AKTS - Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım SE321 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
COMPE 225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere nesneye yönelik yazılım analizi ve tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nesneye dayalı analizin temel kavramlarını ve ilkelerini anlamak ve tanımak
  • Nesneye dayalı tasarımın temel kavramlarını ve ilkelerini anlamak ve tanımak
  • Nesneye dayalı yazılım dokümante etmek ve oluşturmak için nesneye dayalı analiz ve tasarım tekniklerini kullanmak
Dersin İçeriği Nesneye-yönelik temel kavramlar, UML ile nesneye dayalı modelleme, nesneye-dayalı çözümleme: gereksinim ve nesne tanımlama, nesneye-dayalı tasarlama için deney yürütme: sınıf sıradüzeni, nesneye-yönelik programlama ile gerçekleştirim, tasarım desenlerine giriş, temel kavramları güçlendirmek için uygulama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Sistemleri Bölüm 1
2 Bilgi Sistemlerinin zorlukları ve başetme yöntemleri Bölüm 2 Bölüm 3
3 Nesneye-yönelik temel kavramlar Bölüm 4. (ders kitabı)
4 Modelleme kavramları Bölüm 5. Bölüm A1.
5 Gereksinim belirleme Bölüm 6 Bölüm A2
6 Gereksinim modelleme Bölüm 7 Bölüm A3
7 Gereksinim modellemesinde ayrıştırma Bölüm 8
8 Nesne etkileşimi Bölüm 9
9 İşlemlerin belirtilmesi, Kontrolün belirtilmesi Bölüm 10, 11, Bölüm A4
10 Sistem mimarisi Bölüm 12
11 Sistem tasarımı Bölüm 13, Bölüm A5
12 Detaylı tasarım Bölüm 14
13 Tasarım desenleri Bölüm 15
14 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer, 3/e, MacGraw Hill, 2005
Diğer Kaynaklar 2. Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: an introduction to object oriented analysis and design and the unified process (3rd Edition), Prentice Hall
3. Robert V. Stumpf, Lavette C. Teague, Object Oriented Systems Analysis and Design With UML, 1/e, Prentice Hall, 2005.
4. Richard C. Lee, William M. Tepfenhart, UML and C++: A Practical Guide to Object-Oriented Development, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
5. Martin fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition, Addison Wesley, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 171