YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 1. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğrencileri mezun olabilmeleri için birincisi 4. dönemin sonunda (ISE 399) ikincisi ise 6. dönemin sonunda (ISE 499) olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır.
   
 2. Bu stajlardan ilki minimum 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür.
   
 3. Öğrenciler, yaz stajı hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörüne sorabilirler. Bölüm staj koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kerem AY’dır.
   
 4. Öğrencilerin “ISE 399 Yaz Stajı I” dersini alabilmeleri için “CMPE 225 Nesne Tabanlı Programlama” dersinden, “ISE499 Yaz Stajı II”  dersini alabilmeleri için “CMPE 226 Veri Yapıları” dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
   
 5. Öğrenciler, yaz stajını bahar dönemi final sınavları bitiminden güz dönemi derslerin başlama tarihine kadar olan sürede yapabilir.
   
 6. Öğrenciler, staj yaptığı dönemde yaz okulunda ders alıyorsa, yaz okulunda ders için geldiği süre kadar staj süresini uzatmalıdır.  Aksi takdirde öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.
   
 7. Öğrenci, staj yapacağı kurumdan Staj Kabul Belgesi getirmelidir (Bkz. Gerekli belgeler).
   
 8. Staj yapacak öğrencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları’nın yapılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir (Bkz. Gerekli belgeler).
   
 9. Gerekli belgeler bölüm sekreterliğine teslim edildikten sonra, Personel Müdürlüğü’nden işe giriş bildirgesini alıp işyerine teslim ederek staja başlamak mümkün olabilecektir.
   
 10. Staj başvurusu yapan öğrencilere onaylı Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi verilecektir. Bu form ve anket öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma iletilecektir. Staj bitiminde, form ve anket, kurum tarafından doldurularak, mühürlü, kapalı zarf içinde, öğrenciler yoluyla veya posta ile bölüm sekreterliğine gönderilecektir.
   
 11. Staj raporları, staj ön sayfasını içermeli ve Guidelines and Format of the Report ‘ da bulunan rapor yazım ilkelerine bağlı olarak bir sözcük işlemci ile yazılmalı ve yazım kontrolünden geçirilmelidir.
   
 12. Yaz stajını yapan öğrenciler stajlarını takip eden sonbahar döneminde “ISE 399/499 Yaz Stajı I/II” dersine kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrenci herhangi bir nedenle stajını takip eden sonbahar döneminde bu derslere kayıt yaptıramaz ise, bir sonraki ilkbahar döneminde “ISE 399/499 Yaz Stajı I/II” derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu derslere stajını takip eden ilkbahar döneminde de kayıt yaptırmaz ise, stajını tekrarlamak durumunda kalır.
   
 13. Öğrenciler staj raporlarını  staj dersine kayıt oldukları dönemin üçüncü haftası içerisinde iki kopya olarak bölüm sekreterliğine teslim etmelidirler. Ayrıca, öğrenciler staj raporlarının bir kopyasını da Moodle’a yüklemelidirler.

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER (İş yerleri için)

Staj Zorunluluk BelgesiBu belge işyerleri tarafından istenen ve öğrencinin staj zorunluluğunu gösteren yazıdır. İş yerinin talep etmesi durumunda buradan indirilecek Staj Zorunluluk Belgesinin doldurulup bölüm sekreterliğine (Ayşegül Özeke) imza için getirilmesi gerekir.

SİGORTA İÇİN GEREKLİ BELGELER (Bölüm sekreterliğine teslim edilecek)

 1. Staj Kabul Belgesi: Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir.
   
 2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
   
 3. 2 adet fotoğraf (staj değerlendirme formlarına yapıştırılacaktır.)
   
 4. Staj Başvuru Formu: Bu bağlantıyı kullanarak Google Form olarak açılan Staj Başvuru Formunu doldurunuz: https://goo.gl/Q37D3J 
   
 5. Stajyer Bilgi FormuStaj Başvuru Formuna girdiğiniz bilgilerle yazıcı-uyumlu bir Stajyer Bilgi Formu otomatik olarak oluşturulacak ve formda girdiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir. Şayet, e-posta adresinize gelmezse Stajyer Bilgi Formu linkine tıklayarak boş formu indirip kendiniz de doldurabilirsiniz. Lütfen e-posta ile alacağınız formun basılı bir kopyasını (gelmezse indirip doldurduğunuz formu) imzalayınız ve diğer belgeler ile birlikte teslim ediniz.
   
 6. Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi: Web sayfasından indirilecek Staj Değerlendirme Formunda gerekli yerler doldurularak fotoğraf yapıştırılacaktır (2 nüsha). Yurt dışında staj yapacaklar ise ingilizce staj değerlendirme formunu dolduracaklardır.

SIGORTA İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

 1. Yukarıdaki belgeler (staj kabul belgesi, kimlik fotokopi, stajyer bilgi formu, staj değerlendirme formu ve kurumlar için kariyer belirleme anketi) bölüm sekreterliğine stajdan en az 10 gün önce teslim edilmelidir.
   
 2. Belgelerin tesliminden sonra staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.
   

STAJ BİTİŞİNDE GEREKLİ BELGELER

 1. Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi: Staj başvuru sürecinde bölüm başkanlığınca onaylanan bu form ve anket öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma iletilecektir. Staj bitiminde, bu form ve anket, kurum tarafından doldurularak, mühürlü, kapalı zarf içinde, öğrenciler yoluyla veya posta ile bölüm sekreterliğine gönderilecektir.
   
 2. Staj raporları, staj ön sayfasını içermeli ve Guidelines and Format of the Report ‘ da bulunan rapor yazım ilkelerine bağlı olarak bir sözcük işlemci ile yazılmalı ve yazım kontrolünden geçirilmelidir. Staj raporları dönemin üçüncü haftası içerisinde iki kopya olarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidirler. Ayrıca, öğrenciler staj raporlarının bir kopyasını da Moodle’a (ISE399 veya ISE499 Moodle derslerine katılarak) yüklemelidirler.
   
 3. Yaz stajını yapan öğrenciler stajlarını takip eden sonbahar döneminde “ISE 399/499 Yaz Stajı I/II” dersine kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrenci herhangi bir nedenle stajını takip eden sonbahar döneminde bu derslere kayıt yaptıramaz ise, bir sonraki ilkbahar döneminde “ISE 399/499 Yaz Stajı I/II” derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu derslere stajını takip eden ilkbahar döneminde de kayıt yaptıramaz ise, stajını tekrarlamak durumunda kalır.

 

STAJ PROSEDÜRÜ