Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR

Hukuk, hukukçu olmayanlar için kolay, hukuk eğitimi alanlar için zor bir alandır. Bu alanın zorluğu, genel kanının aksine hukukun ezber olmasından değil, aksine “hukukun ezber olduğu”  genel ve yanlış kabulü yıkmaktan, hukukun toplumsal problemleri görme ve bunlara çözüm arama yönünün hukuk eğitimlerinin temelini oluşturması gerekliliğinden kaynaklanır.

“Haklarına sahip çıkanlar, hiç kimseye haksızlık yapmazlar” (Qui suo iure utitur, nemini facit iniuriam).

Bu doğrultuda misyonumuz, haklarının bilincinde olan, onlara sahip çıkan, haksızlık yapmayan ve her türlü haksızlığın karşısında duran, toplumsal problemlerin farkında olan, onlara çözüm üreten, Konfüçyüs’ün, “düşünmeden öğrenmek faydasız/nafile, öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir” sözü doğrultusunda düşünen, sorgulayan, araştıran, toplumsal sağlığın kendilerine emanet edildiğini bilen ve bu bilinçle yetişen, etik değerleri özümsemiş, kaynaklara, kurallara, kurumlara, ilkelere hâkim, aydın gerçek hukukçular yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise, hukukun her alanında mezunları tercih edilen, ulusal ve uluslararası kabul gören, “bilmek yetmez uygulamak da gerekir, istemek yetmez yapmak da gerekir” (Goethe) düşüncesiyle “bilen, uygulayan, isteyen ve yapan” bir hukuk fakültesi olmaktır.

Atılım Hukuk, hukuk fakültelerinin tercihlerinde etkili iki unsura özellikle önem vermektedir: “Öğretim kadrosu” ve “kütüphane”.

Fakültemiz, alanlarında yetkinliklerini ispatlamış olan tecrübeli, hukuk bilimi ve disiplinlerarası araştırmaları bilinen bir öğretim elamanı kadrosuna sahiptir.

Hukukun toplumsal bir alan olması, hukukçuların da toplumlarını ve toplumsal sorunlarını iyi tanıyan, bunların farkında olan kişiler olmalarını gerektirir. Bunun sağlanabilmesi ise, hukukçunun çok yönlü olması, geniş bir bakış açısına sahip olması, sorması, sorgulaması ile mümkündür. Bunun farkında olarak öğrencilerimizin sanat, tarih ve edebiyatla ilgileri de artırılmaya çalışılmaktadır. Atılım Hukuk Kütüphanesi kapsamında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitaplarımız, süreli yayınlarımız genişletilmeye çalışılmakta, bilgisayar ortamında sunulan hukuk veri tabanları ile ihtiyaçları olan kaynaklara ulaşmaları sağlanmaktadır.