AKTS - Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş (ISE102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş ISE102 3 0 0 3 3.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, bilişim sistemleri ve teknolojinin iş dünyasındaki önemini, iş dünyasının bilişim sistemlerini niçin ve nasıl kullandığını ve iş yapma amaçlarının bilişim sistemleri ve teknolojisini nasıl şekillendirdiğini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim bilişim sistemlerinin temel terim ve konseptlerini ifade etmek
  • İş dünyasının bilişim sistemlerini nasıl kullandığını belirlemek
  • İş yönetim sistemi türlerini listelemek
  • E-Ticaret konseptlerini açıklamak
  • Bilişim sistemi geliştirme ve proje yönetmenin temellerini tartışmak
  • Bilişim sistemlerindeki etik ve sosyal konuları tanımak
Dersin İçeriği İş bilişim sistemlerindeki prensip ve konseptler: kaynak yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yasal ve mesleki konular; bilişim sistemlerinin stratejik etkileri; proje yönetim konuları: proje seçimi, zaman planlaması, kontrol ve değerlendirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kariyerinizde iş yönetim sistemleri Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Kariyerinizde iş yönetim sistemleri Bölüm 1
3 E-İş: İş dünyası bilişim sistemlerini nasıl kullanıyor Bölüm 2
4 E-İş: İş dünyası bilişim sistemlerini nasıl kullanıyor Bölüm 2
5 Bilişim sistemleriyle rekabet avantajı yakalamak Bölüm 3
6 İşletme mükemmeliyeti ve müşteri yakınlığı sağlamak Bölüm 8
7 İşletme mükemmeliyeti ve müşteri yakınlığı sağlamak Bölüm 8
8 E-Ticaret: Sayısal market, sayısal mal Bölüm 9
9 E-Ticaret: Sayısal market, sayısal mal Bölüm 9
10 Karar alma sürecini iyileştirmek ve bilgiyi yönetmek Bölüm 10
11 Karar alma sürecini iyileştirmek ve bilgiyi yönetmek Bölüm 10
12 Bilişim sistemleri geliştirmek ve projeleri yönetmek Bölüm 11
13 Bilişim sistemleri geliştirmek ve projeleri yönetmek Bölüm 11
14 Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essentials of Management Information Systems, 8/E, Jane Laudon and Kenneth Pearson Education, 2009, ISBN: 0-136-02579-X
Diğer Kaynaklar 2. Managing Information Technology, Carol W. Brown and others, Pearson, International edition 6/E, 2008.
3. Management Information Systems: Managing the Digital Firm & Multimedia, International Edition, 10/E, J.P.Laudon & K.C.2007.
4. Introduction to Information Systems, j.O’Brien & G.Maracas, McGraw Hill, 2008.
5. Essentials of Business Driven Information Systems, P.Baltzan & A.Philips, McGraw Hill, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 2 5 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 83