Eğitim amaçlarımız, lisans programı mezunlarımızın, eğitimleri sonucunda kazanacakları bilgi, beceri ve düşünce şekilleri ile,

  1. Türkiye imalat sektöründe faaliyet gösteren fabrika, imalathane ve diğer üretim tesislerinde mesleki sorumluluklarının bilincinde mühendislik ve yöneticilik hizmeti verebilen, liderlik görevi üstlenebilen, bir takım içinde de etkin bir şekilde çalışabilen ve iletişim becerileri güçlü
  2.  Araştırma-geliştirme ile ürün ve imalat yöntemi tasarımı faaliyetlerinde bulunan kurumlar tarafından tercih edilen,
  3. Mühendislik uygulamalarının toplumsal etkilerinin farkında, yurtiçi veya yurtdışındaki mühendislik firmalarında çalışabilecek yetkinlikte, kendi spin-off şirketlerini kurabilecek donanımda, özgüvenli girişimci ruha sahip
  4. Kendini sürekli yenileme bilinciyle ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora çalışmaları yürütebilecek ve nihayetinde bir yükseköğretim kurumunda akademisyen olarak görev yapabilecek

mühendisler yetiştirmektir.