AKTS - Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (CMPE376) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon CMPE376 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin obje-tabanlı yazılım mühendisliği problemlerini anlamalarını sağlamak ve öğrencilerin hızlı geliştirilebilen, görsel tasarım özellikleri yüksek, oyun projelerinin geliştirilmesi için takım projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar oyunlarını tasarlamak ve geliştirmek
  • Simulasyon, akıllı sistemler ve insan bilgisayar etkileşimi gibi bilgisayar bilimleri konularını oyun tasarımı ve geliştirimine uygulayabilmek
  • Oyun Teorisinin Bilgisayar oyunlarının geliştirilmesine uyarlanması
  • İnsan bilgisayar etkileşimi alanındaki kullanılabilirlik prensiplerinin uygulanması
  • Bilgisayar bilimleri ve temel bilimler ile ilgili temel kavramları oyun geliştirme konusunda uygulayabilmek
Dersin İçeriği Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar, tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar, ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları, fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması, temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması, insan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyunların tarihçesi ve mevcut yaklaşımlar Other Sources: 4
2 Oyun tasarımında ve geliştirilmesinde temel yaklaşımlar Chapter 19 (main text)
3 Ticari oyunların değerlendirilmesi Other Sources: 1 Chapter 4
4 Temel Oyun tasarımı konuları Chapter 15, 16, 17
5 Simulasyon oluşturma Other Sources: 3 Chapter 1-3
6 Akıllı sistemlerin oyunlarda kullanımı Other Sources: 8
7 Fizik ve Matematiğin Oyunlarda Kullanımı Chapter 7
8 Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanımı Other Sources: 3 Chapter 6-8
9 İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanımı Other Sources: 1 Chapter 6
10 Oyun Motorları ve oyun geliştirme Other Sources: 5,6,8,9
11 Animasyonlar Chapter 6
12 Oyunlarda kullanılan algoritmalar ve teknikler Chapter 8
13 Oyunlarda kullanılan algoritmalar ve teknikler Chapter 9
14 Oyunlarda kullanılan algoritmalar ve teknikler Chapter 11

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Engineering and Computer Games, Rudy Rucker, Addison Wesley, Pearson Education, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Game Design Perspectives François Dominic Laramee, Charles River Media, 2002.
3. Game Architecture and Design, Andrew Rollings, Dave Morris. Coriolis, 2000.
4. 3D Games, real-time rendering and software technology, Watt, A., Policarpo, F., Addison Wisley, 2001.
5. http://historicgames.com/gamestimeline.html
6. http://nehe.gamedev.net/
7. http://www.opengl.org/documentation/specs/version1.1/glspec1.1/node1.html
10. Rouse III, R. (2010). Game design: Theory and practice. Jones & Bartlett Learning.
11. https://unity3d.com/
12. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_game_engines
13. AI for game developers, Bourg, D., Seemann, G. OReilly, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 1 15 15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 124