AKTS - Bilgisayar Ağlarında Özel Konular

Bilgisayar Ağlarında Özel Konular (CMPE435) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Ağlarında Özel Konular CMPE435 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE334
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Günümüzde İnternet üzerinde yaygın olarak kullanılan uygulamalara odaklanarak, TCP/IP ağ uygulama detayları ve temel prensiplerinde ileri seviye bilgi sunmak ve teknik detayları incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • TCP/IP protokol kümesi temel konseptlerini ve veri iletişimi prensiplerini yorumlar ve tartışır.
  • Çok kullanılan İnternet uygulamalarının detaylı ve teknik hizmet yapılanması ve kurulum prensiplerini izah edebilir.
  • OSI çok katmanlı ağ modelini anlar. TCP/IP protokol kümesinin fonksiyonlarını OSI modeline göre tanımlayabilir.
  • TCP/IP ağlar için yönlendirme mekanizması ve protokollerini tanımlayabilir.
  • IPv6 adreslemesini ve fonksiyonel kullanımını izah edebilir.
  • Bilgisayar ağları için güvenlik ihtiyaçlarını belirleyebilir.
Dersin İçeriği TCP/IP ağların çalışma prensip detayları, internet üzerinde çok kullanılan uygulamaların ileri düzey teknik yapısı, IPv6 adresleme, yönlendirme prensipleri, algoritmaları ve protokolleri, ICMP iletişimi, sanal özel ağlar (VPNs), kablosuz ağlar, ağ güvenliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ağlarına giriş. Internet nedir? OSI çok katmanlı ağ mimari modeli. Bölüm-1 (ders kitabı)
2 TCP/IP ağ çalışma prensipleri özeti. Katman fonksiyonları. Kesim (segment), datagram ve çerçeve (frame) yapıları. Ders notları + Bölüm 2-5 (özet)
3 HTTP protokol özeti, mesaj formatı. Çerezler ve çerez kullanımı. Proxy, önbellek-kontrolü, koşullu-GET, içerik kodlama. Bölüm 2.2.4-2.2.6
4 Uygulamlar için HTTP servisleri. HTTPS servisi. FTP protocol özeti. E-posta protokolleri özeti. Posta mesaj format ve MIME. Bölüm 2.3, 2.4.3-2.4.4
5 DNS hizmeti ve DNS protokolü özeti. Tersine DNS sorgulama. DNS zehirleme. Uçtan uca iletişim protokolleri. Uçtan uca dosya dağıtımı. Dağıtık özet tablosu (DHT). Bölüm 2.5-2.6
6 Gönderim katmanı fonksiyon özeti. UDP/TCP tip gönderim hizmetleri. Bağlantı-yönetimli ve bağlantısız iletişim. TCP ve iletişim güvenilirliği. Bölüm 3.1-3.4
7 TCP akış ve çakışma kontrol mekanizmaları. ATM ABR çakışma kontrol mekanizması. Bölüm 3.5.4-3.7
8 Datagram ağlar ve IP adresleme prensipleri özeti. Yönlendirme algoritmaları. Bağlantı-durumu ve uzaklık-vektörü yönlendirme algoritmaları. Bölüm 4.1-4.5
9 Hiyerarşik yönlendirme. İç ağ ve ağlar arası özerk yönlendirme sistemi. RIP, OSPF, BGP protokolleri. Yayım ve çoklu gönderim. Bölüm 4.5-4.7
10 IPv6 özellikleri, servisleri ve datagram formatı. IPv6-IPv4 geçiş sistemleri ve uyumluluk. Bölüm 4.4.4 + Ders notları
11 ICMP özellikleri ve uygulamaları. Sanal özel ağ (VPN) kurulumu ve yönetimi. Bölüm 4.4.3-4.4.5+ Ders notları
12 Veri-bağlantı katmanı prensipleri ve Ethernet protokol özeti. ARP protokolü. Hat öbekleri ve hat anahtarları. Sanal yerel alan ağı (VLAN) kurulumu ve işletmesi. Uçtan-uca iletişim protokolü ve çerçeve yapısı. Bağlantı sanallaştırma ve fiziksel katman özeti. Bölüm 5.6.3-5.7
13 Kablosuz ağ ve IEEE802.11protokol özeti. WiFi, Bluetooth, WiMAX standartları. Kablosuz ağlarda dolaşılabilirlik ve hareketlililk. Hücresel İnternet erişimi. Mobil IP. Bölüm 6.4-6.8
14 Ağlarda güvenlik tehditleri. Güvenli e-posta. SSL ve gönderim katmanı güvenliği. IPsec ve VPN kullanımı. Kablosuz ağ güvenliği. Operasyonel güvenlik, ateş duvarları ve saldırı tespit sistemleri. Bölüm 8

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 5/E, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 978-0-13-136548-3.
Diğer Kaynaklar 2. Computer Networks 4/E, Andrew S. Tanenbaum, Pearson Education Inc., 2006
3. Introduction to Data Networks, Lawrence Harte, ALTHOS Publishing, 2005
4. Computer Networking First-Step, Wendell Odom, Cisco Press, 2004
5. Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, Sas Bilişim, 2005
6. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, On-line book available at “http://www.redbooks.ibm.com/” Redbooks, published 19 December 2006, Last accessed May 14, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125