2018-2019 Güz Döneminde Açılan Dersler
 • Yasama Kliniği (I) (Engelli Hakları)
 • Yasama Kliniği (II) (Üniversitede Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele)
 • Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (Kadına karşı ayrımcılık başvuruları)
 • Kurgusal Dava (Vis Moot)
2018-2019 Bahar Döneminde Açılan Dersler
 • Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (Engelli Hakları)
 • Kurgusal Dava (Vis Moot)
 • Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği (Üniversitede Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele)
 • Adli Yardım Uygulamaları
2019-2020 Güz Döneminde Açılan Dersler
 • Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (Engelli Hakları)
 • Kurgusal Dava (Vis Moot)
 • Adli Yardım Uygulamaları
 • Temel Hak Savunuculuğu Kliniği (Çocuk Hakları)
2019-2020 Bahar Döneminde Açılan Dersler
 • Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği ( İnfaz Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Kadına Yönelik Şiddet)
 • Adli Yardım Uygulamaları
 • Karar Yazım Kliniği (Hukuk Metodolojisi Kuralları ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kararların Yeniden Değerlendirilerek Yazılması)
 • Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği (Güvenli İnternet: Dijital Hak ve Özgürlükler)