Bilgisayar Laboratuvarı

Matematik Bölümü programındaki zorunlu Bilgisayar, Sayısal Analiz, Modelleme gibi derslerin yanı sıra  Kriptografi (şifreleme) ve Matematiksel Finans Sertifika Programlarında verilen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması ve eğitim ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur.