Dünyada pek çok ülkede hukuk eğitiminin bir parçası haline gelen ve giderek daha fazla önem kazanan hukuk klinikleri, hem öğrencilerin pasif öğreniciler değil, aktif konumda oldukları, etkileşimli ve probleme dayalı yöntemlerle öğrendikleri bir eğitim modeli; hem de öğrencilerin sosyal adalet ve insan hakları kavramlarını içselleştirmelerine yönelik bir araçtır. Az kişilik sınıflarda ağırlıklı olarak grup çalışmaları ve sunumlar yoluyla öğrencilerin yazma, mülakat yapma, grup çalışması, muhakeme becerilerini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikleri içeren derslerde öğretim elemanları kolaylaştırıcı işlevini yerine getirir. Diğer derslerden farklı olarak, ders anlatma tekniği ile dinleyerek öğrenmeleri değil, öğrencilerin sınıf içi ve dışında aktif biçimde belli etkinliklerde bulunmaları ve çeşitli ürünler çıkarmaları beklenir. Derslere 10-15 öğrenci kabul edilmekte olup öğrenciler mülakatla belli kriterlere göre seçilmektedir. Dersler öğrencilerin sınıf içi ve dışındaki etkinlikleri ile çıkardıkları ürünler üzerinden değerlendirilmektedir.

2018-2019 güz döneminden itibaren Fakültemizde hukuk klinikleri kapsamında sekiz ders açılarak müfredatta çeşitli seçmeli ders gruplarına eklenmiştir:

Daha fazla bilgi için Hukuk Klinikleri Koordinatörü Dr. D. Çiğdem Sever ile cigdem.sever@atilim.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Her dönem seçilen belli bir konuda ilgili mevzuat incelenecek ve mevzuatta iyileştirme konusunda öneriler geliştirilecektir. Konular seçilirken özellikle uluslararası mevzuat ile ulusal mevzuatın karşılaştırılacağı ve tercihen insan haklarıyla ilgili konular seçilecektir. Örneğin engelli hakları konusunda mevzuatın Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olup olmadığı, kadına karşı şiddet konusundaki normların ilgili Sözleşmelere uygun olup olmadığı, çocuklarla ilgili düzenlemelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olup olmadığı gibi. Dersin sonunda geliştirilen iyileştirme önerileri ilgili Kurumlarla paylaşılacaktır.

Türkiye’de ilk defa yapılan bir uygulama olarak Kamu Denetçiliği Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında derste Kurum’a yapılan gerçek başvuru örnekleri hakkında karar önerisi yazarak Kurumla paylaşır. Öğrenciler kurumdaki denetçi ve uzmanların da katıldığı belli derslerle kurumun işleyişi ve karar yazma teknikleri hakkında bilgi edinirler. 

Türkiye’de ilk defa yapılan bir uygulama olarak Ankara Barosu ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında öğrenciler Ankara Barosu Adli Yardım Bürosu nöbetlerinde yer alırlar ve daha sonra seçilen bazı davalarda ilgili avukat ve dersin öğretim üyesinin danışmanlığında konuyla ilgili avukata sunmak üzere bilgi notu hazırlarlar. 

Öğrenciler, bu ders kapsamında, öğrendikleri bilgileri yine derslerde geliştirdikleri etkileşimli yöntemlerle hak bilincini yükseltmek üzere başka yerlerde anlatırlar. En yaygın uygulaması ilk ve orta öğrenimde hak bilincinin geliştirilmesi ya da dezavantajlı grupların hakları konusunda bilgilendirilmesi şeklindedir. 

Bu derste, tercihen farklı hukuk dallarını birden ilgilendiren bir kurgusal davada tarafları temsil edecek şekilde dilekçe ya da iddianame ve savunma yazma, duruşma gibi davanın çeşitli aşamalarını derste gerçekleştirir ve bir davanın baştan sona geçirdiği süreçler hakkında bilgi sahibi olurlar. Davanın niteliğine bağlı olarak yapılacak etkinlikler değişkenlik gösterir. 
 

