Fakülte Tarihçesi

Fakültemiz 2003-2004 ders yılında Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Nami Çağan (2003-2017)  ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz, Fakültemizin bir bölümü çok değerli ve deneyimli, diğer bölümü çok genç ve nitelikli tam zamanlı kadrosu ile hukuk eğitimi ve öğrenimi görmektedir.

Hukuk eğitim ve öğretiminin amacı, öğrencilere bir bilgi yığını yüklemek değildir; öğrencilerimizi bilgiye erişebilmelerini, muhakeme yapabilmelerini sağlayacak birikim ile donatmaktır. Hukukçu, bilgili olmasının yanı sıra öncelikle ahlâklı, erdemli, hoşgörülü ve geniş kültürlü olmalıdır; insan sevgisiyle dolu olmalıdır.

Hukuk eğitiminin dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yenilenmesi ihtiyacı, pek çok ülke gibi Türkiyede de kendisini hissettirmiştir. Öte yandan teknolojik gelişmeler ve ulusal gereksinimler hukuk eğitiminin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ulaşma özlemi, eğitim ve öğretimin sürekli olarak sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekler ışığında hukuk devleti ilkesini her zaman gözönünde tutarak eğitim-öğretimin içeriği yenilenmek durumundadır. Çünkü, nitelikli hukukçuların insan haklarına saygılı hukuk devletinde önemli görevleri vardır. Mülkün-devletin-temeli olan adaleti gerçekleştiren hukukçuların yetiştirilmesi özel önem taşımaktadır. Fakültemiz bu gerçeklerin ışığında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Dekan

Prof. Dr. Aynur YONGALIKApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3439 [title_tr] => Fakülte Tarihçesi [title_en] => History [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Fakültemiz 2003-2004 ders yılında Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Nami Çağan (2003-2017)  ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz, Fakültemizin bir bölümü çok değerli ve deneyimli, diğer bölümü çok genç ve nitelikli tam zamanlı kadrosu ile hukuk eğitimi ve öğrenimi görmektedir.

Hukuk eğitim ve öğretiminin amacı, öğrencilere bir bilgi yığını yüklemek değildir; öğrencilerimizi bilgiye erişebilmelerini, muhakeme yapabilmelerini sağlayacak birikim ile donatmaktır. Hukukçu, bilgili olmasının yanı sıra öncelikle ahlâklı, erdemli, hoşgörülü ve geniş kültürlü olmalıdır; insan sevgisiyle dolu olmalıdır.

Hukuk eğitiminin dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yenilenmesi ihtiyacı, pek çok ülke gibi Türkiyede de kendisini hissettirmiştir. Öte yandan teknolojik gelişmeler ve ulusal gereksinimler hukuk eğitiminin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ulaşma özlemi, eğitim ve öğretimin sürekli olarak sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekler ışığında hukuk devleti ilkesini her zaman gözönünde tutarak eğitim-öğretimin içeriği yenilenmek durumundadır. Çünkü, nitelikli hukukçuların insan haklarına saygılı hukuk devletinde önemli görevleri vardır. Mülkün-devletin-temeli olan adaleti gerçekleştiren hukukçuların yetiştirilmesi özel önem taşımaktadır. Fakültemiz bu gerçeklerin ışığında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Dekan

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Our faculty was established in 2003 by the founding dean, Prof. Nami Çağan. He transferred his duties to Prof. Aynur Yongalık in 2017. The faculty has strengthened the academic staff each year along with the founding professors and graduated nearly 1000 students from the day it was established.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 27 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-09 16:13:13 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 60 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => fakulte-tarihcesi-1520601193 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 27 [name_tr] => Hukuk Fakültesi [url] => law [type] => ) ) [pages] => Array ( [60] => Array ( [id] => 60 [title_tr] => Tarihçe [parent_id] => [site_id] => 27 [external_link] => javascript:; [lft] => 5 [rgt] => 12 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 60 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3439 [title_tr] => Fakülte Tarihçesi [title_en] => History [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Fakültemiz 2003-2004 ders y\u0131l\u0131nda Kurucu Dekan\u0131m\u0131z Prof. Dr. Nami Ça\u011fan (2003-2017)  ile e\u011fitim-ö\u011fretim faaliyetlerine ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Türkiye’nin dört bir yan\u0131ndan gelen ö\u011frencilerimiz, Fakültemizin bir bölümü çok de\u011ferli ve deneyimli, di\u011fer bölümü çok genç ve nitelikli tam zamanl\u0131 kadrosu ile hukuk e\u011fitimi ve ö\u011frenimi görmektedir.<\/p>\n\n

Hukuk e\u011fitim ve ö\u011fretiminin amac\u0131, ö\u011frencilere bir bilgi y\u0131\u011f\u0131n\u0131 yüklemek de\u011fildir; ö\u011frencilerimizi bilgiye eri\u015febilmelerini, muhakeme yapabilmelerini sa\u011flayacak birikim ile donatmakt\u0131r. Hukukçu, bilgili olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra öncelikle ahlâkl\u0131, erdemli, ho\u015fgörülü ve geni\u015f kültürlü olmal\u0131d\u0131r; insan sevgisiyle dolu olmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Hukuk e\u011fitiminin dünya ve Avrupa Birli\u011fi standartlar\u0131na uygun olarak yenilenmesi ihtiyac\u0131, pek çok ülke gibi Türkiyede de kendisini hissettirmi\u015ftir. Öte yandan teknolojik geli\u015fmeler ve ulusal gereksinimler hukuk e\u011fitiminin içeri\u011fini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ula\u015fma özlemi, e\u011fitim ve ö\u011fretimin sürekli olarak sorgulanmas\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131lmaktad\u0131r. Bu gerçekler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda hukuk devleti ilkesini her zaman gözönünde tutarak e\u011fitim-ö\u011fretimin içeri\u011fi yenilenmek durumundad\u0131r. Çünkü, nitelikli hukukçular\u0131n insan haklar\u0131na sayg\u0131l\u0131 hukuk devletinde önemli görevleri vard\u0131r. Mülkün-devletin-temeli olan adaleti gerçekle\u015ftiren hukukçular\u0131n yeti\u015ftirilmesi özel önem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Fakültemiz bu gerçeklerin \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda e\u011fitim-ö\u011fretim faaliyetini sürdürmektedir.<\/p>\n\n

Dekan<\/strong><\/p>\n\n

Prof. Dr. Aynur YONGALIK<\/strong><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Our faculty was established in 2003 by the founding dean, Prof. Nami Ça\u011fan. He transferred his duties to Prof. Aynur Yongal\u0131k in 2017. The faculty has strengthened the academic staff each year along with the founding professors and graduated nearly 1000 students from the day it was established.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 27 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-09 16:13:13 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 60 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => fakulte-tarihcesi-1520601193 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 27 [url] => law [name_tr] => Hukuk Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 27 [url] => law [name_tr] => Hukuk Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1