Üniversitemizin Yandal Programı Yönergesinde belirtilen şartları sağlayan tüm mühendislik öğrencileri Yandal Programımıza başvuru yapabilirler.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünden Yandal programı kapsamında alınması öngörülen dersler aşağıda listelenmiştir.

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

ISE 261

İş ve e-Ticaret

6

ISE 311

İnternet Programlama

5

ISE 332

BT Altyapısı ve Mimarisi

5

ISE 426

Bilgisayar Güvenliği

5

AE-1

Alan Seçmeli

5

AE-2

Alan Seçmeli

5

 

 

31

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili Maddesi gereğince, Yandal programına başvuran öğrencinin kendi müfredatında yer alan derslerle Yandal programında yer alan dersler arasında benzerlik olması durumunda örtüşen derslerin yerine, öğrenciye Yandal danışmanının önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile Bölümde açılan farklı dersler verilecektir.