Bu derste, bir mahkeme kararının yazılmasında uygulanacak yöntem ve yazım tekniklerinin öğrenilmesi için önce çeşitli mahkeme kararlarının incelenmesi ve eleştirilmesi, daha sonra belli bir karar seçilerek o kararın yeniden yazılması amaçlanır. Yapılacak etkinlikler ve ders içeriği seçilen uyuşmazlığın niteliğine göre değişebilecektir. 

Öğrencilere seçilen belli meslek etiği dilemmaları verilerek vakalar üzerinden tartışmaları ve konuyla ilgili metinler ve sunumlar hazırlamaları istenecektir. 

Bu derste her dönem seçilen bir konuda öğrencilerin etkileşimli yöntemleri kullanarak insan hakları savunuculuğu yapan ve stratejik davalamada deneyim sahibi uzmanlarla/avukatlarla birlikte önce belirlenen hak ihlali ile ilgili çalışma yapmaları sağlanır, daha sonra dersin sorumluları tarafından seçilen ve dezavantajlı gruplara yönelik başvuru(lar) üzerinde çalışarak hak savunuculuğu stratejileri oluşturulur. Oluşturulan stratejilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması sağlanır. Böylece dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırıcı stratejiler geliştirilir. Öğrencilerin mevzuat inceleme, literatür tarama, hak savunuculuğu stratejisi oluşturma, başvuru dosyası okuma ve yazma becerileri kazanmaları amaçlanır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4875 [title_tr] => Hakkımızda [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Dünyada pek çok ülkede hukuk eğitiminin bir parçası haline gelen ve giderek daha fazla önem kazanan hukuk klinikleri, hem öğrencilerin pasif öğreniciler değil, aktif konumda oldukları, etkileşimli ve probleme dayalı yöntemlerle öğrendikleri bir eğitim modeli; hem de öğrencilerin sosyal adalet ve insan hakları kavramlarını içselleştirmelerine yönelik bir araçtır. Az kişilik sınıflarda ağırlıklı olarak grup çalışmaları ve sunumlar yoluyla öğrencilerin yazma, mülakat yapma, grup çalışması, muhakeme becerilerini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikleri içeren derslerde öğretim elemanları kolaylaştırıcı işlevini yerine getirir. Diğer derslerden farklı olarak, ders anlatma tekniği ile dinleyerek öğrenmeleri değil, öğrencilerin sınıf içi ve dışında aktif biçimde belli etkinliklerde bulunmaları ve çeşitli ürünler çıkarmaları beklenir. Derslere 10-15 öğrenci kabul edilmekte olup öğrenciler mülakatla belli kriterlere göre seçilmektedir. Dersler öğrencilerin sınıf içi ve dışındaki etkinlikleri ile çıkardıkları ürünler üzerinden değerlendirilmektedir.

2018-2019 güz döneminden itibaren Fakültemizde hukuk klinikleri kapsamında sekiz ders açılarak müfredatta çeşitli seçmeli ders gruplarına eklenmiştir:

Daha fazla bilgi için Hukuk Klinikleri Koordinatörü Dr. D. Çiğdem Sever ile cigdem.sever@atilim.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionBlue [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Yasama Kliniği [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Her dönem seçilen belli bir konuda ilgili mevzuat incelenecek ve mevzuatta iyileştirme konusunda öneriler geliştirilecektir. Konular seçilirken özellikle uluslararası mevzuat ile ulusal mevzuatın karşılaştırılacağı ve tercihen insan haklarıyla ilgili konular seçilecektir. Örneğin engelli hakları konusunda mevzuatın Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olup olmadığı, kadına karşı şiddet konusundaki normların ilgili Sözleşmelere uygun olup olmadığı, çocuklarla ilgili düzenlemelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olup olmadığı gibi. Dersin sonunda geliştirilen iyileştirme önerileri ilgili Kurumlarla paylaşılacaktır.

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Türkiye’de ilk defa yapılan bir uygulama olarak Kamu Denetçiliği Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında derste Kurum’a yapılan gerçek başvuru örnekleri hakkında karar önerisi yazarak Kurumla paylaşır. Öğrenciler kurumdaki denetçi ve uzmanların da katıldığı belli derslerle kurumun işleyişi ve karar yazma teknikleri hakkında bilgi edinirler. 

