming Explained: Embrace Change, K. Beck, Addison-Wesley, 1999, Chap. 10, 12, 15, 16-18, 21
Diğer Kaynaklar 2. Sommerville, Software Engineering, seventh ed., Addison-Wesley, 2005
3. J. Bentley, Programming Pearls, second ed., Addison-Wesley, 2000, Chap. 2-4, 6-11, 13, 14, pp. 175-176
4. Hunt and D. Thomas, The Pragmatic Programmer, Addison-Wesley, 2000, Chap. 7, 8 12, 14-21, 23, 33, 34, 36-40, 42, 43
5. IEEE Std 1517-1999, IEEE Standard for Information Technology-Software Life Cycle Processes- Reuse Processes, IEEE, 1999
6. IEEE/EIA 12207.0-1996//ISO/IEC12207:1995, Industry Implementation of Int. Std. ISO/IEC 12207:95, Standard for Information Technology- Software Life Cycle Processes, IEEE, 1996
7. B.W. Kernighan and R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999, Chap. 2, 3, 5, 6, 9
8. S. Maguire, Writing Solid Code: Microsoft’s Techniques for Developing Bug-Free C Software, Microsoft Press, 1993, Chap. 2-7.
9. S. McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, second ed., 2004
10. A Software Engineering Body of Knowledge, Thomas B. Hilburn, Iraj Hirmanpour, Soheil Khajenoori, Richard Turner, Abir Quasem; Latest Edition., 2004
11. Object-Oriented Software Construction (Book/CD-ROM), 2nd Edition, By Bertrand Meyer, Published by Prentice Hall PTR, 2000
12. An Introduction to Programming and Object Oriented Design Using Java, by Jaime Niño, Frederick A. Hosch, J. Nino, F. Hosch, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 110