Prof. Dr. Ayhan AYDIN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8233


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Geometrik Yöntemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Standart olmayan sonlu fark tasarıları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ

/ +90 (312) 586 8645


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz, Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Başlangıç Değer Problemleri, Dinamik Sistemler, Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Nümerik Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İnci ERHAN

/ +90 (312) 586 8222


Lisans, Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sabit Nokta Teorisi, Nümerik Analiz, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sofiya OSTROVSKA

/ +90 (312) 586 8211


Lisans, Yüksek Lisans: Kharkov Devlet Üniversitesi Doktora: Kiyev Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Olasılık Teorisi, Yaklaşım Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEKLER

/ +90 (312) 586 8670


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Fark Denklemleri, Diferansiyel Eşitsizlikler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur YÜKSEL

/ +90 (312) 586 8225


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : W. Tutschke Anlamında Eş Operaterler, Quaternion Analaizi, Sözde-Analitik Fonksiyonlar, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Başlangıç Değer Problemleri, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Sabit Nokta Teorisi, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri, Clifford Analizi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Rezan SEVİNİK ADIGÜZEL

/ +90 (312) 586 8240


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özel Fonksiyonlar, Klasik Ortogonal Polinomlar, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ümit AKSOY / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8234


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kısmi Diferansiyel Denklemler, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri, Matematiksel Finans.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ferihe ATALAN OZAN

/ +90 (312) 586 8659


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geometrik Topoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih SULAK

/ +90 (312) 586 8290


Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kriptoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Burcu GÜLMEZ TEMÜR

/ +90 (312) 586 8226


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kriptoloji, Kodlama Teorisi, Cebirsel Fonksiyon Cisimleri, Cebirsel Eğriler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet TURAN

/ +90 (312) 586 8665


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Çatallanma Teorisi, Merkez Çokkatlı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım AKBAL

/ +90 (312) 586 8219


Lisans: Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Analitik Sayılar Teorisi: Üssel Toplamlar, Elek Teorisi, Toplamsal Problemler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞRU AKGÖL / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8644


Lisans, Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İmpalsif Diferensiyel Denklemler, Asimptotik İntegrasyon, Diferensiyel Eşitsizlikler, İntegral Eşitsizlikleri, Kesirli Mertebeden Diferensiyel Denklemler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AY

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Kamil Demirberk ÜNLÜ

/ +90 (312) 586 8661


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uygulamalı Olasılık, Finansal Matematik, Veri Analizi.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Arş. Gör. Burcu AYDOĞAN

/ +90 (312) 586 8223


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Konuları : Finansal Matematik, Stokastik Kontrol ve Optimizasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Esra GÜLDOĞAN LEKESİZ

/ +90 (312) 586 8241


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ortogonal Polinomlar, Özel Fonksiyonlar, İntegral Dönüşümler, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Q-Analog.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Buse Yeşim ÖZDEMİR

/ +90 (312) 586 8241


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Kriptografi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Hakkı GÜNGÖR

/ +90 (312) 586 8662


Öğr. Gör. Dr. Emel YILDIRIM KAVGACI

/ +90 (312) 586 8753


Öğr. Gör. Dr. Arzu DENK OĞUZ

/ +90 (312) 586 8651


Öğr. Gör. Dr. Merve SEÇGİN

/ +90 (312) 586 8239