E-Devlet (ISE422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Devlet ISE422 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders etkin bilişim teknolojilerine geçişte kamunun bilgilendirilmesi için e-Devlet ve yönetişim konularında politika ve yönetsel konuları öğretmeyi amaçlar. Ayrıca, ders, e-Devlet projelerinin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve araçları öğretmeyi hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • E-dönüşüm kavramlarını tanımlamak ve tartışmak
  • Küresel bazda yönetişim reformlarının evrimini kavramsal ve gerçekleşme zorlukları açısından tanıtmak
  • E-Devlet servislerinin olgunluk düzeyini değerlendirmek
  • Devlette uygulanan bilişim teknolojilerinin hedeflerini ve yönlerini tartışmak
  • E-Devlet mimarisini ve arkasındaki teknolojileri tanıtmak
  • E-Devlet projelerinin geliştirilmesi ve oluşturulması için gereken metot ve araçları uygulamak
Dersin İçeriği Devlet ve internet, e-devlete giriş, temel kavram ve tanımlar, e-devlet bileşenleri, e-devlet projelerinin yönetimi, e-devlet için altyapı gereksinimleri, e-kurum/e-kuruluş, e-devlet olgunluk ölçütleri e-devlet: Türkiye?de ve dünyada durum, Avrupa Birliği ve e-Avrupa+ kıstasları, e-devlet projelerindeki riskler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 e-Devlet’e giriş. Temel kavramlar Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Hükümetlerin değişen yüzü Bölüm 6
3 e-Devlet’e genel bir bakış Bölüm 2
4 e-Devlet bileşenleri 1 Bölüm 4
5 e-Devlet bileşenleri 2 Bölüm 7, 9
6 e-Devlet için altyapı gereksinimleri 1 Bölüm 10
7 e-Devlet için altyapı gereksinimleri 2 Bölüm 15, 16
8 e-Devlet olgunluk ölçütleri 1 Bölüm 13
9 e-Devlet olgunluk ölçütleri 2 Bölüm 5
10 Uluslar arası ve uluslar üstü bakış açıları Bölüm 3, 8, 21
11 e-Devlet konuları Bölüm 11, 19, 20
12 e-Devlet’in geleceği Bölüm 22
13 e-Devlet projelerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirlmesi 1 Bölüm 1-5 (diğer kaynaklar-1)
14 e-Devlet projelerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirlmesi 2 Bölüm 6-14 (diğer kaynaklar-1)
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Digital Government: Principles and Best Practices, D. Garson and P. Alexei, Idea Group Publishing, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Information Technology Project Management: Providing Measurable Organizational Value, J.T. Marchewka, 2nd. Ed., 2006
3. e-Devlet yolunda Türkiye, Derleyenler: A. Arifoğlu, A. Körnes, A. Yazıcı, M.K. Akgül, ve A. Ayvalı, TBD-KamuBİB, 2002.
4. Abramson, M.A. and Means, G.E.(Editors), E-Government, (2001) , Rowman & Littlefield Publishers, Inc., November 2001. ISBN: 0742513386
5. eDönüşüm, Ali Arifoğlu, Sas Bilişim Yayınları, 2004.
6. E-Business Strategies for Government, H. Douglas, Brealey, Nicholas Publishing, 2001, ISBN: 1857882784

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 103