1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku
4
0
7
IKT105 Mikroekonomi
2
0
3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
LAW101 Hukuka Giriş
4
0
6
LAW107 Anayasa Hukuku
3
0
6
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 23 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW106 Aile Hukuku
4
0
6
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
IKT106 Makroekonomi
2
0
4
LAW104 Roma Hukuku
3
0
5
LAW108 Türk Anayasa Hukuku
4
0
6
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 19 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
3
0
5
LAW233 İdare Hukuku I
4
0
5
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
LAW215 Kamu Maliyesi
3
0
4
LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
3
0
5
LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
3
0
5
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 19 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
4
0
5
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
LAW218 Uluslararası Hukuk Sorunları
3
0
5
LAW234 İdare Hukuku II
3
0
5
LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II
3
0
5
LAW210 Kamu Hürriyetleri
3
0
5
Alan Seçmeli 0 0 2
Toplam 19 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW311 Ticari İşletme Hukuku
3
0
5
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
LAW313 Ceza Hukuku Özel Hükümler I
2
0
4
LAW341 Eşya Hukuku I
3
0
5
LAW303 Medeni Usul Hukuku I
3
0
5
LAW301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler
5
0
5
Alan Seçmeli 2 0 3
Toplam 21 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW322 Vergi Hukuku
4
0
5
LAW308 İdari Yargı
3
0
5
LAW312 Şirketler Hukuku
3
0
5
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
LAW304 Medeni Usul Hukuku II
3
0
3
LAW342 Eşya Hukuku II
3
0
3
LAW344 Ceza Hukuku Özel Hükümler II
2
0
3
Alan Seçmeli 2 0 3
Toplam 23 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
LAW423 Genel Devlet Teorileri
3
0
5
LAW417 Miras Hukuku
3
0
5
LAW405 Ceza Usul Hukuku I
3
0
5
LAW411 Uluslararası Özel Hukuk I
3
0
4
LAW413 İş Hukuku
5
0
5
Alan Seçmeli 3 0 4
Toplam 22 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
LAW420 İcra ve İflas Hukuku
3
0
5
LAW414 Sosyal Güvenlik Hukuku
2
0
4
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
LAW436 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
4
0
6
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku
3
0
4
LAW406 Ceza Usul Hukuku II
3
0
3
LAW416 Uluslararası Özel Hukuk II
4
0
3
Alan Seçmeli 2 0 3
Toplam 23 0 30