AKTS - Hızlı Uygulama Geliştirme

Hızlı Uygulama Geliştirme (SE340) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hızlı Uygulama Geliştirme SE340 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, endüstri standardı olan hızlı uygulama geliştirme araçlarından biri ile, kullanıcı arayüzü tasarımı ve görsel programlama sanatını öğretmektir. Öğrencilere yüksek verimli geliştirme ortamındaki uygulamaları tanıtır ve sözkonusu araçların kullanımının denenmesi ile bu tarz ortamlardaki özellik kümeleri ve yardımcı araçları örnekler. Hızlı uygulama geliştirme aracı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bileşenlerin kullanımında hızlı uygulama geliştirme kavramlarını tanımak
  • İlgili teknolojilerin önemini ayırdetmek
  • İstemci/sunucu uygulaması geliştirmeyi açıklamak
  • Hızlı uygulama geliştirme araçlarını kullanmak
  • Nesneye yönelik diller ile nesne tabanlı dilleri ayırdetmek
  • Web servislerinin nasıl geliştirildiği ve kullanıldığını açıklamak
Dersin İçeriği Hızlı uygulama geliştirme aracının temel dilinin tanıtımı; nesne tanımları, metotlar, özellikler ve kalıtım; görsel bileşenleri kullanarak form tasarımı, endüstri standardı bir hızlı uygulama geliştirme aracının kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hızlı uygulama geliştirme kavramı ve programlamaya giriş Ders Notları
2 Hızlı uygulama geliştirme ortamı tanıtımı Ders Notları
3 Hızlı uygulama geliştirme ortamı tanıtımı Ders Notları
4 Hızlı uygulama geliştirme ortamı tanıtımı Ders Notları
5 Bileşen geliştirme Ders Notları
6 Tekrar kullanabilirlik Ders Notları
7 Veritabanı tasarımı ve modelleme araçları Ders Notları
8 Veritabanı tasarımı ve modelleme araçları Ders Notları
9 Internet entegrasyonu Ders Notları
10 İstemci/sunucu hata giderme Ders Notları
11 Uygulama yaygınlaştırma esnekliği ve yerelleştirme Ders Notları
12 Uygulama yaygınlaştırma sihirbazı ve araç genişleyebilirliği Ders Notları
13 Hızlı uygulama geliştirme ile proje Ders Notları
14 Hızlı uygulama geliştirme ile proje Ders Notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. McConnell, S., Rapid Development, Microsoft Press, 2003
Diğer Kaynaklar 2. Petroutsos, E., Mastering Visual Basic .NET, Sybex, 2001
3. Boudreau, T., Glick, J., et al, NetBeans : The definitive guide, 2003
4. Cantu, M., Mastering Delphi, Sybex, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126