Bilişim Sistemleri Mühendisliği nasıl bir mühendislik dalıdır?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği yeni nesil bir mühendislik dalı olup, bilginin üretim ve tüketilmesi arasında yer alan sürecin ve organizasyonun tamamı veya bir bölümünü kontrol edebilme, işletme ve yönetme adına güncel teknoloji ile harmanlanmış bir yaklaşım, yöntem, model veya sistemi ortaya koyan bir mühendislik dalıdır. Yapısında çoklu disiplinli (multi disipliner) bir yaklaşım söz konusudur.

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğinden farkı nedir?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği çoğunlukla bilgi ve organizasyonu konuları bağlamında daha geniş bir çerçeveyi temsil ederken, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği daha ziyade detaylarında rol almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği donanım stratejisi ve kullanımı ile uğraşırken Yazılım Mühendisliği ise donanım ile bilginin ortaya konmasını sağlayan yazılım geliştirme süreçlerine yoğunlaşmaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünde hangi dersler işleniyor?

Ders programları, bölüme özgü dersler ile Yazılım, Bilgisayar, Endüstri Mühendislikleri ile İşletme Bölümünden alınan servis derslerinden oluşmaktadır. Dersler teorik ve pratik yapılarının yanı sıra zorunlu ve seçmeli olarak ayrışmaktadırlar. Öğrenci isteğine uygun olarak geniş bir yelpazede ders seçimi yapabilmektedir. Bölüm web sayfasında ders programları görülebilir. Bölüm öğretim elemanları aynı zamanda derslerine konu olan ulusal ve uluslararası ölçekte önemli projeleri yürüterek ders içerik ve materyallerini sürekli geliştirmektedirler. 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünün yeterli akademik kadrosu var mıdır?

Bölümün deneyimli ve alanında uzman olan akademik kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği öğretim elemanları da Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümündeki derslere katkı sağlayarak mevcut kadroyu otuzlu rakamlara genişletmektedirler. Öğretim elemanlarının öğrenci ile iletişimi sadece ders saatleri ile sınırlı kalmamaktadır. Öğrenci ders öğretim elemanı ile ofis saatlerinde yüz yüze ya da elektronik/sanal ortamda erişim sağlayabilmektedir. Derslerin yanı sıra öğrenciler bölüm öğretim elemanları tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde fiilen yer alabilmektedirler.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünün Akreditasyonu var mıdır?

Ülkemizde akreditasyon işlemlerini yürüten, bağımsız bir kuruluş olan MÜDEK mevcut yapısı ve birimleri ile yeni nesil bölümlere akreditasyon verebilecek düzeyde yapılanmasını henüz bitirebilmiş değildir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği de bu bölümler arasında yer almaktadır. Üniversite yönetimi tarafından bu sürecin tamamlanmasını beklemeksizin uluslararası akreditasyon kuruluşları (örn. ABET) nezdinde girişimler sürdürülmektedir. Ancak, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü alt yapısı ve işleyişi itibari ile MÜDEK standartlarını taşımaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliğini seçmek için hangi niteliklere sahip olmalısınız?

Analitik ve çözüm odaklı bir yapınız olmasını istiyorsanız, teknolojik yenilikleri merak edip araştırıyorsanız, bilgisayar ve matematik ile aranız iyi ise, sorumluluk, disiplin sahibi ve sabırlı olduğunuza inanıyorsanız, takım oyuncusu iseniz Bilişim Sistemleri Mühendisliği sizin için kuşkusuz doğru adrestir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olduğumda rahatça iş bulabilir miyim?

Bölüm mezunları kendi mühendislik alanıyla örtüşen farklı iş tanımlarında da yer alabilen geniş bir yelpazede iş bulabilir. Bilişim Sistemleri Mühendisi, Proje Yöneticisi, Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi kadrolarına müracaat edebileceğiniz gibi Veri ve Bulut Analisti vb. gibi henüz yeni yeni duyulmaya başlamış rollerde de yer alabilirsiniz.

Yönetici, girişimci veya danışman olabilirsiniz. Konu ölçeğinde ise bilişim uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesi, büyük veri süreci, yapay zeka, giyilebilir teknoloji, robotik vb bilişim teknolojileri araştırması, veri, risk ve güvenlik  analizi, süreç tasarımı, iş akışı, e-iş, e-dönüşüm e-ticaret projeleri, bilişim çözümlerinin pazarlama ve satış hizmetleri, müşteri ve tedarik zinciri, kurumsal yönetim destek sistemleri vb. alanlarda hizmet verebilirsiniz.  Gerek devlet kurumları gerekse özel sektör Bilişim Sistemleri Mühendisi etiketi ve derinliğini yeterince bilmektedirler.