AKTS - Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme (MFGE405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hızlı Prototipleme MFGE405 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Katılımcılar hızlı prototiplemenin ve uygun CAD modellerı, güncel hızlı prototipleme ve fabrikasyon teknolojileri, temelinde varolan materiyal bilimi, ikinici uygulamanın faydaları, ve bu teknolojilerin toplum üzerindeki etkisiyle ile birlikte otomasyonlu fabrikasyonun temellerini işleyecekler. Hızlı prototipleme süreci, gerçek bir parçanın pratikte tasarlanması ve fabrikasyonuyla gösterilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel hızlı prototipleme sistemleri, temel işletim prensipleri ve özellikleriyle ilgili açıklama yapabilmek
  • Yukarıda verilen hızlı prototipleme sistemleriyle ortak kullanılan; tamamlayıcı, ikinci fabrikasyon sürecini açıklayabilmek
  • Verilen bir prototipleme görevi için, uygun fabrikasyon teknolojisini, veya teknolojilerini seçebilmek
Dersin İçeriği Hızlı prototipleme teknolojileri, otomatik imalata uygun CAD modelleri, ikincil işleme süreçleri, eklemeli imalat teknolojileri, stereolitografi, FDM, lamina edilmiş obje imalatı, seçici lazer sinterleme, doğrudan metal lazer sinterleme, hızlı prottipleme için döküm yöntemleri, hassas döküm, hızlı takım değiştirme, tersine mühendislik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş • Prototip nedir? • Neden prototiplenir? • Otomasyonlu fabrikasyon nedir? • Nümerik kontrollerin tarihçesi • Süreç planlama; manüel, değişken ve üretken Bölüm 1
2 Enjeksyonlu birleştirmeye giriş • Enjeksyonlu birleştirmeye giriş • Enjeksyonlu birleştirme tasarımı • Malzeme seçimi • UL standartları Bölüm 2
3 Hızlı prototipleme teknolojileri • Makine alet hareketi • Katmanlı(katlı) üretimin tarihçesi • Steryolitografi • Katı zemin düzeltilmesi • Seçili lazer sinterleme • Birleşik yer değiştirme modellemesi • Lamine edilmiş obje üretimi • Diğer sistemler Bölüm 3
4 Hızlı prototipleme teknolojileri • Makine alet hareketi • Katmanlı(katlı) üretimin tarihçesi • Steryolitografi • Katı zemin düzeltilmesi • Seçili lazer sinterleme • Birleşik yer değiştirme modellemesi • Lamine edilmiş obje üretimi • Diğer sistemler Bölüm 4
5 Temelde yatan malzeme bilimi • Fotopolimerler • Termoplastikler • Tozlar Bölüm 5
6 Temelde yatan malzeme bilimi • Fotopolimerler • Termoplastikler • Tozlar Bölüm 6
7 Otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek • .STL dosya formatı • CAD modellerinin onarımı • Destek yapıları eklemek • Model ayırma Bölüm 7
8 Otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek • .STL dosya formatı • CAD modellerinin onarımı • Destek yapıları eklemek • Model ayırma Bölüm 8
9 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 7
10 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 8
11 . İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 11
12 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 12
13 Gelecek • İstek üzerine uzaktan üretim • Sürekli araştırma aktiviteleri • Bu teknolojiler nasıl iyileştirilebilir? Bölüm 13
14 Gelecek • İstek üzerine uzaktan üretim • Sürekli araştırma aktiviteleri • Bu teknolojiler nasıl iyileştirilebilir? Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Rafiq Noorani, Rapid Prototyping: Principles and Applications, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 0-471-73001-7
Diğer Kaynaklar 2. Ian Gibson (ed.), Advanced Manufacturing Technology for Medical Applications, John Wiley & Sons, Ltd., 2005, ISBN 0-470-01688-4

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 6 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 137