AKTS - Bilgisayar Güvenliği

Bilgisayar Güvenliği (ISE426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Güvenliği ISE426 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, İnternet üzerinden gelebilecek değişik saldırılara karşı önemli verileri nasıl koruyacaklarını öğretmektir. Bir başka amacı da teorik bilgi yanında güvenlik araçlarını kullanarak yapılacak pratik uygulamalar vasıtası ile güvenliğin farklı yönlerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar güvenliğiyle ilgili temel terimleri, kavramları ve bilgisayar güvenliğinin hedeflerini açıklar
  • Şifrelemenin temellerini anlatır
  • Kullanıcı kimlik denetimi ve erişim kontrolünü tartışır
  • Kötücül yazılım ve DoS saldırıları dahil bilgisayar güvenlik tehditlerini tartışır
  • Antivirus yazılımları, güvenlik duvarları, IDS, IPS ve IPSec gibi bilgisayar tehditlerine karşı kullanılabilen önlemleri gözden geçirir
Dersin İçeriği Şifreleme araçları, kullanıcı kimlik denetimi, erişim kontrolü, sızma tespiti, kötücül yazılım, hizmet-engelleme saldırıları, güvenlik duvarları, güvenli işlem, yazılım güvenliği, Windows güvenliği, Linux güvenliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ana ders kitabı, Bölüm 1
2 Giriş Bölüm 1
3 Şifreleme Araçları Bölüm 2
4 Şifreleme Araçları Bölüm 2
5 Kullanıcı Kimlik Doğrulama Bölüm 3
6 Erişim Kontrolu Bölüm 4
7 Veritabanı Güvenliği Bölüm 5
8 Arasınav
9 Kötücül Yazılım Bölüm 6
10 Hizmet-Engelleme Saldırıları Bölüm 7
11 Sızma Tesbiti Bölüm 8
12 Güvenlik Duvarları ve Saldırı Önleme Sistemi Bölüm 9
13 İşletim Sistemi Güvenliği Bölüm 12
14 Bulut ve Nesnelerin İnternetinde Güvenlik Bölüm 13
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Security: Principles and Practice, William Stallings; Lawrie Brown, Prentice-Hall, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Network Security: Private Communication in a Public World. Kaufman, C.;R. Perlman; and M. Speciner, Prentice Hall, 2008
3. Security in Computing, Charles P. Pfleeger; Shari Lawrence Pfleeger., Prentice Hall, 2006
4. Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley Professional. 2004
5. Computer Security: Art and Science, Matt Bishop, Addison-Wesley Professional. 2002
6. Cryptography and Network Security, William Stallings, 5th Edition, Prentice Hall, Due out November 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 150