Prof. Dr. Aynur YONGALIK / Dekan

aynur.yongalik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8015


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İSTEMİ / Dekan Yard.

mehmet.istemi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8016


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tüketicinin korunması hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Banka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU / Dekan Yard.

zeynep.muftuoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8017


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu maliyesi, Vergi hukuku, Kamu harcamaları hukuku, Mali yönetişim, Bütçe hukuku, Kamu denetçiliği kurumu, Yerel yönetimlerin mali yetkileri, Çevre hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Sabih ARKAN

ali.arkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8018


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Sınai Haklar.

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

fusun.arsava@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8020


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Federal Almanya Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman Celal GÖLE

celal.gole@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8022


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Borsa Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

metin.gunday@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8023


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU

ahmet.kilicoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8029


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

sarper.suzek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8019


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Yargısı, Uluslararası İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Doğa ELÇİN

doga.aydogan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8047


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Milletlerarası Usul Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Uluslararası Koruma Hukuku, Uluslararası İş İlişkileri, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Göç Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

serdar.hizir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8033


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukukta Metod ve Problem Çözme, Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Marka Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borsa Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ

cengiz.kulaksiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER

asli.simsek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8027


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Çiğdem SEVER

cigdem.sever@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8017


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu Hukuku, İdare hukuku, Feminist hukuk teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ULUŞAHİN

nur.ulusahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8043


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Hükümet Sistemleri, Siyaset Bilimi, Siyasal Partiler, Seçim Hukuku, Seçim Sistemleri, Parlamento Hukuku, İnsan Hakları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ

kumru.kilicoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8040


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Hayvanın Korunması Hukuku, Kişiler Hukuku, Kadın hakları, Çocuk hakları, İnsan Hakları, Marka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER

damla.songur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Hasan Serdar HOŞ

serdar.hos@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8032


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnsancıl Hukuk, İnsan hakları, Hukuk ve Etik, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Kuramı, Hukuk Felsefesi, Haklı Savaş, Genel Devlet Teorisi, Spor Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Abbas KILIÇ

abbas.kilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasal Kurumlar ve İlkeler, Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Tarihi, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Hükümet Biçimleri, Temel Hak ve Özgürlükler.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Umut ACUN

umut.acun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8042


Lisans, Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku.

Arş. Gör. Ayça Handan ATAKUL

ayca.atakul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra Hukuku, İflas Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI

ogun.aydinli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Özel Hukuk, Dezavantajlı Gruplar, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Mülteci Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Muhammet Yağız AYGÜN

yagiz.aygun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8056


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Genel Devlet Teorisi, Politika Bilimi, İnsan Hakları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Yiğitcan ÇANKAYA

yigitcan.cankaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8042


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İş Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet, LGBTI+ Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem GÖRMEZ

gizem.gormez@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8053


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Eşya Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Begüm SEYHAN

begum.tekbas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8054


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Hükümet Biçimleri, İnsan Hakları, Siyasi Partiler.

Arş. Gör. Türkan Pelin UZUN

turkan.uzun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8053


Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Fatmanur YAĞCI

fatmanur.yagci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Can YALÇIN

can.yalcin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8056


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ceza hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cihan YALÇIN

cihan.yalcin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Pınar YAŞAR ŞATIROĞLU

pinar.yasar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8049


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdare hukuku, İdari Yargı.

Arş. Gör. Sevil YILDIZ

sevil.yildiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8054


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Roma Özel Hukuku, Roma Kamu Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Melis YÜKSEL

melis.yuksel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Gürol CANTÜRK

gurol.canturk@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU

haluk.emiroglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Türkan YALÇIN

turkan.yalcin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Öğr. Gör. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ

koprulu.timucin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Bülent ÖNDER

onder.bulent@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ramiz Erinç SAĞKAN

erinc.sagkan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Emrah ŞAHİN

emrah.sahin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hale AKDAĞ YÜKSEL

hale.yuksel@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00