AKTS - Java Programlama

Java Programlama (CMPE318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Java Programlama CMPE318 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Java dili kullanarak, nesneye yönelik programlamada temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu ders kapsamında, Java programlama dilinin sözdizimi, nesneye yönelik programlamaya ait kavramlar, Java çalışma ortamı, kullanıcı arayüzleri, çoklu izlekler, Java uygulama geliştirme arayüzü ve Java’ya ait temel çerçeve uygulamaları anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nesneye yönelik programlama kavramlarını kullanma
  • Java programlama kuraldışı durum yönetim mekanizmasını uygulama
  • Java programlama dilinin Girdi/Çıktı Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java programlama dilinin Koleksiyon Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java programlama dilinin Grafik Arayüzü Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java Jenerik kullanma
  • Metod referansları ve Lambda notasyonu kullanıma
  • Java dilinde iş parçacıklarını kullanma
Dersin İçeriği Java teknolojisi, nesneye yönelik programlama, objeler, sınıflar, modülerlik, sarmalama, çokbiçimlilik, Java öğeleri ve kuraldışı durumlar, atık toplayıcısı, sınıflar, miras ve arayüzler, koleksiyon çerçeve yapısı, girdi/çıktı çerçeve yapısı, grafik arayüz çerçeve yapısı, iş parçacıkları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Java Programlamaya Giriş Bl. 1
2 Nesneye Yönelik Program geliştirme Bl. 2
3 Temel ve referans değişkenleri Bl.3.
4 Özellikler ve davranışlar (Lab : JavaAPI) Bl. 4, Bl 6.
5 Miras, Bileşim, and Çokbiçimli Değişkenler Bl.7
6 Çokbiçimlilik, Soyut Sınıflar ve Arayüzler Bl.8
7 Yapıcılar, Bellek Yönetimi, Nesne Yaşamı, Statikler Bl. 9., Bl. 10
8 Kuraldışı Durum Yönetimi Bl.11
9 Görsel Arayüze giriş (Bl. 12.) yada (Bl.1, Bl.2 (kaynak 1))
10 Olay yönetimi, ve grafiksel düzen yönetimi (Bl 12., Bl. 13.) yada (Bl.2, Bl.4)
11 Grafiksel düzen yöneticileri ve bileşenleri (Bl 13.) yada (Bl.5,Bl.7,Bl.8)
12 Diziselleştirme ve Girdi/Çıktı Çerçevesi Bl.14
13 Network, İş Parçacıkları, ve Uygulamacıklar Bl. 15,
14 Koleksiyonlar ve jenerikler (Lab: Paketleme and Dağıtım) Bl.16, Bl. 17
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kathy Sierra, Head First Java O'Reilly Media; 2nd edition, ISBN-13: 978-0596009205, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. 1. James Weaver , Weiqi Gao, Stephen Chin, Dean Iverson, Johan Vos Pro JavaFX 2: A Definitive Guide to Rich Clients with Java Technology, Apress, ISBN-13: 978-1430268727, 2012
3. 2. Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc. URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html
4. 3. Object-Oriented Programming in Java, by Martin Kalin, Publisher: Prentice Hall, ISBN:0-13-019859-5
5. 4. Thinking In Java, by Bruce Eckel
6. The Java Tutorial: http://java.sun.com/docs/books/tutorial

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 120