AKTS - Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (CMPE376) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon CMPE376 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin obje-tabanlı yazılım mühendisliği problemlerini anlamalarını sağlamak ve öğrencilerin hızlı geliştirilebilen, görsel tasarım özellikleri yüksek, oyun projelerinin geliştirilmesi için takım projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar oyunlarını tasarlamak ve geliştirmek
  • Simulasyon, akıllı sistemler ve insan bilgisayar etkileşimi gibi bilgisayar bilimleri konularını oyun tasarımı ve geliştirimine uygulayabilmek
  • Oyun Teorisinin Bilgisayar oyunlarının geliştirilmesine uyarlanması
  • İnsan bilgisayar etkileşimi alanındaki kullanılabilirlik prensiplerinin uygulanması
  • Bilgisayar bilimleri ve temel bilimler ile ilgili temel kavramları oyun geliştirme konusunda uygulayabilmek
Dersin İçeriği Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar, tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar, ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları, fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması, temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması, insan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyunların tarihçesi ve mevcut yaklaşımlar Other Sources: 4
2 Oyun tasarımında ve geliştirilmesinde temel yaklaşımlar Chapter 19 (main text)
3 Ticari oyunların değerlendirilmesi Other Sources: 1 Chapter 4
4 Temel Oyun tasarımı konuları Chapter 15, 16, 17
5 Simulasyon oluşturma Other Sources: 3 Chapter 1-3
6 Akıllı sistemlerin oyunlarda kullanımı Other Sources: 8
7 Fizik ve Matematiğin Oyunlarda Kullanımı Chapter 7
8 Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanımı Other Sources: 3 Chapter 6-8
9 İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanımı Other Sources: 1 Chapter 6
10 Oyun Motorları ve oyun geliştirme Other Sources: 5,6,8,9
11 Animasyonlar Chapter 6
12 Oyunlarda kullanılan algoritmalar ve teknikler Chapter 8
13 Oyunlarda kullanılan algoritmalar ve teknikler Chapter 9
14 Oyunlarda kullanılan algoritmalar ve teknikler Chapter 11

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Engineering and Computer Games, Rudy Rucker, Addison Wesley, Pearson Education, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Game Design Perspectives François Dominic Laramee, Charles River Media, 2002.
3. Game Architecture and Design, Andrew Rollings, Dave Morris. Coriolis, 2000.
4. 3D Games, real-time rendering and software technology, Watt, A., Policarpo, F., Addison Wisley, 2001.
5. http://historicgames.com/gamestimeline.html
6. http://nehe.gamedev.net/
7. http://www.opengl.org/documentation/specs/version1.1/glspec1.1/node1.html
10. Rouse III, R. (2010). Game design: Theory and practice. Jones & Bartlett Learning.
11. https://unity3d.com/
12. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines
13. AI for game developers, Bourg, D., Seemann, G. OReilly, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 1 15 15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 124