AKTS - Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü Sistem Tasarımı (CMPE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gömülü Sistem Tasarımı CMPE434 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gömülü sistem tasarımına modern yaklaşım, Yazılım ve Donanım tasarımını eğilimler ve engeller gözetilerek bütünleşik biçimde sunmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gömülü sistemlerin gerçekleştirilme ve uygulamaları ile ilgili genel bir bakış sunumu ("sistem açısından bakış” biçimlendirilmesi).
  • Tek-amaçlı işemcilerin tasarım ve kullanımının anlaşılması ("Donanım") ve Genel-amaçlı işlemciler ("Yazılım")
  • Hafıza ve veriyollarının anlatımı
  • Sayısal Kamera örneği ile Donanım/Yazılım ödünleşimlerinin gösterilmesi
  • İleri hesaplama modellerinin tartışılması, kontrol sistemleri, çip teknolojileri ve modern tasarım araçları
Dersin İçeriği Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri, simülasyon, emülasyon, hızlı prototipleme, gerçekleştirmede test ve sertifikasyon örnekleri, geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli gerçekleştirmeler ile ilgili laboratuvar çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gömülü Sistemlere Bakış Ana ders kitabı , Bölüm 1
2 İsteğe bağlı Tek-amaçlı işlemciler: Donanım Bölüm 2
3 Genel-amaçlı işlemciler: Yazılım Bölüm 3
4 Standart Tek-amaçlı işlemciler: Çevre Birimleri Bölüm 4
5 Hafıza Bölüm 5
6 Arayüz Oluşturma Bölüm 6
7 Arayüz Oluşturma Bölüm 6
8 Sayısal kamera örneği Bölüm 7
9 Sonlu otomat ve aynı anda oluşan süreç modelleri Bölüm 8
10 Sonlu otomat ve aynı anda oluşan süreç modelleri Bölüm 8
11 Kontrol Sistemleri Bölüm 9
12 IC teknolojisi Bölüm 10
13 Tasarım teknolojisi Bölüm 11
14 Tasarım teknolojisi Bölüm 11

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Embedded System Design: A Unified Donanım/Yazılım Introduction, Frank Vahid and Tony Givargis, John Wiley & Sons, 2002.
Diğer Kaynaklar 2. 1- Wayne Wolf , “Computer As Components: Principles of Embedded Computer System Design”, Morgan Kaufmann, 2001
3. 2- High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies, Wayne Wolf, Morgan Kaufmann Publishers, 2006
4. 3- Embedded System Design ; Peter Marwedel, Springer, 2006
5. 4- Programming Embedded Systems in C and C++ by Michael Barr, O'Reilly, 1999
6. 5- Embedded Systems Building Blocks, Jean J. Labrosse, CMP Books, Dec-1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 2 10 20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 130