Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ / Bölüm Başkanı

tanil.ergenc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8233


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz, Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Başlangıç Değer Problemleri, Dinamik Sistemler, Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Nümerik Analiz.

Prof. Dr. Erdal KARAPINAR

erdal.karapinar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8239


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Sabit Nokta Teorisi, Köthe Uzayları, Fonksiyonel Analiz, En yakın Nokta Teorisi.

Prof. Dr. Sofiya OSTROVSKA

sofia.ostrovska@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8211


Lisans, Yüksek Lisans: Kharkov Devlet Üniversitesi, Doktora: Kiyev Devlet Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Olasılık Teorisi, Yaklaşım Teorisi.

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEKLER

abdullah.ozbekler@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8670


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Fark Denklemleri, Diferansiyel Eşitsizlikler.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur YÜKSEL

ugur.yuksel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8664


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : W. Tutschke Anlamında Eş Operaterler, Quaternion Analaizi, Sözde-Analitik Fonksiyonlar, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Başlangıç Değer Problemleri, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Sabit Nokta Teorisi, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri , Clifford Analizi.

Prof. Dr. Ayhan AYDIN

ayhan.aydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8645


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Geometrik Yöntemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Standart olmayan sonlu fark tasarıları.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Rezan SEVİNİK ADIGÜZEL

rezan.adiguzel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Özel Fonksiyonlar, Klasik Ortogonal Polinomlar, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü.

Doç. Dr. Ümit AKSOY

umit.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8234


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kısmi Diferansiyel Denklemler, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri , Matematiksel Finans.

Doç. Dr. Ferihe ATALAN OZAN / Bölüm Başk. Yard.

ferihe.atalan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8659


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Geometrik Topoloji.

Doç. Dr. Rajeh EİD

rajeh.eid@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8225


Lisans: Yarmouk Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Doç. Dr. İnci ERHAN / Bölüm Başk. Yard.

inci.erhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8753


Lisans, Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Sabit Nokta Teorisi, Nümerik Analiz, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet TURAN

mehmet.turan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8665


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Çatallanma Teorisi, Merkez Çokkatlı.

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım AKBAL

yildirim.akbal@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞRU AKGÖL

sibel.dogruakgol@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Osman Tuncay BAŞKAYA

tuncay.baskaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8241


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Köthe Uzayları, Fonksiyonlar Teorisi.

Dr. Öğr. Üyesi Cansu BETİN ONUR

cansu.betin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8661


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Gruplar Teorisi.

Dr. Öğr. Üyesi Elif MEDETOĞULLARI

elif.medetogullari@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8219


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Düşük Boyutta Topoloji, Geometrik Topoloji, Kontakt Topoloji.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SULAK

fatih.sulak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8283


Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kriptoloji.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜLMEZ TEMÜR

burcu.temur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8662


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kriptoloji, Kodlama Teorisi, Cebirsel Fonksiyon Cisimleri, Cebirsel Eğriler.

Arş. Gör. Ömer Ozan EVKAYA

ozan.evkaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8223


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Aktüerya Bilimleri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nazmi OYAR

nazmi.oyar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

A. Gör. Dr. Hacer ÖZ BAKAN

hacer.oz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Arş. Gör. Recep ÖZKAN

recep.ozkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00