AKTS - Proje Yönetimi

Proje Yönetimi (IE314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Proje Yönetimi IE314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere verimli ve etkin proje başlatma, geliştirme, hesaplama ve hayata geçirmeyi öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrencinin Proje personeli ve proje başarısı arasındaki ilişkinin farkında olmasına yardımcı olur. Projenin ne zaman ve neden plan doğrultusunda ilerlemediğini, planın daha gerçekçi bir şekilde revize edilip edilmemesi gerektiğini anlaması sağlanarak, proje üzerinde sağlam bir kontrol kurmayı hedefler. Ayrıca risk ve çatışmalardan kaçınma yolları önerir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler proje planlaması, performans ve kontrolü konusunda sistematik bir yaklaşım sunabilecekleridir.
  • Öğrenciler liderlik yaklaşımları ve takımlararası kooperasyonun proje üzerinde sağlam bir kontrolün elde edilmesi konusunda önemini kavrayacaktır.
  • Öğrenciler, bir fikrin ürün veya hizmete çevrilmesi ile ilgili metod geliştirme konusundaki planları ayırd edebilecektir .
  • Öğrenciler takım çalışmasının başarılı proje yönetimindeki önemini yorumlayabilecelerdir.
Dersin İçeriği Proje yönetiminin elemanları ve fazları; proje yönetiminin fonksiyonları (planlama, personel atama, çizelgeleme, takip ve kontrol) ve teknikleri (CPM, PERT); proje yönetimi için yazılım araçları; proje maliyet kontrolü ve zaman/kaynak yönetimi; liderlik türleri, çatışma ve risk yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Proje yönetimi için organizasyon ve beceriler
2 Proje Şebekesi
3 Şebeke analizi(Kritik Yol Metodu)
4 Proje aktivite süreleri tahmini
5 Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği
6 Proje bütçesini yönetim teknikleri
7 Arasınav I
8 Kaynak yönetimi
9 Proje yönetiminde bilgisayar desteği
10 Proje yönetiminde bilgisayar desteği
11 Contracts in project management
12 Arasınav II
13 Proje yönetiminde kontratlar
14 Çatışma yönetimi
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lecture Notes
Diğer Kaynaklar 2. Shtup A.F., Project Management: Engineering, Technology and Implementation, Prentice Hall.
3. Lockyer K., Project Management and Project Network Techniques, Pitman Publishing, 1996.
4. Bittel L.R., Ramsey J.E., Handbook for Professional Managers, Mac Graw-Hill Book Company, 1985.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 1 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126