Neden Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bölümünde okumalıyım?

  • Sadece %100 ve %50 burslu öğrencilerden oluşan öğrenci mevcudu
  • Yetkin ve deneyimli öğretim elemanları
  • Akademik danışman başına çok az sayıda öğrenci (5’in altında)
  • Matematiksel Finans ve/veya Kriptografi Sertifikası edinme imkanı
  • Yönetmenlik ve Yönergeler çerçevesinde Çift anadal ile veya yandal imkanı
  • İlgi alanlarına göre branşlara yönelmeyi sağlayacak esnek bölüm programı
  • Lisans eğitimi sonrasında akademik kariyer imkanı
  • Çok iyi donanımlı bilgisayar laboratuvarı
  • Çok iyi bir kütüphanede çalışma ve araştırma yapma imkanı

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı nasıldır?

Bölümümüzde 6 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim üyesi ve 3 Araştırma görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Uluslararası öğrenciniz var mı?

Lisans ve yüksek lisans programlarımızda olmak üzere uluslararası öğrencilerimiz öğrenim görmüştür ve hala da görmektedir.

Mezunlarınızın çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımız çoğunlukla çoğunlukla eğitim, yazılım, bankacılık ve finans, bilgi güvenliği, kamu ve özel şirketlerin Ar-Ge birimlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca üniversitede kalarak akademik kariyer yapan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Kaç yılından beri mezun veriyorsunuz? Mezunlarınızla nasıl irtibat kuruyorsunuz?

Bölümümüz, 2005 yılından itibaren mezunlar vermektedir. Sosyal medya aracılığıyla oluşturulan bir mezun grubu kanalı ile ve Mezunlar İletişim Ofisi aracılığı ile düzenlenen etkinlikler sayesinde mezunlarımız ile iletişim kurulmaktadır.

Matematik bölümleri arasında sıralamada ne durumdasınız?

2018 yılı verilerine göre % 75 burslu 12 kişilik kontenjan için taban puan yaklaşık 233 bin, tavan puan yaklaşık 257 bin ve sıralama ise 372 bin; tam burslu 3 kişilik kontenjan için  ise taban puan yaklaşık 299 bin, tavan puan yaklaşık 285 bin ve sıralama 185 bin şeklindedir. Ayrıca tüm kontenjanlar dolmuştur ve son yıllarda (son 4 yıldır) kontenjan tamamen dolmaktadır.

Akademisyen - öğrenci ilişkisi nasıl?

Bölümümüzdeki toplam kontenjanın az olması nedeniyle öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı da düşüktür. Bu durum, öğrencilerimizin gerek akademik danışmanlarına, gerekse diğer öğretim elemanlarına rahat ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı vermektedir. Bölüm derslerinde öğrenci sayılarının az olması da, öğretim elemanının, teker teker her öğrenciyi ve öğrencinin başarı durumunu kolayca takip etmesine, gerektiğinde eksiklerini gidermek için birebir çalışmalar yapabilmesine  olanak  vermektedir.

Başarılı öğrencileri üniversite içinde çalıştırıyor musunuz, böyle imkanlar yaratılıyor mu?

Başarılı öğrenciler, Başarıyı Paylaşım Programı kapsamında belli derslerde zorluk yaşayan akranları ile birlikte ders çalışmakta ve problem çözmektedirler. Bu programda çalışan  öğrencilere saat üzerinden bir  ödeme yapılmaktadır