Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR / Dekan

/ +90 (312) 586 8015


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk Çatışması, Uluslararası Medeni Usul Hukuku, Yabancılar Hukuku, Uluslararası Göç Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, İnsan Hakları, Hukuk ve Siyaset, Türk Hukuk Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR / Dekan Yard.

/ +90 (312) 586 8017


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukukta Metod ve Problem Çözme, Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Marka Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borsa Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İSTEMİ / Dekan Yard.

/ +90 (312) 586 8016


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tüketicinin korunması hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Banka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Sabih ARKAN

/ +90 (312) 586 8018


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Sınai Haklar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

/ +90 (312) 586 8020


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Federal Almanya Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman Celal GÖLE

/ +90 (312) 586 8022


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Borsa Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

/ +90 (312) 586 8019


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU

/ +90 (312) 586 8029


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

/ +90 (312) 586 8045


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ozan ERGÜL

/ +90 (312) 586 8034


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, İnsan Hakları, Temel Hak ve Özgürlükler ve Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Mekanizmaları, Parlamento Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER

/ +90 (312) 586 8031


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdare Hukuku, İdari Yargı, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ekin KORKMAZ GÖKA

/ +90 (312) 586 8026


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Brussels School of Competition Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Medeni hukuk, borçlar hukuku, rekabet hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER

/ +90 (312) 586 8024


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Serdar HOŞ

/ +90 (312) 586 8025


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnsancıl Hukuk, İnsan hakları, Hukuk ve Etik, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Kuramı, Hukuk Felsefesi, Haklı Savaş, Genel Devlet Teorisi, Spor Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abbas KILIÇ

/ +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Temel Hak ve Özgürlükler, Seçim Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin KÖPRÜLÜ

/ +90 (312) 586 8034


Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ

/ +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilan MIZRAK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

/ +90 (312) 586 8055


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu maliyesi, Vergi hukuku, Kamu harcamaları hukuku, Mali yönetişim, Bütçe hukuku, Kamu denetçiliği kurumu, Yerel yönetimlerin mali yetkileri, Çevre hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Umut ACUN

/ +90 (312) 586 8060


Lisans, Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cemre Dilara ALTUN

/ +90 (312) 586 8040


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI

/ +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Özel Hukuk, Dezavantajlı Gruplar, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Mülteci Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Muhammet Yağız AYGÜN

/ +90 (312) 586 8056


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Genel Devlet Teorisi, Politika Bilimi, İnsan Hakları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Yiğitcan ÇANKAYA

/ +90 (312) 586 8021


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İş Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet, LGBTI+ Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Fatmanur YAĞCI ÇETİN

/ +90 (312) 586 8048


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Esma Özlem DOĞAN

/ +90 (312) 586 8040


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mali hukuk, vergi hukuku, kamu maliyesi, çevre hukuku..

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem GÖRMEZ

/ +90 (312) 586 8053


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Eşya Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gizem KÜÇÜK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Konuları : Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ayça Handan ATAKUL ÖZATA

/ +90 (312) 586 8021


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra Hukuku, İflas Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Begüm SEYHAN

/ +90 (312) 586 8054


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Hükümet Biçimleri, İnsan Hakları, Siyasi Partiler.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Emre Can SİVRİKAYA

/ +90 (312) 586 8042


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Konuları : Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Pınar YAŞAR ŞATIROĞLU

/ +90 (312) 586 8049


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdare hukuku, İdari Yargı.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Türkan Pelin UZUN KARA

/ +90 (312) 586 8053


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Tüketici Hukuku, Tıp Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Can YALÇIN

/ +90 (312) 586 8056


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Ceza hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sevil YILDIZ

/ +90 (312) 586 8054


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Roma Özel Hukuku, Roma Kamu Hukuku, Hukuk Klinikleri, Feminist Pedagoji ve Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Melis YÜKSEL

/ +90 (312) 586 8048


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Kutup Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ŞUĞLE

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa KÖROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Rahime Dilan KAYA

/ +90 (312) 586 80 00