AKTS - Ayrık Hesaplamalı Yapılar

Ayrık Hesaplamalı Yapılar (CMPE251) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ayrık Hesaplamalı Yapılar CMPE251 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bilgisayar Bilimleri için temel olan matematiksel kavramların öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiksel uslamlama, kombinatorik analiz, ayrık yapıları uygulama
  • Ayrık yapılar ve algoritma ile düşünebilmenin anlaşılması
  • Matematiksel düşünce yeteneğinin uygulanması
  • Problemleri matematiksel yapılar ile formüle etme
Dersin İçeriği Hesaplamalı matematiğin temel matematiksel nesneleri: kümeler kalkülüsü; seriler, ilişkiler, fonksiyonlar ve bölümlemeler; tümdengelimli matematiksel mantık: ispat teknikleri; ayrık sayı sistemleri; sonuç çıkarma ve özyenileme; grafikler ve alt grafikler; ağaç yapıları; grafiklerin düzlemselliği; kaplama problemleri; patika problemleri; yönlendiril

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel konular: Mantık, kümeler ve fonksiyonlar. Ana ders kitabından, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3
2 Temel konular: Mantık, kümeler ve fonksiyonlar. Bölüm 1.4, 1.5, 1.6.
3 Temel konular: Mantık, kümeler ve fonksiyonlar Bölüm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
4 Temel konular: Algoritmalar, tam sayılar ve matriksler. Bölüm 3.1, 3.2, 3.3.
5 Temel konular: Algoritmalar, tam sayılar ve matriksler. Bölüm 3.4, 3.5
6 Temel konular: Algoritmalar, tam sayılar ve matriksler. Bölüm 3.6, 3.8.
7 Matematiksel uslamlama Bölüm 4.1.
8 Matematiksel uslamlama Bölüm 4.3.
9 Sayma Bölüm 5.1, 5.2.
10 Sayma Bölüm 5.3
11 İlişkiler Bölüm 8.1, 8.3.
12 Grafikler Bölüm 9.1, 9.2.
13 Grafikler Bölüm 9.3, 9.4, 9.5.
14 Ağaç yapıları Bölüm 10.1
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Discrete Mathematics and Its Applications, K.H. Rosen, 7th. Edition, McGraw-Hill, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Discrete Mathematics, K.A. Ross, C.R.B. Wright, Fourth Edition, Prentice Hall, 1999.
4. Discrete and Combinatorial Mathematics, An Applied Introduction, R.P. Grimaldi, Fifth Edition, Addison Wesley, 2003.
5. Discrete Mathematics, R. Johnsonbaugh, Seventh Edition, Prentice Hall, 2008
6. Discrete Mathematics with Applications, S.S.Epp, First Edition, Thomson, 2003.
7. Discrete Mathematics with Combinatorics, J.A.Anderson, Second Edition, Prentice Hall, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 55
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 172