AKTS - Veri Yapıları

Veri Yapıları (CMPE226) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veri Yapıları CMPE226 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders problem çözmede kullanışlı olan soyut kavramları tanıtarak bu kavramların programlamada nasıl kullanıldığını anlatır. Öğrenciler özel bir problem için hangi vari yapısının seçilmesi gerektiğini öğrenir, ve karmaşık veri yapılarını yaratmayı öğrenirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verilen probleme uygun veri yapısını kullanmak
  • Bağlı listeler, yığıtlar, sıralar, ikili ağaçları kullanmak
  • Özyinelemeyi uygulamak
  • Arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme konularını uygulamak
  • Verilen probleme uygun veri yapısını seçmek
  • Mevcut veri yapılarını kullanarak karmaşık veri tipleri yaratmak
Dersin İçeriği Yığıtlar, özyineleme, yığıtlar, sıralar, dinamik değişkenlerin yaratılması ve yıkılması, bağlı listeler, dairesel listeler, çift bağlı listeler, arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temeller, standard şablon kütüphanesi -STL Bölüm 2, 4 (ders kitabı)
2 Bağlı listeler Bölüm 5
3 Bağlı listeler Bölüm 5
4 Bağlı listeler Bölüm 5
5 Özyineleme Bölüm 6
6 Yığıtlar Bölüm 7
7 Yığıtlar Bölüm 7
8 Sıralar Bölüm 8
9 Sıralar Bölüm 8
10 Arama, Sıralama Bölüm 9, 10
11 Hesaba dayalı adresleme Bölüm 5
12 İkili ağaç yapısı Bölüm 11
13 İkili ağaç yapısı Bölüm 11
14 Yığın Sıralama Bölüm 11
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Data Structures Using C++, D.S. Malik, Thomson Course Technology, 1st Edition.
Diğer Kaynaklar 2. Data Structures Using C and C++, Y.Langsam, Prentice-Hall International Inc., 2nd Edition.
3. Data Structures and Algorithm Analysis in C++, M. Weiss, Addison Wesley, 3rd Edition
4. Practical Data Structures in C++, B. Flamig, John Wiley & Sons, Pap/Dis Edition.
5. Fundamentals of Data Structures in C++, E. Horowitz, S. Sahni, D. Mehta, Silicon Press, 2nd Edition.
6. Data Structures and Algorithms in C++, M.T. Goodrich, R.Tamassia, D. M. Mount, Wiley, 2nd Edition.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 55
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 12 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 198