AKTS - Dil İşleyiciler

Dil İşleyiciler (CMPE424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dil İşleyiciler CMPE424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrenciye derleyici tasarımı uygulaması bağlamında dil işleyici geliştirebilmesi için gereken yeteneklerin kazandırılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lex ve Yacc gibi sözdizim analizörlerinin tanıtımı ve bunların derleyici inşası bağlamında kullanımlarının öğrenilmesi.
  • Üst düzey programlama dilleri kavramlarının daha derinden anlaşılması.
  • Derleyicinin kısımları olan tarayıcı ve ayrıştıcının tasarlanması ve gerçekleştirimi.
Dersin İçeriği Derleme ve yorumlamaya ilişkin temel kavramlar, tek-geçişli ve çoklu-geçişli dil çevirmenleri, sözcük analizörü, yukarıdan aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri, özyineli iniş metodu, aşağıdan yukarı ayrıştırma, kaydır-indirge tekniği, operatör öncelik grameri, LR(0) ve SLR(1) grammerleri, sözdizim yönlendirimli çevrim, hata işleme ve toparlanma,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derlemeye giriş Ana ders kitabı Bölüm 1
2 Basit tek-geçişli derleyici Ana ders kitabı Bölüm 2
3 Sözcük analizi Ana ders kitabı Bölüm 3
4 Sözdizim analizi Ana ders kitabı Bölüm 4
5 Sözdizim yönlemdirimli çevrim Ana ders kitabı Bölüm 5
6 Sözdizim yönlemdirimli çevrim Ana ders kitabı Bölüm 5
7 Tip kontrolü Ana ders kitabı Bölüm 6
8 Çalıştırma ortamları Ana ders kitabı Bölüm 7
9 Çalıştırma ortamları Ana ders kitabı Bölüm 7
10 Çalıştırma ortamları Ana ders kitabı Bölüm 7
11 Ara kod üretimi Ana ders kitabı Bölüm 8
12 Kod üretimi Ana ders kitabı Bölüm 9
13 Kod üretimi Ana ders kitabı Bölüm 9
14 Kod otimizasyonu Ana ders kitabı Bölüm 10

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), 2006, ISBN: 0321486811. (Dragon Book)
Diğer Kaynaklar 2. 1. Steven Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, 1997, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN:1-55860-320-4.
3. 2. Doug Brown, John Levine, Tony Mason, UNIX Programming Tools: Lex & Yacc, O’Reilly, 1992.
4. 3. Dick Grune, Henri E. Bal, Ceriel J.H. Jacobs, and Koen Langendoen VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. John Wiley & Sons, Ltd., pp. 736 + xviii; ISBN 0471976970, 2000.
5. 4. http://dinosaur.compilertools.net/yacc/.
6. 5. Andrew W. Appel, Jens Palsberg, “Modern Compiler Implementation in Java (2nd edition)”, Cambridge Univ. Press, ISBN-13: 9780521820608, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 130