AKTS - Dijital Sinyal İşleme

Dijital Sinyal İşleme (CMPE463) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dijital Sinyal İşleme CMPE463 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciyi sinyal işleme temel kavram ve yaklaşımlarıyla tanıştırmaktır. Dersi almak yoluyla öğrenci dijital sinyal işleme algoritma ve filtrelerine ilişkin tecrübe edinecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verilen bir problem için dijital sinyal işleme algoritması ve filtresi tasarlayıp gerçekleştirebilme.
  • Verilen bir problem için uygun dijital sinyal işleme tekniğine karar verme ve uygulama.
Dersin İçeriği Sinyal ve sistemlerin ayrık-zaman bölgesi ve frekans bölgesi gösterimleri, örnekleme ve tekrar oluşturma, DFT, FFT, z-dönüşüm, filre tasarım teknikleri, sonlu kelime uzunluğu etkileri, 2-boyutlu filtreleme, sayısal sinyal işleme uygulamaları, bazı sayısal sinyal işleme işlemcilerinin programlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş : Sinyaller ve Sistemler ve Sinyal İşleme; Ayrık zaman domain’indeki sinyallerin sınflandırılması ve gösterimi; Doğrusal ve zaman-değişimsiz sistemler Kısım 1-2 (Ders Kitabı)
2 Fark Eşitlikleri; Frekans cevabı Kısım 1-2
3 Örnekleme ve Tekrar Oluşturma Ayrık Fourier transformasyonu ( DFT ) Kısım 9
4 Örnekleme ve Tekrar Oluşturma Ayrık Fourier transformasyonu ( DFT ) Kısım 9
5 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
6 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
7 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
8 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
9 Dijital filtre tasarımı, FIR ve IIR filtreleri Dijital Filtre Yapıları Sonlu kelime uzunluğu etkileri Kısım 8-9-10 (Kaynak 1)
10 Dijital filtre tasarımı, FIR ve IIR filtreleri Dijital Filtre Yapıları Sonlu kelime uzunluğu etkileri Kısım 8-9-10 (Kaynak 1)
11 Dijital filtre tasarımı, FIR ve IIR filtreleri Dijital Filtre Yapıları Sonlu kelime uzunluğu etkileri Kısım 8-9-10 (Kaynak 1)
12 2- Boyutlu Filtreleme Dijital Sinyal İşleme uygulamaları Dijital Sinyal İşleme işlemcileri Kısım 15 (Kaynak 1)
13 2- Boyutlu Filtreleme Dijital Sinyal İşleme uygulamaları Dijital Sinyal İşleme işlemcileri Kısım 15 (Kaynak 1)
14 2- Boyutlu Filtreleme Dijital Sinyal İşleme uygulamaları Dijital Sinyal İşleme işlemcileri Kısım 15 (Kaynak 1)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John G. Prokis and Dimitris G. Manolakis, “Digital Signal Processing : Principle, Algorithms and Applications” Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (USA), 3rd Ed., 1996.
Diğer Kaynaklar 2. 1. S. K. Mitra, “Digital Signal Processing : A Computer-Based Approach” Mc Graw Hill Co. Inc., NY (USA), 1998.
3. 2. P. Lapsley, J. Bier and E.A. Lee ‘’ DSP Processor Fundamentals : Architectures and Features ‘’ IEEE Press, New York( USA ), 1997
4. 3. Lawrence R. Rabiner and Bernard Gold “Theory and Application of Digital Signal Processing” Prentice Hall, NJ (USA), 1975.
5. 4. C. Sidney Burrus, Computer-Based Exercises for Signal Processing Using Matlab, Prentice Hall, 1994. Matlab for Students, Prentice Hall, 1994. (for various formats).
6. 5. R.G.Lyons, “Understanding Digital Signal Processing (2nd Edition)”, Prentice-Hall, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126