AKTS - E-Ticaret ve KKP

E-Ticaret ve KKP (IE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Ticaret ve KKP IE421 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste internetin gelişimi ve iş yaşamındaki etkisi, ERP’lerin elektronik ticaret ile entegrasyonu ele alınacaktır. Son kullanıcların elektronik ticaret ve ERP kurulumu ve kullanımındaki etkisi araştıralacak ve karar verirken dikkate alınmaları sağlanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci elektronik iş konusu hakkında pratik bilgiler elde edecek ve elektronik iş projelerine ve starateji geliştirmesine hazırlanacaktır.
  • Öğrenci temel iş süreçlerini siber ortamda da fiziksel ortamdaki gibi açıklayıp, inceleyebilecektir.
  • Öğrenci elektonik ticaretin tedarik zincir yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması sistemleri üzerindeki etkisini kavrayabilecektir.
  • Öğrenci Enformasyon teknolojilerinin tedarik zinclerine ERP vasıtasıyla yapacağı katkıyı tanımlayabilecektir.
Dersin İçeriği Yeni ekonomi kavramını tanıtmak, elektronik ticaretin ve ERP?nin temel kavramlarını ve kurulum safhalarını örneklerle açıklamak, elektornik ticaretin ERP ve SCM ile olan entegrasyonunun kurulumu ve önemi üzerinde örneklerle durmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri
2 KKP modülleri ve tarihsel gelişimi
3 KKP sistem seçenekleri ve seçim metodları
4 İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve uygulamaları
5 KKP sistem yüklemesi
6 KKP Proje Yönetimi
7 KKP Kurulumu
8 Arasınav
9 İş Zekası Sistemleri ve KKP
10 KKP ve tedarik zincirleri
11 İleri teknoloji ve KKP'nin güvenliği
12 Trends in ERP
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Olson, D., Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems, McGraw Hill, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. SAP, The E-Business Workplace, Wiley, 2001
3. Erkan, T. E., ERP: Kurumsal Kaynak Planlaması, Atılım Yayınları, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 16 16
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125