AKTS - Görsel Programlama

Görsel Programlama (CMPE312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Görsel Programlama CMPE312 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin hedefi modern programlamada genellikle ihtiyaç duyulan görsel programlama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel programlama araçlarını, menüler ve araç çubuklarında bulunan komutları ile birlikte kullanabilme becerisini gösterebilir
  • Olay Güdümlü programlamada temsilci ve olay kullanımını bilir ve kullanabilir
  • Tekli Doküman Arayüzlü ve Çoklu Doküman Arayüzlü uygulama geliştirmede form, diyalog ve diğer grafik arayüzü araçlarını kullanabilir
  • Yeni ve özel Grafiksel Kullanıcı Arayüzü bileşenlerini yaratabilir ve kullanabilir
  • Bileşenler ve iş parçacıkları arasındaki mesaj iletimi mekanizmalarını bilir
  • Görsel Programlama tasarimi ve geliştirilmesi yeteneğini menü eve altmenü'lere sahip uygulama projesi geliştirerek kullanabilir
  • Görsel Programlama Ortamlarını kullanarak görsel program geliştirebilir
Dersin İçeriği Nesne yönelimli programlaya tekrar bakış; görsel programlamanın temel taşları: değer türleri, operatör yeniden tanımlama, olağandışı durum ve olay işleme; grafiksel kullanıcı arayüzü çerçeve yapılarını kullanım; dosya ve XML tabanlı verilerle çalışma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görsel programlama temellerini gözden geçirme Kısım 1 (Ders kitabı)
2 Görsel programlama temellerini gözden geçirme Kısım 1
3 Nesne Yönelimli programlamayı gözden geçirme Kısım 2
4 Nesne Yönelimli programlamayı gözden geçirme Kısım 2
5 Microsoft .NET Programa'nın temelleri Bölüm 4,5,6
6 Olağandışı durum işleme Bölüm 11
7 Diziler ve kolleksiyonlar Bölüm 8
8 Diziler ve kolleksiyonlar Bölüm 8
9 İnheritance (kalıtım) Bölüm 11
10 İnheritance (kalıtım) Bölüm 11
11 Polimorfizm Bölüm 12
12 Polimorfizm (Devam) Bölüm 12
13 Diyalog Kutuları ve Kontroller Bölüm 13
14 Diyalog Kutuları ve Kontroller (devam) Bölüm 14
15 Grafiksel çıktı, dosyalarla çalışma Bölüm 15
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microsoft Visual C# 2008: An Introduction to Object Oriented Programming, Joyce Farrell, Third Edition, 2009, ISBN:1-4239-0255
Diğer Kaynaklar 2. 1. Microsoft Visual C# .NET (Step by Step) by John Sharp, Jon Jagger, Microsoft Press, 2002, ISBN : 0-7356-1289-7
3. 2. Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2005, ISBN : 0-7645-7197-4
4. 3. Programming Windows®, Fifth Edition , Charles Petzold, ISB : 1-57231-995-X
5. 4. Microsoft Visual C++, .NET Deluxe Learning Edition, Microsoft Corporation, ISB : 0-7356-1908-5
6. 5. Visual Basic 2008 , How to Program by P.J.Deitel, H.M.Deitel, ISBN-13: 978-0-13-715536-1

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 1 5 5
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 120