AKTS - Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme

Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme (SE453) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme SE453 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin takım çalışması halinde gerçek hayat problemleri üzerinden büyük ölçekli yazılım geliştirme teorisini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Büyük Ölçekli Yazılım projesi geliştirilmesi süreçlerini bilir
  • Yazılım mimarileri ve tasarım prensiplerini açıklayabilir
  • Tümleşik Modelleme Dili (TML) kullanarak Büyük Ölçekli Yazılım Mimarilerini tanımlayabilir
  • Yazılım Mimarilerini, yazılım geliştirmede araç olarak kullanabilir
Dersin İçeriği Büyük ölçekli yazılım geliştirme projesinin süreçleri ve niteliği, yazılım mimarının rolü, yazılım mimarisi ve geliştirme süreci, sistem içeriği ve alan analizi, bileşen tasarımı ve modellemesi, alt sistem tasarımı, veri hareketi ve veri tasarımı, süreç ve yayımlama tasarımı, mimari teknikler, farklı bakış tekniği (ViewPoint) uygulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Yazılım Mimarı'nın rolü Bölüm 2
3 Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreçleri Bölüm 3
4 Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreçleri Bölüm 3
5 Sisteme genel bakış ve Tümleşik Modelleme Dili Bölüm 4,5
6 Sistem içeriği ve Alan analizi Bölüm 6
7 Bileşen tasarımı ve modellemesi Bölüm 7
8 Alt sistem tasarımı Bölüm 8
9 Veri hareketi ve veri tasarımı Bölüm 9
10 Süreç ve yayımlama tasarımı Bölüm 10
11 Mimari teknikler Bölüm 11
12 Mimari teknikler Bölüm 11
13 Farklı Bakış Tekniği (ViewPoint) uygulaması Bölüm 12
14 Farklı Bakış Tekniği (ViewPoint) uygulaması Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Large Scale Software Architecture, A Practical Guide using UML, Jeff Garland & R. Anthony: John Wiley, 2003, ISBN: 0-470-84849-0
Diğer Kaynaklar 2. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995
3. M. Page-Jones. The practical guide to structured systems design. Yourdon Press Computing Series. Prentice Hall, Englewood Cliffs., N.J, 2nd edition, 1988
4. Szabolcs de Gyurky, Mark A. Tarbell. The Cognitive Dynamics of Computer Science: Cost Effective Large Scale Software Development, WileyBlackwell, 2006
5. Marc Hamilton. Software Development: Building Reliable Systems, Prentice-Hall, 1999
6. Scott W. Ambler. Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object Technology, Cambridge University Press/SIGS Books, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 3 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 124