Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ / Bölüm Başkanı

tanil.ergenc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8233


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz, Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Başlangıç Değer Problemleri, Dinamik Sistemler, Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Nümerik Analiz.

Prof. Dr. Sofiya OSTROVSKA

sofia.ostrovska@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8211


Lisans, Yüksek Lisans: Kharkov Devlet Üniversitesi Doktora: Kiyev Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Olasılık Teorisi, Yaklaşım Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEKLER

abdullah.ozbekler@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8670


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Fark Denklemleri, Diferansiyel Eşitsizlikler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur YÜKSEL

ugur.yuksel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8664


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : W. Tutschke Anlamında Eş Operaterler, Quaternion Analaizi, Sözde-Analitik Fonksiyonlar, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Başlangıç Değer Problemleri, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Sabit Nokta Teorisi, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri , Clifford Analizi.

Prof. Dr. Ayhan AYDIN

ayhan.aydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8645


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Geometrik Yöntemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Standart olmayan sonlu fark tasarıları.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Rezan SEVİNİK ADIGÜZEL

rezan.adiguzel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özel Fonksiyonlar, Klasik Ortogonal Polinomlar, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ümit AKSOY

umit.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8234


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kısmi Diferansiyel Denklemler, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri , Matematiksel Finans.

Doç. Dr. Ferihe ATALAN OZAN / Bölüm Başk. Yard.

ferihe.atalan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8659


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geometrik Topoloji.

Doç. Dr. Rajeh EİD

rajeh.eid@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8225


Lisans: Yarmouk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. İnci ERHAN / Bölüm Başk. Yard.

inci.erhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8753


Lisans, Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sabit Nokta Teorisi, Nümerik Analiz, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet TURAN

mehmet.turan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8665


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Çatallanma Teorisi, Merkez Çokkatlı.

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım AKBAL

yildirim.akbal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞRU AKGÖL

sibel.dogruakgol@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Osman Tuncay BAŞKAYA

tuncay.baskaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8241


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Köthe Uzayları, Fonksiyonlar Teorisi.

Dr. Öğr. Üyesi Cansu BETİN ONUR

cansu.betin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8661


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Gruplar Teorisi.

Dr. Öğr. Üyesi Elif MEDETOĞULLARI

elif.medetogullari@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8219


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Düşük Boyutta Topoloji, Geometrik Topoloji, Kontakt Topoloji.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SULAK

fatih.sulak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8283


Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kriptoloji.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜLMEZ TEMÜR

burcu.temur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8662


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kriptoloji, Kodlama Teorisi, Cebirsel Fonksiyon Cisimleri, Cebirsel Eğriler.

Arş. Gör. Burcu AYDOĞAN

burcu.aydogan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Ömer Ozan EVKAYA

ozan.evkaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8223


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aktüerya Bilimleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nazmi OYAR

nazmi.oyar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

A. Gör. Dr. Hacer ÖZ BAKAN

hacer.oz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Recep ÖZKAN

recep.ozkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00