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Adli Yardım Uygulamaları [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Türkiye’de ilk defa yapılan bir uygulama olarak Ankara Barosu ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında öğrenciler Ankara Barosu Adli Yardım Bürosu nöbetlerinde yer alırlar ve daha sonra seçilen bazı davalarda ilgili avukat ve dersin öğretim üyesinin danışmanlığında konuyla ilgili avukata sunmak üzere bilgi notu hazırlarlar. 

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrenciler, bu ders kapsamında, öğrendikleri bilgileri yine derslerde geliştirdikleri etkileşimli yöntemlerle hak bilincini yükseltmek üzere başka yerlerde anlatırlar. En yaygın uygulaması ilk ve orta öğrenimde hak bilincinin geliştirilmesi ya da dezavantajlı grupların hakları konusunda bilgilendirilmesi şeklindedir. 

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Kurgusal Dava [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu derste, tercihen farklı hukuk dallarını birden ilgilendiren bir kurgusal davada tarafları temsil edecek şekilde dilekçe ya da iddianame ve savunma yazma, duruşma gibi davanın çeşitli aşamalarını derste gerçekleştirir ve bir davanın baştan sona geçirdiği süreçler hakkında bilgi sahibi olurlar. Davanın niteliğine bağlı olarak yapılacak etkinlikler değişkenlik gösterir. 
 

) ) [5] => stdClass Object ( [title] => Karar Yazım Kliniği [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu derste, bir mahkeme kararının yazılmasında uygulanacak yöntem ve yazım tekniklerinin öğrenilmesi için önce çeşitli mahkeme kararlarının incelenmesi ve eleştirilmesi, daha sonra belli bir karar seçilerek o kararın yeniden yazılması amaçlanır. Yapılacak etkinlikler ve ders içeriği seçilen uyuşmazlığın niteliğine göre değişebilecektir. 

) ) [6] => stdClass Object ( [title] => Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrencilere seçilen belli meslek etiği dilemmaları verilerek vakalar üzerinden tartışmaları ve konuyla ilgili metinler ve sunumlar hazırlamaları istenecektir. 

) ) [7] => stdClass Object ( [title] => Temel Hak Savunuculuğu Kliniği [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu derste her dönem seçilen bir konuda öğrencilerin etkileşimli yöntemleri kullanarak insan hakları savunuculuğu yapan ve stratejik davalamada deneyim sahibi uzmanlarla/avukatlarla birlikte önce belirlenen hak ihlali ile ilgili çalışma yapmaları sağlanır, daha sonra dersin sorumluları tarafından seçilen ve dezavantajlı gruplara yönelik başvuru(lar) üzerinde çalışarak hak savunuculuğu stratejileri oluşturulur. Oluşturulan stratejilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması sağlanır. Böylece dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırıcı stratejiler geliştirilir. Öğrencilerin mevzuat inceleme, literatür tarama, hak savunuculuğu stratejisi oluşturma, başvuru dosyası okuma ve yazma becerileri kazanmaları amaçlanır.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 27 [start] => [end] => [created_at] => 2019-12-13 08:20:14 [updated_at] => 2019-12-16 06:50:14 [parent_id] => 4874 [lft] => 40 [rgt] => 41 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hukuk-klinikleri-1576225140 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 27 [name_tr] => Hukuk Fakültesi [url] => law [type] => ) ) [pages] => Array ( [4874] => Array ( [id] => 4874 [title_tr] => Hukuk Klinikleri [parent_id] => [site_id] => 27 [external_link] => javascript:; [lft] => 39 [rgt] => 48 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4874 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4875 [title_tr] => Hakkımızda [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Dünyada pek çok ülkede hukuk e\u011fitiminin bir parças\u0131 haline gelen ve giderek daha fazla önem kazanan hukuk klinikleri, hem ö\u011frencilerin pasif ö\u011freniciler de\u011fil, aktif konumda olduklar\u0131, etkile\u015fimli ve probleme dayal\u0131 yöntemlerle ö\u011frendikleri bir e\u011fitim modeli; hem de ö\u011frencilerin sosyal adalet ve insan haklar\u0131 kavramlar\u0131n\u0131 içselle\u015ftirmelerine yönelik bir araçt\u0131r. Az ki\u015filik s\u0131n\u0131flarda a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak grup çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve sunumlar yoluyla ö\u011frencilerin yazma, mülakat yapma, grup çal\u0131\u015fmas\u0131, muhakeme becerilerini art\u0131rmaya yönelik çe\u015fitli etkinlikleri içeren derslerde ö\u011fretim elemanlar\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 i\u015flevini yerine getirir. Di\u011fer derslerden farkl\u0131 olarak, ders anlatma tekni\u011fi ile dinleyerek ö\u011frenmeleri de\u011fil, ö\u011frencilerin s\u0131n\u0131f içi ve d\u0131\u015f\u0131nda aktif biçimde belli etkinliklerde bulunmalar\u0131 ve çe\u015fitli ürünler ç\u0131karmalar\u0131 beklenir. Derslere 10-15 ö\u011frenci kabul edilmekte olup ö\u011frenciler mülakatla belli kriterlere göre seçilmektedir. Dersler ö\u011frencilerin s\u0131n\u0131f içi ve d\u0131\u015f\u0131ndaki etkinlikleri ile ç\u0131kard\u0131klar\u0131 ürünler üzerinden de\u011ferlendirilmektedir.<\/p>\n\n

2018-2019 güz döneminden itibaren Fakültemizde hukuk klinikleri kapsam\u0131nda sekiz ders aç\u0131larak müfredatta çe\u015fitli seçmeli ders gruplar\u0131na eklenmi\u015ftir:<\/p>\n\n

Daha fazla bilgi için Hukuk Klinikleri Koordinatörü Dr. D. Çi\u011fdem Sever ile cigdem.sever@atilim.edu.tr adresinden ileti\u015fime geçebilirsiniz.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"accordion","module_class":"accordionBlue","content":[{"title":"Yasama Klini\u011fi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Her dönem seçilen belli bir konuda ilgili mevzuat incelenecek ve mevzuatta iyile\u015ftirme konusunda öneriler geli\u015ftirilecektir. Konular seçilirken özellikle uluslararas\u0131 mevzuat ile ulusal mevzuat\u0131n kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 ve tercihen insan haklar\u0131yla ilgili konular seçilecektir. Örne\u011fin engelli haklar\u0131 konusunda mevzuat\u0131n Engelli Haklar\u0131 Sözle\u015fmesi’ne uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131, kad\u0131na kar\u015f\u0131 \u015fiddet konusundaki normlar\u0131n ilgili Sözle\u015fmelere uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131, çocuklarla ilgili düzenlemelerin Çocuk Haklar\u0131 Sözle\u015fmesi’ne uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131 gibi. Dersin sonunda geli\u015ftirilen iyile\u015ftirme önerileri ilgili Kurumlarla payla\u015f\u0131lacakt\u0131r.<\/p>"}},{"title":"Ombudsman Dostu Hukuk Klini\u011fi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Türkiye’de ilk defa yap\u0131lan bir uygulama olarak Kamu Denetçili\u011fi Kurumu ile yap\u0131lan i\u015fbirli\u011fi protokolü kapsam\u0131nda derste Kurum’a yap\u0131lan gerçek ba\u015fvuru örnekleri hakk\u0131nda karar önerisi yazarak Kurumla payla\u015f\u0131r. Ö\u011frenciler kurumdaki denetçi ve uzmanlar\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belli derslerle kurumun i\u015fleyi\u015fi ve karar yazma teknikleri hakk\u0131nda bilgi edinirler. <\/p>"}},{"title":"Adli Yard\u0131m Uygulamalar\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

Türkiye’de ilk defa yap\u0131lan bir uygulama olarak Ankara Barosu ile yap\u0131lan i\u015fbirli\u011fi protokolü kapsam\u0131nda ö\u011frenciler Ankara Barosu Adli Yard\u0131m Bürosu nöbetlerinde yer al\u0131rlar ve daha sonra seçilen baz\u0131 davalarda ilgili avukat ve dersin ö\u011fretim üyesinin dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda konuyla ilgili avukata sunmak üzere bilgi notu haz\u0131rlarlar. <\/p>"}},{"title":"G\u00fcndelik Hayatta Hukuk Klini\u011fi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Ö\u011frenciler, bu ders kapsam\u0131nda, ö\u011frendikleri bilgileri yine derslerde geli\u015ftirdikleri etkile\u015fimli yöntemlerle hak bilincini yükseltmek üzere ba\u015fka yerlerde anlat\u0131rlar. En yayg\u0131n uygulamas\u0131 ilk ve orta ö\u011frenimde hak bilincinin geli\u015ftirilmesi ya da dezavantajl\u0131 gruplar\u0131n haklar\u0131 konusunda bilgilendirilmesi \u015feklindedir. <\/p>"}},{"title":"Kurgusal Dava","content":{"type":"ckeditor","content":"

Bu derste, tercihen farkl\u0131 hukuk dallar\u0131n\u0131 birden ilgilendiren bir kurgusal davada taraflar\u0131 temsil edecek \u015fekilde dilekçe ya da iddianame ve savunma yazma, duru\u015fma gibi davan\u0131n çe\u015fitli a\u015famalar\u0131n\u0131 derste gerçekle\u015ftirir ve bir davan\u0131n ba\u015ftan sona geçirdi\u011fi süreçler hakk\u0131nda bilgi sahibi olurlar. Davan\u0131n niteli\u011fine ba\u011fl\u0131 olarak yap\u0131lacak etkinlikler de\u011fi\u015fkenlik gösterir. 
\n <\/p>"}},{"title":"Karar Yaz\u0131m Klini\u011fi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Bu derste, bir mahkeme karar\u0131n\u0131n yaz\u0131lmas\u0131nda uygulanacak yöntem ve yaz\u0131m tekniklerinin ö\u011frenilmesi için önce çe\u015fitli mahkeme kararlar\u0131n\u0131n incelenmesi ve ele\u015ftirilmesi, daha sonra belli bir karar seçilerek o karar\u0131n yeniden yaz\u0131lmas\u0131 amaçlan\u0131r. Yap\u0131lacak etkinlikler ve ders içeri\u011fi seçilen uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131n niteli\u011fine göre de\u011fi\u015febilecektir. <\/p>"}},{"title":"Hukuk ve Etik Sim\u00fclasyon Klini\u011fi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Ö\u011frencilere seçilen belli meslek eti\u011fi dilemmalar\u0131 verilerek vakalar üzerinden tart\u0131\u015fmalar\u0131 ve konuyla ilgili metinler ve sunumlar haz\u0131rlamalar\u0131 istenecektir. <\/p>"}},{"title":"Temel Hak Savunuculu\u011fu Klini\u011fi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Bu derste her dönem seçilen bir konuda ö\u011frencilerin etkile\u015fimli yöntemleri kullanarak insan haklar\u0131 savunuculu\u011fu yapan ve stratejik davalamada deneyim sahibi uzmanlarla\/avukatlarla birlikte önce belirlenen hak ihlali ile ilgili çal\u0131\u015fma yapmalar\u0131 sa\u011flan\u0131r, daha sonra dersin sorumlular\u0131 taraf\u0131ndan seçilen ve dezavantajl\u0131 gruplara yönelik ba\u015fvuru(lar) üzerinde çal\u0131\u015farak hak savunuculu\u011fu stratejileri olu\u015fturulur. Olu\u015fturulan stratejilerin ilgili kurum ve kurulu\u015flarla payla\u015f\u0131lmas\u0131 sa\u011flan\u0131r. Böylece dezavantajl\u0131 gruplar\u0131n adalete eri\u015fimini kolayla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 stratejiler geli\u015ftirilir. Ö\u011frencilerin mevzuat inceleme, literatür tarama, hak savunuculu\u011fu stratejisi olu\u015fturma, ba\u015fvuru dosyas\u0131 okuma ve yazma becerileri kazanmalar\u0131 amaçlan\u0131r.<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 27 [start] => [end] => [created_at] => 2019-12-13 08:20:14 [updated_at] => 2019-12-16 06:50:14 [parent_id] => 4874 [lft] => 40 [rgt] => 41 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hukuk-klinikleri-1576225140 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 27 [url] => law [name_tr] => Hukuk Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 27 [url] => law [name_tr] => Hukuk Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1