AKTS - Bilgi Mühendisliği

Bilgi Mühendisliği (CMPE465) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Mühendisliği CMPE465 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, gerçek problemlere çözüm üretmek için geliştirilen büyük çaplı bilgi, kural ve muhakeme içeren bilgisayar programlarını oluşturmak için beceri kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi edinme, sınama ve yeniden kullanmada yardımcı olacak farklı bilgi gösterim yöntemlerini kullanmak
  • Kural-tabanlı, grafiksel veya mantıksal bilgi gösterimi tekniklerini uygulamak
  • Uzman sistemler geliştirmek
  • Ontoloji ve anlamsal ağ geliştirmede kullanılan araçlarla uygulama yapmak
  • Otomatik öğrenmenin temellerini tanımlamak
Dersin İçeriği Bilgi gösterim yöntemleri: kural-tabanlı, grafiksel, mantıksal yöntemler, Prolog diline giriş, bilgi edinme, uzman sistemler, ontoloji, anlamsal örün, otomatik öğrenmeye giriş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Bilgi Gösterimi Bölüm 1
3 Kural-tabanlı Bilgi Gösterimi Bölüm 7
4 Grafiksel Bilgi Gösterimi Bölüm 8
5 Anlamsal Ağlar Ders Notları
6 Çerçeveler Bölüm 8
7 Yüklem Mantığı Bölüm 2
8 Prolog’a Giriş - I (Diğer Kaynaklar 3)
9 Prolog’a Giriş - II (Diğer Kaynaklar 3)
10 Bilgi Edinme (Diğer Kaynaklar 2)
11 Uzman Sistemler (Diğer Kaynaklar 2)
12 Anlamsal Örün (Diğer Kaynaklar 4)
13 Ontoloji (Diğer Kaynaklar 4)
14 Otomatik Öğrenme Ders Notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Knowledge Representation and Reasoning, R.J.Brachman and H.J.Levesque, Morgan Kaufmann, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations, John F. Sowa, Brooks/Cole, Thomson Learning, 2000.
3. 2. Introduction to Expert Systems, Peter Jackson, Addison-Wesley, 1999,
4. 3. Programming in Prolog, W.F.Cloksin, C.S. Mellish, Springer-Verlag, 1981.
5. 4. W3C Semantic Web Activity, www.w3.org
6. 5. Reasoning about Knowledge, R. Fagin, J.Y.Halpern, Y. Moses, and M.Y.Vardi, MIT Press, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125