Fakültemiz 2003-2004 ders yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz, Fakültemizin bir bölümü çok değerli ve deneyimli, diğer bölümü çok genç ve nitelikli kadrosu ile hukuk eğitimi ve öğrenimi görmektedir.

Hukuk eğitim ve öğretiminin amacı, öğrencilere bir bilgi yığını yüklemek değildir; öğrencilerimizi bilgiye erişebilmelerini, muhakeme yapabilmelerini sağlayacak birikim ile donatmaktır. Hukukçu, bilgili olmasının yanı sıra öncelikle ahlâklı, erdemli, hoşgörülü ve geniş kültürlü olmalıdır; insan sevgisiyle dolu olmalıdır.

Hukuk eğitiminin dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yenilenmesi ihtiyacı, pek çok ülke gibi Türkiyede de kendisini hissettirmiştir. Öte yandan teknolojik gelişmeler ve ulusal gereksinimler hukuk eğitiminin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ulaşma özlemi, eğitim ve öğretimin sürekli olarak sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekler ışığında hukuk devleti ilkesini her zaman gözönünde tutarak eğitim-öğretimin içeriği yenilenmek durumundadır. Çünkü, nitelikli hukukçuların insan haklarına saygılı hukuk devletinde önemli görevleri vardır. Mülkün-devletin-temeli olan adaleti gerçekleştiren hukukçuların yetiştirilmesi özel önem taşımaktadır. Fakültemiz bu gerçeklerin ışığında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Nami Çağan