AKTS - Bilgisayar Suçları

Bilgisayar Suçları (ISE414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Suçları ISE414 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders bilişim sistemlerinin virüsler, siber suçlar ve bilgisayar korsanlığı yolu ile maruz kalabileceği güvenlik tehditlerini öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu ders ile güvenlik risk yönetimi kuralları ve var olan bilgisayar suçları yasalarını irdele.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar suçlarının tarihsel, teknolojik ve sosyal boyutlarını anlanmak ve bilgisayar suçlarını sınıflandırabilmek
  • Türkiye’de bilgisayar suçları ile ilgili yasa ve mevzuatını anlamak
  • Bilgisayar suçunun yaşam döngüsü içerisinde, suçun başlangıcından, suçun yasal boyutuna ve suçun cezalandırılmasına kadar olan sürecin sosyal boyutunun anlaşılması
  • Bilişim Teknolojileri alanında mesleki davranış ve etik kuralların anlaşılması
Dersin İçeriği Bilgisayar suçları, suçtan hasar görme, bilgi risk yönetimi, elektronik dolandırıcılık, bilgisayar virüsleri ve solucanları, bilgisayar suçları yasaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış Bölüm 1 (S. McQuade)
2 Bilgisayar suçlarına genel bir bakış 1 Bölüm 1 (S. McQuade)
3 Bilgisayar suçlarına genel bir bakış 2 Bölüm 1 (S. McQuade)
4 Bilişim altyapısının korunması Bölüm 2 (S. McQuade)
5 Siber kötü kullanıcılar, saldırganlar Bölüm 3 (S. McQuade)
6 Saldırganların sınıflandırılması Bölüm 4 (S. McQuade)
7 Siber kötü kullanma ve siber suçlarda insani ve ekonomik boyutlar 1 Bölüm 6 (S. McQuade)
8 Siber kötü kullanma ve siber suçlarda insani ve ekonomik boyutlar 2 Bölüm 6 (S. McQuade)
9 Siber suçlar ve Bilişim Sektörü içn yeni fırsatlar 1 Bölüm 7 (S. McQuade)
10 Siber suçlar ve Bilişim Sektörü içn yeni fırsatlar 2 Bölüm 7 (S. McQuade)
11 ABD’de Siber Suçlar ve Bilgi Güvenliği Mevzuatı Bölüm 8 (S. McQuade)
12 Ulusal Siber Suç Mevzuatı Bölüm 8 (S. McQuade)
13 Bilgisayar Virüsleri Bölüm 11 (Garfinkel)
14 Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Siber suçlar Bölüm 11
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Samuel C. McQuade, III. Understanding and Managing Cybercrime. Pearson, 2006. ISBN: 0-205-43973-X
Diğer Kaynaklar 2. Kevin Mitnick & William L. Simon. The Art of Deception. Wiley Publishing, 2002. ISBN: 0-76454280-X
3. Simson Garfinkel, Gene Spafford, Practical Unix and Internet Security, 2nd edition (April 1996), O'Reilly & Associates; ISBN: 1565921488
4. Internet Suçları Yasası: http://bt-stk.org.tr/k5651.html
5. Eoghan Casey , Digital Evidence and Computer Crime, Second Edition, Academic Press, 2004
6. Fighting Computer Crime: A New Framework for Protecting Information, John-Wiley, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 103