Prof. Dr. Sadık Engin KILIÇ

Sevgili Öğrenciler,

İmalat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, hammaddeden ürüne kadar geçen süreçte malzemelere şekil veren imalat teknolojilerinin analitik, deneysel ve nümerik modelleme yöntemleri kullanılarak derinlemesine işlendiği bir programdır. Makine mühendisliği temelinde, imalat teknolojileri konularına odaklanmış bir bölüm olarak kurulan bölümümüz,   tasarım ağırlıklı müfredatıyla sanayinin beklentilerini karşılayacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunlarımız aldıkları eğitimle ürünlerin katı modellerini tasarlayıp, mekanik davranışlarını analiz edebilme, üretim için gerekli kalıp ve takımların tasarımı ve imalatı, döküm, metal şekillendirme, plastik ve kompozit malzeme şekillendirme, talaşlı imalat, toz şekillendirme gibi imalat süreçlerinin belirlenmesi konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmakta; bu şekilde tasarım, mühendislik ve Ar-Ge birimlerinde veya  imalat hatlarında mühendis olarak çalışabilecek kariyeri elde edebilmektedirler. Mezunlarımız, savunma, beyaz eşya ve otomotiv ve yan sanayi firmalarında çalışmaktadır.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat konusunda donanımlı bilgisayar ve imalat laboratuvarlarıyla, lisans programımız öğrencilerin birinci sınıftan itibaren derslerde gördükleri konularda laboratuvar ve tasarım çalışmaları   yapmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.  Laboratuvar, tasarım ve uygulamalı çalışmalar, yaptıkları işlerden zevk almalarını sağlayarak öğrencilerin yenilikçi ve girişimci yanlarını teşvik edecek şekilde planlanmıştır.

Öğretim kadromuz,  malzeme ve imalat teknolojileri alanında teorik, deneysel ve  uygulama açısından güçlü bilgi birikimine, sanayi ve yurt dışı deneyimine sahip öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Bölümümüzde tezli ve tezsiz Yüksek Lisans programları da yer almaktadır. Bölümümüz MODES ve Makine Mühendisliği doktora programlarının da güçlü bir üyesidir.

Bölümümüzü daha yakından tanımanız için sizi bölümümüze bekleriz.