Ortak eğitim nedir?

Ortak eğitim, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Ortak eğitime katılan öğrenciler ikinci staj ve takip eden güz döneminde (staj+7.yarıyıl) anlaşmalı olduğumuz bir firmada/kurumda çalışarak eğitimlerine devam ederler. Bu süreçte öğrenciler üniversiteye gelmezler.

 

Ortak eğitimde kayıt olunan dersler nelerdir ve nasıl notlandırılır?

Ortak eğitime katılan öğrenciler Yaz Stajı II, Bitirme Projesi, 2 adet alan seçmeli ders ve 2 adet alan dışı seçmeli derse kayıt olurlar (toplam 6 ders). Ders notları, öğrencilerin ortak eğitim süresince vermiş oldukları raporlar, dönem sonunda yapacakları sunumlar, firma tarafından yapılan  değerlendirmeler sonucunda hesaplanır. Bu süreçte öğrenciler bölüm tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesi tarafından izlenir.

 

Ortak eğitim anlaşması olan firmalar hangileridir?

Bölümümüzün anlaşmalı olduğu firmaların/kurumların listesine bu link üzerinden erişilebilir.

 

Ortak eğitime başvuru şartları nelerdir?

Ortak eğitim zorunlu olmayıp isteğe bağlı yapılan bir uygulamadır. Başvuru ve katılım şartları için Ortak Eğitim Yönergesine bakılabilir.

 

Ortak eğitime başvuru ne zaman ve nereye yapılır?

Ortak eğitim başvuruları her yıl bahar dönemi başında Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğüne yapılır. Konuyla ilgili yapılacak duyuruların takip edilmesi önemlidir.

 

Ortak eğitim yapılacak firma nasıl belirlenir?

Başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişleri ortak eğitim öğrencisi alacak firmalarla paylaşılır. Firmalar belirledikleri öğrencilerle görüşmeler yaparlar. Bu görüşmeler sonunda öğrencilerin çalışacakları firmalar karşılıklı tercih ile belirlenmektedir.

 

Ortak eğitime katılmayı düşünen öğrenciler için ders değişiklik önerileri:

Ortak eğitime katılmayı planlayan öğrencilerin ortak eğitime katılabilmek ve ISE494 ile ISE499 derslerini alabilmeleri için ISE493 ve ISE399 derslerini ortak eğitim dönemi öncesinde tamamlamaları gerekir.

7.Dönem dersi olan TURK101 dersini ortak eğitim dönemi öncesinde almaları önerilir.

7.Dönem dersi olan iki adet alan seçmeli dersi ve iki adet alan dışı seçmeli dersi daha önceden almamaları ve ortak eğitim dönemine bırakmaları önerilir.

Ortak eğitim döneminde alınan alan seçmeli ders çokdisiplinli alan seçmeli ders olarak, alan dışı seçmeli ders ise alan dışı (girişimcilik havuzu) seçmeli ders olarak sayılmamaktadır. Söz konusu derslerin ortak eğitim öncesinde alınması veya ortak eğitim sonrasına bırakılması önerilir.

 

Ortak eğitime katılan öğrencilerin kayıt olacakları dersler nelerdir?

  • ISE481 Ortak Eğitim Uygulaması I (Alan Seçmeli)
  • ISE483  Ortak Eğitim Uygulaması II (Alan Seçmeli)
  • ISE485  Ortak Eğitim Uygulaması III (Alan Dışı Seçmeli)
  • ISE487 Ortak Eğitim Uygulaması VI (Alan Dışı Seçmeli)
  • ISE494 Bitime Projesi (Şube 33’e kayıt yapılır)
  • ISE499 Yaz Stajı II

 

İletişim Bilgileri:

İdari konulardaki sorularınız için Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Teknik konulardaki sorularınız için Bölüm Ortak Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. Murat Koyuncu ile görüşebilirsiniz.

Ortak eğitime kabul edilen öğrencilerin Moodle üzerinde bulunan Ortak Eğitim Dersine kaydolmaları, duyuru ve diğer faaliyetleri oradan takip etmeleri gereklidir.