Prof. Dr. Ali Sabih ARKAN

ali.arkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8018


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Sınai Haklar.

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

fusun.arsava@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8020


Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Federal Almanya Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi,

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman Celal GÖLE

celal.gole@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8022


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Borsa Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku.

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

metin.gunday@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8023


Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Heidelberg Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA

mustafa.akkaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8052


Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU

ahmet.kilicoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8029


Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

sarper.suzek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8019


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT

nukhet.turgut@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8021


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kamu Hürriyetleri, İnsan hakları, Çevresel Koruma ve İnsan Hakları, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Politikası, Çevre Hukuku, Genel Devlet Teorisi.

Prof. Dr. Aynur YONGALIK / Dekan

aynur.yongalik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8015


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Doğa ELÇİN

doga.aydogan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8047


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İSTEMİ / Dekan Yard.

mehmet.istemi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8016


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Tüketicinin korunması hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Banka Hukuku.

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ

cengiz.kulaksiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main,

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR

ozgur.kucuktasdemir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8053


Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ULUŞAHİN

nur.ulusahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8043


Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Çiğdem SEVER / Dekan Yard.

cigdem.sever@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8017


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kamu Hukuku, İdare hukuku, Feminist hukuk teorisi.

Dr. Öğr. Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER

asli.simsek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8027


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ

kumru.kilicoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8040


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Hayvanın Korunması Hukuku, Kişiler Hukuku, Kadın hakları, Çocuk hakları, İnsan Hakları, Marka Hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Serdar HIZIR

serdar.hizir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8033


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi (Devam Etmektedir),

Araştırma Konuları : Uluslararası Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Marka Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borsa Hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hasan Serdar HOŞ

serdar.hos@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8032


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İnsancıl Hukuk, İnsan hakları, Hukuk ve Etik, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Kuramı, Hukuk Felsefesi, Haklı Savaş, Genel Devlet Teorisi, Spor Hukuku.

Öğr. Gör. Abbas KILIÇ

abbas.kilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8035


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Siyasi Partiler, İnsan hakları, Hükümet Biçimleri, Anayasal Kurumlar, Anayasal İlkeler, Anayasa Yargısı, Anayasa hukuku.

Öğr. Gör. Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER

damla.songur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Umut ACUN

umut.acun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8041


Lisans, Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku.

Arş. Gör. Elif FUTTU

elif.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8044


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü, Arabuluculuk.

Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI

ogun.aydinli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uluslararası Özel Hukuk, Dezavantajlı Gruplar, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Mülteci Hukuku.

Arş. Gör. Muhammet Yağız AYGÜN

yagiz.aygun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8056


Lisans: Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Genel Devlet Teorisi, Politika Bilimi, İnsan Hakları.

Arş. Gör. Yiğitcan ÇANKAYA

yigitcan.cankaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8042


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İş Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet, LGBTI+ Çalışmaları.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem GÖRMEZ

gizem.gormez@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Eşya Hukuku.

Arş. Gör. Zeynep MÜFTÜOĞLU

zeynep.muftuoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8055


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kamu maliyesi, Vergi hukuku, Kamu harcamaları hukuku, Mali yönetişim, Bütçe hukuku, Kamu denetçiliği kurumu, Yerel yönetimlerin mali yetkileri, Çevre hukuku.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Begüm SEYHAN

begum.tekbas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8054


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Anayasa hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Hükümet Biçimleri, İnsan Hakları, Siyasi Partiler.

Arş. Gör. Can YALÇIN

can.yalcin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8056


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ceza hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Pınar YAŞAR

pinar.yasar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8049


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İdare hukuku, İdari Yargı.

Arş. Gör. Sevil YILDIZ

sevil.yildiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8054


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Roma Özel Hukuku, Roma Kamu Hukuku.