AKTS - Veritabanı Tasarım ve Yönetimi

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (CMPE341) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veritabanı Tasarım ve Yönetimi CMPE341 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste gerçek hayatta karşılaşılan problemler gösterilirken, veritabanı sistemlerinin teorileri üzerinde durularak, grup çalışması eşliğinde veritabanı tasarımı ve uygulanması konusunda yönlendirilmektedirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veritabani Sistemleri konusunu temel anlamda tanımlayabilir
  • Veri İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Veri İlişki (GVİ) modelleri ile pratik çalışmalar yapabilir
  • İlişkisel Veritabani tasarimi ve uygulaması yapabilir
  • Veri sorgulama amacı ile SQL dilini kullanabilir
Dersin İçeriği Veritabanı sistemleri kavramları, varlık-ilişki (Vİ) ve genişletilmiş varlık-ilişki (GVİ) ile veri modellemesi, ilişkisel veri modelleme, dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları, ilişkisel cebir, yapısal sorgulama dili (SQL); veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu, veritabanı yönetimine giriş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veritabanı Sistemleri Kavramları 1.1-1,5, 2.1-2.3.1, 2.5.2 (Ders Kitabı)
2 Vİ Modelleme 3.1-3.7
3 GVİ Modelleme 4.1-4.3, 4.5
4 İlişkisel Model ve İlişkisel Veritabanı konsepti 5.1-5.3
5 İlişkisel Cebir 6.1 – 6.5
6 Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama 7.1 – 7.2.2
7 Veritabanı Tasarımı 10.1-10.2.2
8 Veritabanı Tasarımı 10.3
9 Veritabanı Tasarımı 10.5, 11.1
10 Dosya Organizasyonu 13.1-13.8.2, 13.9-13.10.2
11 Indeksleme Yapıları 14.1-14.2
12 Indeksleme Yapıları 14.3
13 Veritabanı yetkilendirme, güvenlik ve gizlilik 23.1 – 23.2
14 Veritabanı yetkilendirme, güvenlik ve gizlilik 23.4

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Fundamentals of Database Systems”, 5th Edition, Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe, Addison-Wesley, 2006.
2. “Oracle 9i: SQL with an introduction to PL/SQL”, L. L. Morris-Murphy, Thomson Course Technology, 2003
Diğer Kaynaklar 3. “Principles of Database Systems with Internet and Java Applications”, Greg Ricardi, Addison-Wesley, 2001.
4. “Database Application Development & Design”, 3rd Ed., McGraw-Hill, M.V. Mannino, McGraw-Hill, 2005.
5. http://sqlCourse.com/ (Interactive Online SQL Training)
6. “Database Systems: A practical Approach to Design, Implementation, and Management”, T. Collony & Carolyn Begg, 4th Edition, Addison-Wesley, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 1 10 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 177