Yayınlar ve Etkinlikler

Yayınlar

İsim Önizle
Cinsiyet Bağlamında Hukuka Eleştirel Bakış Sempozyum Bildiri Kitabı
Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu'na Armağan Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu'na Armağan Çağrı Metni
VERGİLENDİRME YETKİSİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI
Cinsiyet Bağlamında Hukuka Eleştirel Bakış Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı
Yürülüğünün Onuncu Yılında Türk Ticaret Kanunu'nun Bugünü ve Yarını Bildiri Özetleri Kitabı
Kitle Fonlaması Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Güncel Meseleler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı
Fakülte Broşürü
2021 Fakülte Bülteni
2020 Fakülte Bülteni
2019 Fakülte Bülteni
2018 Fakülte Bülteni
2017 Fakülte Bülteni
Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Cilt 1)
Prof. Dr. Metin Günday Armağanı (Cilt 2)
Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan Çağrısı ve Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Metin Günday Armağan Çağrısı ve Yayın İlkeleri
Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan
IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Etkinlikler

Bu sempozyumda, hukukta yer alan cinsiyete dayalı ayrımcı norm ve uygulamaların, kapsayıcı ve kesişimsel feminist çalışmalar ile, eşitlik ve adalete ulaşmak için hukuka eleştirel bir bakış çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Sempozyum bünyesinde tartışılması beklenen meseleler ve gönderilecek bildiri özetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine konu olabilecek her hukuk disiplininden, her türlü araştırma sorusuna ilişkin olabilir. 

Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabının ve Sempozyum Bildiri Kitabının yayınlanma tarihleri ilan edilecektir. 

Bu etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecek olup tüm oturumlar aynı zamanda çevrimiçi olarak yayımlanacaktır. Sempozyum, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir. 

 

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 26 Şubat 2023

Sempozyum Tarihi: 31 Mart 2023

Tam Metinlerin Gönderimi Bitiş Tarihi: 9 Haziran 2023

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Esra Dardağan-Kibar

Prof. Dr. Aynur Yongalık

Prof. Dr. Gülriz Uygur

Prof. Dr. Türkan Yalçın 

Prof. Dr. Hülya Şimga


 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Gülriz Uygur

Prof. Dr. Türkan Yalçın

Doç. Dr. Çiğdem Sever

Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu-Yılmaz

Doç. Dr. Doğa Elçin

Doç. Dr. Nadire Özdemir

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şimşek

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur

Dr Öğr. Üyesi Bilge Bingöl

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile, Türkçe 750-1000 sözcük arasında olmalı; konunun önemine, çalışmanın amacına, kapsamına ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgileri içermelidir. Ayrıca özetin sonuna 5 adet anahtar sözcük eklenmelidir. 

Bildiri özeti ile birlikte; yazarın kurumu, telefonu, e-posta adresi ve varsa ORCID numarası ile akademik unvan ve görevleri ile ilgili bilgiler, özetin başında yazar adına dipnot olarak eklenmelidir. 

Bildiri özetinin hakem denetiminden geçmesini arzu eden yazarlar, bildiri özetini gönderdikleri e-postada bu durumu açık bir biçimde belirtmelidir. Tüm bildiri özetleri, sempozyumdan sonra ilan edilecek bir tarihte, Bildiri Özeti Kitapçığında (hakem incelemesinden geçmiş çalışmaların bu durumu belirtilerek) yayımlanacaktır. Aynı şekilde bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesinden ve hakem incelemesinden geçmesinden sonra Sempozyum Bildiri Kitabı da ileriki bir tarihte yayımlanacaktır. 

 

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi: 12 Mayıs 2022

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 10 Haziran 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 22 Haziran 2022

Sempozyum Programının İlan Tarihi: 24 Haziran 2022

Sempozyum Tarihi: 01-02 Temmuz 2022

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayınlanma Tarihi: İlan edilecektir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Ar. Gör. Umut ACUN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Prof. Dr. Asuman TURANBOY

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Doç. Dr. Sami AKSOY

Doç. Dr. Başak ŞİT İMAMOĞLU

Doç. Dr. Burçak YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Nimet YAŞAR

Yrd. Doç. Dr. Üyesi Hakan BİLGEÇ

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti, Türkçe 750-1000 kelime arasında olmalı, konunun önemine, çalışmanın amacına, kapsamına ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgileri içermelidir. Ayrıca çalışmaya 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.

Bildiri özeti ile birlikte, yazarın kurumu, telefonu, e-posta adresi ve varsa ORCID numarası ile akademik unvan ve görevleri ile ilgili bilgiler, çalışmanın sonunda yer almalıdır.

Bildiri özetinin hakem denetiminden geçmesini arzu eden yazarlar, bildiri özetini gönderdikleri e-postada bu durumu açık bir biçimde belirtmelidir. Tüm bildiri özetleri, sempozyumdan sonra ilan edilecek bir tarihte, bildiri özeti kitapçığında (hakem incelemesinden geçmiş çalışmaların bu durumu belirtilerek) yayımlanacaktır.

İletişim: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur

Sempozyum iletişim adresi: (onuncuyilindattksempozyumu@gmail.com)

Telefon: 0312 586 80 24

  • Etkinlik, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir.
  • Etkinlik Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olup, oturum bilgileri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.