Matematiksel Finans Yandal Programı

Başvuruda Aranacak Ölçütler
1. Atılım Üniversitesi Yandal Yönergesinde bulunan ölçütleri sağlıyor olmak.
( YAN DAL Yönergesi için burayı tıklayınız.)
( YAN DAL Başvuruları için burayı tıklayınız.)

2. MATH102 veya MATH152 dersinden en az CC notu almak.

 

Matematik Bölümünden Yandal programı kapsamında alınması öngörülen dersler aşağıda listelenmiştir.
1. MATH313 Matematiksel Finansa Giriş 

2. MATH316 Finansal Türevler Matematiği

3. MATH392 Olasılık Teorisi ve İstatistik (**)

4. MATH417 Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri

5. MATH437 Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar

6. MAN304 Finansal Yönetim II

7. ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi

8. ECON481 İleri Veri Modelleme

(**) Öğrenci kendi bölümünde bu derse eşdeğer bir dersi bu ders yerine saydırabilir. Saydırma işlemi öğrencinin yazılı talebi ve Matematik Bölümü Yandal Programı Koordinatörünün onayı ile gerçekleşir.