Başvuruda Aranacak Ölçütler

 1.  Atılım Üniversitesi Yan dal Yönergesinde bulunan ölçütleri sağlıyor olmak.

  ( YANDAL Yönergesi için burayı tıklayınız.)
  ( YANDAL Başvuruları için burayı tıklayınız.)

 2. Birinci sınıf Kalkülüs derslerinden en az 2.00 ortalamaya sahip olmak

 

Matematik yandal programı kapsamında alınması öngörülen dersler aşağıda listelenmiştir

 1. MATH 111 Basic Logic and Algebra
 2. MATH 231* Linear Algebra I
 3. MATH 251 Advanced Calculus I
 4. MATH 252 Advanced Calculus II
 5. MATH 262* Ordinary Differential Equations
 6. MATH xxx Seçmeli (*)
 7. MATH xxx Seçmeli (*)

(*) Seçmeli dersler Matematik Bölümü programının 3XX veya 4XX kodlu matematik derslerinden olup yan dal koordinatörlüğü tarafından öğrencilere önerilecektir

Ana dal programında MATH275 yerine MATH231, MATH276 yerine MATH262 saydırılabilir. Yan dal programı başlamadan önce MATH275 ve MATH276 alan öğrenciler bu dersler yerine Matematik Bölümünden MATH 3xx veya MATH 4xx kodlu zorunlu veya seçmeli dersler alırlar. Zorunlu veya seçmeli olarak hangi dersin alınacağı Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

Öğrenciler, yukarıdaki dersleri, anadal programının kabul etmesi koşuluyla, anadal programında seçmeli ders olarak sayabilirler. Yandal programında yer alan yukarıdaki derslerden hangilerinin anadal programında seçmeli ders olarak sayılabileceği öğrencinin anadal bölümü tarafından belirlenir.