İmalat Mühendisliği nedir?

İmalat en genel tanımıyla ürünlerin hammaddeden son haline gelene kadarki tüm değişim süreçleridir. İmalat mühendisliği ise; ürünün istenilen işlevlerini sürdürülebilir şekilde tam ve en ekonomik şekilde yerine getirebilecek değişim süreçlerini oluşturan tasarım,  uygun malzeme ve imalat teknolojilerinin bir arada seçimi, sonrasında imalatın başaltılması ve yönetimi ile ilgili tüm mühendislik faaliyetlerini içerir.

İmalat Mühendisliği Çalışma Alanları nelerdir?

İmalat Mühendisliği çalışma alanları dört grupta toplanabilir, imalat mühendisliği  mezunları bu dört alanda tasarım, planlama, denetleme, bakım ve araştırma mühendisi oarak çalışabilir:

 1. İmalat Planlaması bir ürünün üretimi için gerekli imalat sisteminin kurulması için ön mühendislik faaliyetlerini kapsar: üretim yeri (fabrika), tezgah, techizat, takım ve avadanlıkların özelliklerinin belirlenmesi ve seçimi, en verimli imalatı sağlayacak fabrika yerleşim planlarının oluşturulması, v.b.
 2. İmalat mevcut bir fabrikanın kalite standartlarına uygun verimli ve ekonomik üretim çıktısı sağlayacak şekilde işletilmesi için gerekli mühendislik faaliyetlerini içerir: Mevcut yerleşim planlarının, süreçlerin, takım ve techizatın, üretim planlarının ve spesifikasyonlarının  belirlenmesi, üretimin gerçekleştirilmesi, iyileştirilmesi, v.b.
 3. Araştırma imalat süreçlerinin iyileştirilmesi, çevreye uyumlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi için yeni ve daha iyi malzeme, yöntem, teknoloji ve yordamların (prosedür) araştırılması faaliyetlerini içerir: yeni kavramlar, ürünler oluşturma, mevcut kaynakların yenileşimci (inovativ) kullanımı, v.b.
 4. İmalat Kontrolu imalat süreçlerinin programa uygun olarak yönetiminin sağlanmasıdır. İmalat ve yardımcı birimlerin (satınalma, bakım, malzeme, v.b.)  eşgüdüm faaliyetlerini içerir.

İmalat Mühendisleri çalışma alanlarına göre mühendislik, Ar-Ge ve projelendirme birimlerinde, fabrika ve atölyelerde, iş yeri koşullarına göre vardiyalı, ya da günlük mesai saatlerine uyarak çalışabilirler.

İmalat Mühendisliği Öğrencisinde Aranan ve Lisans Eğitimi Sırasında Edinmesi İstenen Nitelikler nelerdir?

 • Çevresinde, günlük hayatında gördüğü, nasıl yapıldığını merak ettiği ürünlerin daha iyisini yapabilme merakı ve hırsı olmalı
 • Matematiği ve temel bilimleri sevmeli  ve bu konularda başarılı olmalı, öğrendiklerini nasıl insanlık yararına kullanılabilir hale getirebilirim diye çaba göstermeli
 • Tasarım ve temel mühendislik derslerinde  öğrendiklerini içselleştirerek, kafasında tasarladıklarını, çalışacağını düşündüğü araçları, makineleri başkalarına ifade edebilmeli
 • Tasarladıklarının  istediği şekilde çalışacağını görebilmek için temel bilimler , matematik  ve mühendislik bilimleri ve imalat teknolojileri derslerinde edindiği bilgiyi kullanıp model ve test düzenekleri oluşturabilecek yeteneği elde etmeli
 • Deneyler yapmayı, yaptıklarını  ve bilgilerini doğrulamak, kendisine  ve başkalarına bunu  kanıtlamaktan  zevk almalı
 • Öğrenim hayatı boyunca bütün öğrendiklerinin ne anlama geldiğini, yeni şeyler tasarlamak ve üretebilmek  için ne kadar önemli olduklarını, üniversite öğrenim hayatına adım attığından itibaren adım adım öğrenmeli ve öğrendiklerini somut biçimde hissederek uygulayabilmeli  ve bütün bunlardan zevk almalı

İmalat Mühendislerininin İmza Yetkisi nedir?

İmalat mühendisleri de diğer mühendisler gibi mezuniyetleri sonrası mesleklerinde çalışabilmeleri için meslek grubunun bağlı olduğu mühendislik odasına kayıt olmalıdırlar. İmalat  Mühendislerinin kayıt olacakları oda Makina Mühendisleri Odasıdır. Mühendislik diplomasına sahip hiçbir mezunun doğrudan imza yetkisi bulunmamaktadır. İmza yetkisi alınabilmesi için odaların meslek gruplarına göre tanımladıkları alanlarda mezuniyet sonrası yetkilendirme kurslarına devam edip başarılı olmaları gerekmektedir. Makina Mühendisliği Odasının tanımladığı alanlar:

 1. Tesisat Grubu (Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisat, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü, Yangın Tesisatı, Havuz Tesisatı, Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı, Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı, LPG Tesisatı, Arıtma Tesisatı, Basınçlı Hava Tesisatı, Medikal Gaz Tesisatı, )
 2. Araç Grubu (Araç Projelendirme, Araçların LPG’ye Dönüşümü, Araçların CNG’ye Dönüşümü)
 3. Asansör Grubu (Asansör Avan Proje Hazırlama, Asansör)
 4. Yatırım Hizmetleri, Planlama Grubu (Stratejik Planlama, Yatırım Hizmetleri Yönetimi)
  Bu alanlardan yalnızca Asansör Grubu İmalat Mühendislerine açık alandır. İmalat mühendisleri bu alanda yetki belgesi almaya hak kazandıkları takdirde  kendi adlarına asansör projelerinin altına imza koyma yetkisine sahip olabilmektedirler.

Mühendis olarak çalıştıkları iş yerlerinde imalat mühendislerinin imza yetkisine gereksinimleri bulunmamaktadır. İmalat Mühendisliği faaliyet alanları içinde kendileri için kuruluş tarafından tariflenmiş iş tanımına göre tam yetki ile çalışma hakkına sahiptirler.

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümünün güçlü yanları nelerdir?

 • MÜDEK tarafından, lisans eğitim programının 2018-2019 akademik yılından itibaren 6 yıllığına akredite edildiği ilk İmalat Mühendisliği Bölümü olması
 • Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Ortak Eğitim (Coop) programını başlatan ilk bölüm olması
 • Türkiye'de ilk ve tek  Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezini kuran bölüm olması
 • Türkiyede ilk ve tek BOREN Bor Kaplamaları Yetkinlik Merkezini kuran bölüm olması
 • Ardışık yıllarda iki farklı Uluslararası Kongre (UMTIK-çift sayılı yıllarda, Die and Mold-tek sayılı yıllarda) düzenleyen bölüm olması
 • Güçlü ve seçkin öğretim üye kadrosu
 • Zengin altyapısı olan malzeme, tasarım ve imalat teknolojileri laboratuvarlarına sahip olması
 • Lisans öğrencilerinin önemli bir bölümünün LAP projelerinde ve Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezinde aktif olarak çalışması
 • Önemli sayıda başarılı lisans öğrencisinin Erasmus kapsamında yurt dışı araştırma kuruluşlarında uzun dönem staj yapması
 • Sayıları giderek artan girişimci mezunları olması
 • Birinci sınıftan başlayarak mezuniyete kadar tüm lisans programı dönemlerinde birbirini tamamlar nitelikte laboratuvar ve tasarım derslerinin bulunması
 • Bitirme projesi (Capstone) derslerinin iki dönem boyunca, tasarım ve imalat konusunda endüstriyel deneyimi olan  uzman bir öğretim üyesi tarafından her hafta düzenli olarak 4 saatlik stüdyo çalışması olarak yapılması ve bitirme projelerinin çalışan bir ürünle sonuçladırılması
 • Derslerde mühendislik yazılımlarının yaygınlaşarak kullanılması

 

İmalat Mühendisliği Bölümü yurt dışı bağlantıları nelerdir?

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Bölümümüz ile University of Erlangen-Nuremberg (Almanya), Calabria University (İtalya), Hamk University (Finlandiya), TU Dortmund (Almanya), University of Ljubljana (Slovenya) üniversiteleri arasında Erasmus anlaşmaları mevcuttur. Erasmus öğrenci değişim programı ile 17 öğrenci dönem eğitimi ve yaz stajı yapmak üzere değişim programlarına katılmışlardır. Ayrıca, Erasmus dışı anlaşmalar ile ABD’nin NJ eyaletinde bulunan Stevens Institute of Technology ve Eindhoven University of Technology Üniversitelerine 3 öğrenci yaz stajı kapsamında  gönderilmiştir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunların çalıştıkları işler ile lisans sonrası eğitimlerini sürdüren mezun profili incelendiğinde, yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda mezunun yüksek lisans ve doktora çalışması yaptıkları ve akademik sürece girdikleri ya da uluslararası şirket ve projelerde görev aldıkları gözlenmektedir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımız yüksek oranda istihdam edilmekte olup, savunma sanayi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı firmalarda, Ar-Ge merkezlerinde, aile şirketlerinde ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü 2008 yılından bu yana 200’e yakın mezun vermiştir. Mezunlarımızın ile Bölümümüz sosyal medya hesapları ile güncel ve hızlı iletişim kurarak  meslek hayatlarındaki gelişmeleri takip etmekteyiz

Facebook: https://www.facebook.com/groups/manufacturingengineering/

Instagram: https://www.instagram.com/atilim.imalat.muhendisligi/?hl=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/atilim-manufacturing-engineering-department

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul alarak eğitimini sürdüren mezunlarımızın yanı sıra iş hayatında çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır.

İmalat Mühendisliği Bölümünün Akreditasyonu var mıdır?

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü 2018 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MÜDEK tarafından 6 yıl süre akredite edilerek ülkemizde Müdek akreditasyonuna sahip ilk ve tek İmalat Mühendisliği Bölümü olmuştur.

Ailelerin Çocuklarını Meslek Alanlarına Yönlendirmedeki Rolleri ne ölçüde olmalıdır?

İmalat Mühendisliği konusunda yukarıda verilmeye çalışılan bilgiler ışığında aileler çocuklarının imalat mühendisliğine olan ilgisini sorgulayabilir, onların önceki öğrenim hayatlarındaki başarı düzeylerini, ilgi duydukları alanları gözden geçirip, çocuklarının bu meslek grubunda öğrenim görmelerinin iyi bir seçim olup olmayacağı konusunda bir görüş edinebilir ve bu görüşlerini çocuklarıyla paylaşabilirler. Tabii ki; öğrenim görmeyi isteyecekleri meslek seçimininde son söz çocuklarının olmalıdır. Üzerilerinde yapılan aile baskısı sonunda öğrenim görecekleri meslek alanını seçen öğrenciler büyük oranda başarılı olamamakta, öğrenimlerini başarıyla tamamlasalar da seçtikleri mesleği benimseyemedikleri için başarılı olamayabilmektedirler.