AKTS - Yükselen Teknolojiler

Yükselen Teknolojiler (SE426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yükselen Teknolojiler SE426 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişimle ilgili yeni ve yükselen teknolojilerin temel ilkelerini öğretmektir. Yeni ve yükselen teknolojiler ve onların bilişim sistemlerine, iş ve topluma etkisi belirlenecek, araştırılacak, tartışılacak ve değerlendirilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim uzmanları için yükselen teknolojileri izlemenin neden önemli olduğunu açıklama
  • Yenileşimin nasıl oluştuğu ve yeni teknolojilerin nasıl doğaladığını açıklama
  • Bazı güncel yükselen teknolojilerin artılarını, eksilerini ve geleceklerini tartışma
  • Yükselen teknolojileri belirlemek ve değerlendirmek için gerekli araştırma yeteneklerini gösterme
  • Seçilen bir yükselen teknolojiyi, bağımsız bir araştırmaya dayanarak tartışma
Dersin İçeriği Yükselen teknoloji nedir, bozucu teknolojiler, bozucu teknolojilerin belirlenmesi, 3-boyutlu yazıcı devrimi, teknolojinin evrimi, yenileşimin doğası, birleştirme ve yapı, olaylar, alanlar ve sorun çözümü, teknolojilerin kökeni, teknolojik devrim, ekonomik devrim, öngörüleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yükselen teknolojinedir? Dersnotları
2 Bozucu Teknolojiler Dersnotları
3 Bozucu Teknolojilerin Belirlenmesi Dersnotları
4 3-boyutlu Yazıcı Devrimi Dersnotları
5 Teknolojinin Evrimi Dersnotları
6 Yenileşimin Doğası Dersnotları
7 AraSınavı
8 Birleştirme ve Yapı Dersnotları
9 Olaylar Dersnotları
10 Alanlar ve Sorun Çözümü Dersnotları
11 Teknolojilerin Kökeni Dersnotları
12 Teknolojik Devrim Dersnotları
13 Ekonomik Devrim Dersnotları
14 Öngörüleme Dersnotları
15 Öngörüleme Dersnotları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Notlar ve çevrimiçi kaynaklar sağlanacaktır. Course Notes and online resources will be provided
Diğer Kaynaklar 2. 1. W. Brian Arthur, The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves, Free Press, 2009, 978-1-4165-4405-0.
3. 2. Chris Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, Crown, 2012, 978-0-307-72095-5

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 122