1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IKT105 Mikroekonomi
2
0
3
LAW105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku
4
0
7
LAW107 Anayasa Hukuku
3
0
6
LAW101 Hukuka Giriş
4
0
6
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 23 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW106 Aile Hukuku
4
0
6
LAW104 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
3
0
5
IKT106 Makroekonomi
2
0
4
LAW108 Türk Anayasa Hukuku
3
0
6
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 18 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW215 Kamu Maliyesi
3
0
4
LAW211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
3
0
5
LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
3
0
5
LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
3
0
5
LAW233 İdare Hukuku I
4
0
5
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 19 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW210 Kamu Hürriyetleri
3
0
5
LAW218 Uluslararası Hukuk Sorunları
3
0
5
LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
4
0
5
LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II
3
0
5
LAW234 İdare Hukuku II
3
0
5
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 19 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW301 Borçlar Hukuk Özel Hükümler
4
0
5
LAW315 Medeni Usul Hukuku
4
0
6
LAW307 Ceza Hukuku Özel Hükümler
3
0
5
LAW311 Ticari İşletme Hukuku
3
0
5
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
Alan Seçmeli 2 0 3
Alan Seçmeli 2 0 3
Toplam 21 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW312 Şirketler Hukuku
3
0
5
LAW322 Vergi Hukuku
4
0
5
LAW302 Eşya Hukuku
4
0
6
LAW308 İdari Yargı
3
0
5
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
Alan Seçmeli 2 0 3
Alan Seçmeli 2 0 3
Toplam 21 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW423 Genel Devlet Teorileri
3
0
5
LAW417 Miras Hukuku
3
0
5
LAW403 Ceza Usul Hukuku
4
0
5
LAW413 İş Hukuku
4
0
5
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
Alan Seçmeli 2 0 4
Alan Seçmeli 3 0 4
Toplam 21 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku
3
0
4
LAW412 Uluslararası Özel Hukuk
4
0
6
LAW414 Sosyal Güvenlik Hukuku
2
0
4
LAW420 İcra ve İflas Hukuku
3
0
5
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
LAW436 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
4
0
6
Alan Seçmeli 2 0 3
Toplam 20 0 30