Yayınlar ve Etkinlikler

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi: 12 Mayıs 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 10 Haziran 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 22 Haziran 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi: 24 Haziran 2022

Sempozyum Tarihi: 01-02 Temmuz 2022

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayınlanma Tarihi: İlan edilecektir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Ar. Gör. Umut ACUN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Prof. Dr. Asuman TURANBOY

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Doç. Dr. Sami AKSOY

Doç. Dr. Başak ŞİT İMAMOĞLU

Doç. Dr. Burçak YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Nimet YAŞAR

Yrd. Doç. Dr. Üyesi Hakan BİLGEÇ

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti, Türkçe 750-1000 kelime arasında olmalı, konunun önemine, çalışmanın amacına, kapsamına ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgileri içermelidir. Ayrıca çalışmaya 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.

Bildiri özeti ile birlikte, yazarın kurumu, telefonu, e-posta adresi ve varsa ORCID numarası ile akademik unvan ve görevleri ile ilgili bilgiler, çalışmanın sonunda yer almalıdır.

Bildiri özetinin hakem denetiminden geçmesini arzu eden yazarlar, bildiri özetini gönderdikleri e-postada bu durumu açık bir biçimde belirtmelidir. Tüm bildiri özetleri, sempozyumdan sonra ilan edilecek bir tarihte, bildiri özeti kitapçığında (hakem incelemesinden geçmiş çalışmaların bu durumu belirtilerek) yayımlanacaktır.

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur

Sempozyum iletişim adresi: (onuncuyilindattksempozyumu@gmail.com)

Telefon: 0312 586 80 24

  • Etkinlik, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir.
  • Etkinlik Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.

 

 

TAKVİM:

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi : 1 Ocak 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi : 15 Şubat 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı ve Tam Metin Gönderimi için Davet : 15 Mart 2022

Tam Metin Gönderimi Bitiş Tarihi : 15 Haziran 2022

Kabul Edilen Bildirilerin (Tam Metinlerin) Duyuru Tarihi : 15 Eylül 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi : 1 Ekim 2022

Sempozyum Tarihi : 15 Ekim 2022

Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanma Tarihi : 1 Aralık 2022

KONU BAŞLIKLARI:

Anayasal vergilendirme ilkeleri, yasama-yürütme ilişkileri ışığında vergilendirme yetkisi başta olmak üzere vergilendirme yetkisine dair gelişmekte olan vergi hukuku konuları

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı kullanılarak satırlar iki yana yaslı şekilde yazılması gerekmektedir.

Özet 450-500 kelime arasında olmalı, konunun önemi, çalışmanın amacı, kapsamı ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgi içermelidir.

Özetlerin gönderimi sırasında yazar veya yazarların ad, soyad, kurum, iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinin 15 Şubat 2022 tarihine kadar vergilendirmeyetkisisempozyumu@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam metinlerin Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı kullanılarak satırlar iki yana yaslı şekilde yazılması gerekmektedir.

Atıf ve kaynakça düzeni yazar(lar)a bırakılmış olup, yazar(lar)ın metinleri basılmasını uygun buldukları şekilde gönderdikleri kabul edilecektir.

Yazarların tebliğ tam metinlerini 15 Haziran 2022 tarihine kadar vergilendirmeyetkisisempozyumu@gmail.com e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

Tam metinler, ulusal tanınmış yayınevi tarafından basılan Sempozyum bildiri kitabında basılacaktır.

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

vergilendirmeyetkisisempozyumu@gmail.com, (0312) 5868017

  • Etkinlik Zoom üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.
  • Etkinlik, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir.

 

İsim Önizle
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Güncel Meseleler Sempozyumu
Vergilendirme Yetkisi Sempozyumu
Fakülte Broşürü
2021 Fakülte Bülteni
2020 Fakülte Bülteni
2019 Fakülte Bülteni
2018 Fakülte Bülteni
2017 Fakülte Bülteni
Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Cilt 1)
Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Cilt 2)
Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan Çağrısı ve Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Metin Günday Armağan Çağrısı ve Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan
IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı