1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATH111 Temel Mantık ve Cebir
3
0
6
MATH121 Analitik Geometri I
2
1
4
MATH135 Matematiksel Analiz I
4
2
8.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 20 5 31

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH112 Ayrık Matematik ve Kombinatorik
3
0
6
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH122 Analitik Geometri II
3
0
6
MATH136 Matematiksel Analiz II
4
2
8.5
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
Toplam 18 4 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH231 Lineer Cebir I
4
0
7
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
MATH251 İleri Analiz I
3
2
8
CMPE221 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
2
2
6
Toplam 15 6 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH262 Adi Diferansiyel Denklemler
4
0
6
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
MATH232 Lineer Cebir II
4
0
7
MATH252 İleri Analiz II
3
2
8
Toplam 17 4 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH331 Soyut Cebir
4
0
7
MATH351 Reel Analize Giriş
4
0
7
MATH392 Olasılık Teorisi ve İstatistik
4
0
7
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
Alan Seçmeli 3 0 6
Toplam 18 0 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH346 Kompleks Analiz
4
0
7
MATH374 Diferansiyel Geometri
3
0
6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
CMPE321 Veri Yapılarına Giriş
2
2
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 2 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 0 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
MATH411 Seminer Çalışmaları
1
2
7
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Seçmeli 3 0 6
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Alan Dışı Seçmeli 0 0 5
Toplam 12 2 30