AKTS - Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme (MFGE405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hızlı Prototipleme MFGE405 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Katılımcılar hızlı prototiplemenin ve uygun CAD modellerı, güncel hızlı prototipleme ve fabrikasyon teknolojileri, temelinde varolan materiyal bilimi, ikinici uygulamanın faydaları, ve bu teknolojilerin toplum üzerindeki etkisiyle ile birlikte otomasyonlu fabrikasyonun temellerini işleyecekler. Hızlı prototipleme süreci, gerçek bir parçanın pratikte tasarlanması ve fabrikasyonuyla gösterilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel hızlı prototipleme sistemleri, temel işletim prensipleri ve özellikleriyle ilgili açıklama yapabilmek
  • Yukarıda verilen hızlı prototipleme sistemleriyle ortak kullanılan; tamamlayıcı, ikinci fabrikasyon sürecini açıklayabilmek
  • Verilen bir prototipleme görevi için, uygun fabrikasyon teknolojisini, veya teknolojilerini seçebilmek
Dersin İçeriği Hızlı prototipleme teknolojileri, otomatik imalata uygun CAD modelleri, ikincil işleme süreçleri, eklemeli imalat teknolojileri, stereolitografi, FDM, lamina edilmiş obje imalatı, seçici lazer sinterleme, doğrudan metal lazer sinterleme, hızlı prottipleme için döküm yöntemleri, hassas döküm, hızlı takım değiştirme, tersine mühendislik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş • Prototip nedir? • Neden prototiplenir? • Otomasyonlu fabrikasyon nedir? • Nümerik kontrollerin tarihçesi • Süreç planlama; manüel, değişken ve üretken Bölüm 1
2 Enjeksyonlu birleştirmeye giriş • Enjeksyonlu birleştirmeye giriş • Enjeksyonlu birleştirme tasarımı • Malzeme seçimi • UL standartları Bölüm 2
3 Hızlı prototipleme teknolojileri • Makine alet hareketi • Katmanlı(katlı) üretimin tarihçesi • Steryolitografi • Katı zemin düzeltilmesi • Seçili lazer sinterleme • Birleşik yer değiştirme modellemesi • Lamine edilmiş obje üretimi • Diğer sistemler Bölüm 3
4 Hızlı prototipleme teknolojileri • Makine alet hareketi • Katmanlı(katlı) üretimin tarihçesi • Steryolitografi • Katı zemin düzeltilmesi • Seçili lazer sinterleme • Birleşik yer değiştirme modellemesi • Lamine edilmiş obje üretimi • Diğer sistemler Bölüm 4
5 Temelde yatan malzeme bilimi • Fotopolimerler • Termoplastikler • Tozlar Bölüm 5
6 Temelde yatan malzeme bilimi • Fotopolimerler • Termoplastikler • Tozlar Bölüm 6
7 Otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek • .STL dosya formatı • CAD modellerinin onarımı • Destek yapıları eklemek • Model ayırma Bölüm 7
8 Otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek • .STL dosya formatı • CAD modellerinin onarımı • Destek yapıları eklemek • Model ayırma Bölüm 8
9 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 7
10 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 8
11 . İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 11
12 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 12
13 Gelecek • İstek üzerine uzaktan üretim • Sürekli araştırma aktiviteleri • Bu teknolojiler nasıl iyileştirilebilir? Bölüm 13
14 Gelecek • İstek üzerine uzaktan üretim • Sürekli araştırma aktiviteleri • Bu teknolojiler nasıl iyileştirilebilir? Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Rafiq Noorani, Rapid Prototyping: Principles and Applications, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 0-471-73001-7
Diğer Kaynaklar 2. Ian Gibson (ed.), Advanced Manufacturing Technology for Medical Applications, John Wiley & Sons, Ltd., 2005, ISBN 0-470-01688-4

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 6 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 137