AKTS - Bilgisayar Güvenliği

Bilgisayar Güvenliği (ISE426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Güvenliği ISE426 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, İnternet üzerinden gelebilecek değişik saldırılara karşı önemli verileri nasıl koruyacaklarını öğretmektir. Bir başka amacı da teorik bilgi yanında güvenlik araçlarını kullanarak yapılacak pratik uygulamalar vasıtası ile güvenliğin farklı yönlerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar güvenliğiyle ilgili temel terimleri, kavramları ve bilgisayar güvenliğinin hedeflerini açıklar
  • Şifrelemenin temellerini anlatır
  • Kullanıcı kimlik denetimi ve erişim kontrolünü tartışır
  • Kötücül yazılım ve DoS saldırıları dahil bilgisayar güvenlik tehditlerini tartışır
  • Antivirus yazılımları, güvenlik duvarları, IDS, IPS ve IPSec gibi bilgisayar tehditlerine karşı kullanılabilen önlemleri gözden geçirir
Dersin İçeriği Şifreleme araçları, kullanıcı kimlik denetimi, erişim kontrolü, sızma tespiti, kötücül yazılım, hizmet-engelleme saldırıları, güvenlik duvarları, güvenli işlem, yazılım güvenliği, Windows güvenliği, Linux güvenliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ana ders kitabı, Bölüm 1
2 Şifreleme Araçları Bölüm 2
3 Şifreleme Araçları Bölüm 2
4 Kullanıcı Kimlik Denetimi Bölüm 3
5 Erişim Kontrolü Bölüm 4
6 Sızma Tespiti Bölüm 6
7 Kötücül Yazılım Bölüm 7
8 Arasınav
9 Hizmet-Engelleme Saldırıları Bölüm 8
10 Güvenlik Duvarları Bölüm 9
11 Güvenli İşlem Bölüm 10
12 Yazılım Güvenliği Bölüm 11-12
13 Windows'da Güvenlik Bölüm 23
14 Linux'de Güvenlik Bölüm 24
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Security: Principles and Practice, William Stallings; Lawrie Brown, Prentice-Hall, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Network Security: Private Communication in a Public World. Kaufman, C.;R. Perlman; and M. Speciner, Prentice Hall, 2008
3. Security in Computing, Charles P. Pfleeger; Shari Lawrence Pfleeger., Prentice Hall, 2006
4. Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley Professional. 2004
5. Computer Security: Art and Science, Matt Bishop, Addison-Wesley Professional. 2002
6. Cryptography and Network Security, William Stallings, 5th Edition, Prentice Hall, Due out November 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 102