Yayınlar ve Etkinlikler

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi: 12 Mayıs 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 10 Haziran 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 22 Haziran 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi: 24 Haziran 2022

Sempozyum Tarihi: 01-02 Temmuz 2022

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayınlanma Tarihi: İlan edilecektir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Ar. Gör. Umut ACUN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Prof. Dr. Asuman TURANBOY

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Doç. Dr. Sami AKSOY

Doç. Dr. Başak ŞİT İMAMOĞLU

Doç. Dr. Burçak YILDIZ

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti, Türkçe 750-1000 kelime arasında olmalı, konunun önemine, çalışmanın amacına, kapsamına ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgileri içermelidir. Ayrıca çalışmaya 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.

Bildiri özeti ile birlikte, yazarın kurumu, telefonu, e-posta adresi ve varsa ORCID numarası ile akademik unvan ve görevleri ile ilgili bilgiler, çalışmanın sonunda yer almalıdır.

Bildiri özetinin hakem denetiminden geçmesini arzu eden yazarlar, bildiri özetini gönderdikleri e-postada bu durumu açık bir biçimde belirtmelidir. Tüm bildiri özetleri, sempozyumdan sonra ilan edilecek bir tarihte, bildiri özeti kitapçığında (hakem incelemesinden geçmiş çalışmaların bu durumu belirtilerek) yayımlanacaktır.

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur

Sempozyum iletişim adresi: (onuncuyilindattksempozyumu@gmail.com)

Telefon: 0312 586 80 24

  • Etkinlik, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir.
  • Etkinlik Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.

 

 

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi : 15 Mart 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi : 30 Nisan 2022

Kabul edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi : 30 Mayıs 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi : 5 Haziran 2022

Sempozyum Tarihi : 17 Haziran 2022

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayınlanma Tarihi: İlan Edilecektir.

DÜZENLEME KURULU*

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

Ar. Gör. Umut ACUN 

Ar. Gör. Ayça Handan ATAKUL ÖZATA

(*Kurul üyelerinin akademik unvanına ve alfabetik olarak soyadına göre sıralanmıştır)

BİLİM KURULU*

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Sabih ARKAN 

Prof. Dr. Füsun ARSAVA 

Prof. Dr. Murat Batı

Prof. Dr. Celal GÖLE 

Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR

Prof. Dr. Varol KARAASLAN

Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU

Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT 

Prof. Dr. Sarper SÜZEK 

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

Prof. Dr. Aynur YONGALIK 

Doç. Dr. Kudret ASLAN

Doç. Dr. Sami AKSOY 

Doç. Dr. Levent BÖRÜ

Doç. Dr. D. Çiğdem SEVER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ

Öğr. Gör. Alper BULUR 

(*Kurul üyelerinin akademik unvanına ve alfabetik olarak soyadına göre sıralanmıştır)

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı kullanılarak satırlar iki yana yaslı şekilde yazılması gerekmektedir. 

Özet 750-1000 kelime arasında olmalı, konunun önemi, çalışmanın amacı, kapsamı ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgi içermelidir. 

Özetlerin gönderimi sırasında yazar veya yazarların ad, soyad, kurum, iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinin 30 Nisan 2022 tarihine kadar arabuluculuksempozyumu@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müftüoğlu

Sempozyum iletişim adresi: arabuluculuksempozyumu@gmail.com

Telefon: 0312 586 80 55

  • Etkinlik Zoom üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.
  • Etkinlik, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir.

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi: 5 Mart 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 25 Nisan 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 15 Mayıs 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi: 25 Mayıs 2022

Sempozyum Tarihi: 1 Haziran 2022

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayınlanma Tarihi: İlan edilecektir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Damla Gülseren SONGUR HACIGÜZELLER

Ar. Gör. Umut ACUN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Prof. Dr. Asuman TURANBOY

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı kullanılarak satırlar iki yana yaslı şekilde yazılması gerekmektedir.

Özet 400-500 kelime arasında olmalı, konunun önemi, çalışmanın amacı, kapsamı ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgi içermelidir.

Özetlerin gönderimi sırasında yazar veya yazarların ad, soyad, kurum, iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinin 15 Nisan 2022 tarihine kadar kitlefonlamasisempozyumu@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliğ özet(ler)inin hakem incelenmesinden geçmesini talep eden yazarların durumu tebliğ özeti gönderimi sırasında belirtmesi gerekmektedir.

 

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Dr. Öğr. Üyesi Serdar Hızır

kitlefonlamasisermpozyumu@gmail.com

0312 586 80 17

  • Etkinlik Zoom üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

TAKVİM:

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi : 1 Ocak 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi : 15 Şubat 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı ve Tam Metin Gönderimi için Davet : 15 Mart 2022

Tam Metin Gönderimi Bitiş Tarihi : 15 Haziran 2022

Kabul Edilen Bildirilerin (Tam Metinlerin) Duyuru Tarihi : 15 Eylül 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi : 1 Ekim 2022

Sempozyum Tarihi : 15 Ekim 2022

Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanma Tarihi : 1 Aralık 2022

KONU BAŞLIKLARI:

Anayasal vergilendirme ilkeleri, yasama-yürütme ilişkileri ışığında vergilendirme yetkisi başta olmak üzere vergilendirme yetkisine dair gelişmekte olan vergi hukuku konuları

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı kullanılarak satırlar iki yana yaslı şekilde yazılması gerekmektedir.

Özet 450-500 kelime arasında olmalı, konunun önemi, çalışmanın amacı, kapsamı ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgi içermelidir.

Özetlerin gönderimi sırasında yazar veya yazarların ad, soyad, kurum, iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinin 15 Şubat 2022 tarihine kadar vergilendirmeyetkisisempozyumu@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam metinlerin Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı kullanılarak satırlar iki yana yaslı şekilde yazılması gerekmektedir.

Atıf ve kaynakça düzeni yazar(lar)a bırakılmış olup, yazar(lar)ın metinleri basılmasını uygun buldukları şekilde gönderdikleri kabul edilecektir.

Yazarların tebliğ tam metinlerini 15 Haziran 2022 tarihine kadar vergilendirmeyetkisisempozyumu@gmail.com e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

Tam metinler, ulusal tanınmış yayınevi tarafından basılan Sempozyum bildiri kitabında basılacaktır.

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU

vergilendirmeyetkisisempozyumu@gmail.com, (0312) 5868017

  • Etkinlik Zoom üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.
  • Etkinlik, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir.

 

İsim Önizle
Vergilendirme Yetkisi Sempozyumu
Fakülte Broşürü
2020 Fakülte Bülteni
2019 Fakülte Bülteni
2018 Fakülte Bülteni
2017 Fakülte Bülteni
Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Cilt 1)
Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Cilt 2)
Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan Çağrısı ve Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Metin Günday Armağan Çağrısı ve Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan
IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı