Başvuruda Aranacak Ölçütler

 Atılım Üniversitesi Yandal Yönergesinde bulunan ölçütleri sağlıyor olmak.
( YANDAL Yönergesi için burayı tıklayınız.)
(YANDAL Başvuruları için burayı tıklayınız.)
 

Matematik Bölümünden Yandal programı kapsamında alınması öngörülen dersler aşağıda listelenmiştir.

1. MATH325 Sayılar Kuramına Giriş 

2. MATH326 Kodlama Teorisi

3. MATH331 Soyut Cebir

4. MATH332 Sonlu Cisimler

5. MATH427 Kriptografiye Giriş 

6. MATH448 Algoritmalar

 

* Eşdeğer dersler:

“MATH448 ” dersi “CMPE323” dersine eşdeğerdir.

Zorunlu programında eşdeğer ders olan öğrenciler Matematik Bölümü programındaki dersi alarak kendi programına da saydırırlar. Ancak yandal programına başlamadan önce eşdeğer ders alınmışsa, yandal programındaki ilgili ders yerine yandal programına kabul sırasında Matematik Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü Matematik Bölümü programındaki bir seçmeli dersi alırlar.

 

 

                                                    Önerilen Ders Sıralaması                                                       

3. sınıf

GÜZ

BAHAR

MATH325 Sayılar Kuramına Giriş
MATH331 Soyut Cebir

MATH332 Sonlu Cisimler

                                                      4. sınıf

GÜZ

BAHAR

MATH427 Kriptografiye Giriş

MATH326 Kodlama Teorisi

MATH448 Algoritmalar