Prof. Dr. Murat KOYUNCU

Bilişim Sistemleri, bilginin toplanması, kullanımı, depolanması, dağıtımı, işletilmesi ve yönetilmesi süreçlerini ve bu alanda kullanılan güncel teknolojileri takip eden akademik ve profesyonel bir disiplindir. Bilişim Sistemleri, işletme ve bilgisayar bilimleri alanları arasında köprü niteliğindedir. Bilişim sistemleri mühendisliği, bilgi sistemlerinin analizi, tasarlanması ve bunlar için uygulama geliştirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsayan bir meslektir.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Diğer taraftan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede, sektörün beklediği personel profili de değişmektedir ve standart bilgisayar mühendisliği programları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bölümümüz, ülkemizin ve dünyanın gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimleri ve beklentilerini karşılayabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik öncü ve yenilikçi bir eğitim programı uygulamaktadır. Özellikle, güncel bilişim teknolojileri ile ilgili dersler ön plana çıkmaktadır.

Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünün vizyonu, nitelikli bilişim sistemleri mühendisleri yetiştiren ve bu alandaki akademik araştırmalara katkıda bulunan bir bölüm olmaktır. Misyonumuz ise, bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüz;

  • Bilişim sistemleri tasarımı, geliştirilmesi ve yönetiminde teorik ve pratik sağlam bir temel sahibi,
  • Bilişim sistemleri mühendisliği için faydalı olacak matematik, bilgisayar becerileri, fizik bilgisi ve mühendislik metotları altyapısına sahip,
  • Herhangi bir kurumda ihtiyaç duyulan bilişim teknolojilerini tanımlayarak gerekli bilişim sistemini projelendirebilen,
  • Teknik konularda ve sistem geliştirme süreçlerinde kolay, doğru ve yetkin yazılı ve sözlü iletişim kuran,
  • Çok-disiplinli ortamlarda takım çalışması içerisinde ve yüksek iletişim becerileriyle çalışabilen,
  • Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan ve kendini geliştirebilen, bilişim sistemleri mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda mezun olan öğrencilerimizi kutluyor ve meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Eğitimine devam eden Bilişim Sistemleri Mühendisi adaylarımıza ve üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum.