AKTS - Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş (ISE102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş ISE102 3 0 0 3 3.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, bilişim sistemleri ve teknolojinin iş dünyasındaki önemini, iş dünyasının bilişim sistemlerini niçin ve nasıl kullandığını ve iş yapma amaçlarının bilişim sistemleri ve teknolojisini nasıl şekillendirdiğini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim bilişim sistemlerinin temel terim ve konseptlerini ifade etmek
  • İş dünyasının bilişim sistemlerini nasıl kullandığını belirlemek
  • İş yönetim sistemi türlerini listelemek
  • E-Ticaret konseptlerini açıklamak
  • Bilişim sistemi geliştirme ve proje yönetmenin temellerini tartışmak
  • Bilişim sistemlerindeki etik ve sosyal konuları tanımak
Dersin İçeriği İş bilişim sistemlerindeki prensip ve konseptler: kaynak yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yasal ve mesleki konular; bilişim sistemlerinin stratejik etkileri; proje yönetim konuları: proje seçimi, zaman planlaması, kontrol ve değerlendirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kariyerinizde iş yönetim sistemleri Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Kariyerinizde iş yönetim sistemleri Bölüm 1
3 E-İş: İş dünyası bilişim sistemlerini nasıl kullanıyor Bölüm 2
4 E-İş: İş dünyası bilişim sistemlerini nasıl kullanıyor Bölüm 2
5 Bilişim sistemleriyle rekabet avantajı yakalamak Bölüm 3
6 İşletme mükemmeliyeti ve müşteri yakınlığı sağlamak Bölüm 8
7 İşletme mükemmeliyeti ve müşteri yakınlığı sağlamak Bölüm 8
8 E-Ticaret: Sayısal market, sayısal mal Bölüm 9
9 E-Ticaret: Sayısal market, sayısal mal Bölüm 9
10 Karar alma sürecini iyileştirmek ve bilgiyi yönetmek Bölüm 10
11 Karar alma sürecini iyileştirmek ve bilgiyi yönetmek Bölüm 10
12 Bilişim sistemleri geliştirmek ve projeleri yönetmek Bölüm 11
13 Bilişim sistemleri geliştirmek ve projeleri yönetmek Bölüm 11
14 Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essentials of Management Information Systems, 8/E, Jane Laudon and Kenneth Pearson Education, 2009, ISBN: 0-136-02579-X
Diğer Kaynaklar 2. Managing Information Technology, Carol W. Brown and others, Pearson, International edition 6/E, 2008.
3. Management Information Systems: Managing the Digital Firm & Multimedia, International Edition, 10/E, J.P.Laudon & K.C.2007.
4. Introduction to Information Systems, j.O’Brien & G.Maracas, McGraw Hill, 2008.
5. Essentials of Business Driven Information Systems, P.Baltzan & A.Philips, McGraw Hill, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 2 5 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 83