AKTS - Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE440 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere kaliteli kullanıcı arayüzü tasarımı için gerekli olan teoriyi öğretmek ve kullanıcı arayüzü tasarım ve değerlendirmesi için gerekli olan beceriyi kazandırmaktır. Aynı zamanda, kullanıcı arayüzü geliştirme sürecinde kullanıcı ile birlikte çalışmanın önemi öğretilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kullanıcı arayüzü geliştirmenin önemini vurgulamak
  • Kullanıcı arayüzü gereksinimlerini toplamak
  • Kullanışlı arayüzler tasarlamak
  • Kullanıcı arayüzlerini değerlendirmek (test etmek)
Dersin İçeriği Kullanıcı arayüzü temelleri, gereksinim toplama teknikleri, kullanıcı, görev ve ortam analizleri yapmak, kavramsal tasarım, etkileşim tasarımı, tasarım prensipleri, etkileşim yöntemleri, grafiksel arayüz tasarımı, web arayüz tasarımı, kullanıcı arayüzü değerlendirme işlemi (test etme).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kullanıcı arayüz tasarımına giriş Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Kullanıcı arayüz gereksinimleri nasıl toplanır Bölüm 2
3 Kullanıcı ve alanı keşfetmek Bölüm 3
4 Görev ve işi keşfetmek Bölüm 4
5 Gereksinim toplamak Bölüm 5
6 Kavramsal tasarım Bölüm 8
7 Tasarım rehberi ve tasarım gerekçeleri Bölüm 9
8 Etkileşim tasarımı Bölüm 10
9 Etkileşim yöntemleri Bölüm 11
10 Grafiksel arayüz tasarımı Bölüm 16
11 Web tasarımı Bölüm 17
12 Değerlendirme stratejileri Bölüm 20-24
13 Kullanıcı arayüzlerini kontrol etme Bölüm 25-26
14 Kapsamlı değerlendirme Bölüm 27
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. User Interface Design and Evaluation, D.Stone, C.Jarrett, M.Woodroffe, S.Minocha, Morgan Kaufmann, 2005, ISBN: 0-12-088436-4
Diğer Kaynaklar 2. Human-Computer Interaction, Alan Dix and others, Pearson Education, 2003
3. Introduction to Human Factors Engineering, Christopher D. Wickens, Pearson Education, 2004
4. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Ben Shneiderman and Catherine Plaisant, Pearson Education, 2004
5. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, H.Sharp, Y.Rogers and J.Preece, John Wiley, 2007
6. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design, J.Tidwell, O'Reilly Media, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126