Alet Cihaz Metroloji Laboratuvarı

Alet Cihaz Metroloji Labotauvarı, İmalat Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin "MFGE 312-Statistical Analysis and Instrumentation" ve MFGE 577-Quality Control and Metrology" derslerine destek amacıyla kurulmuştur.

Laboratuar bünyesinde bulunan 2 adet veri toplama cihazı ve ölçüm aletleri derslerin yanı sıra araştırma projelerinde de kullanılmaktadır.

Bilgisayar Tümleşik İmalat Laboratuvarı (CIM)

Bilgisayar Tümleşik İmalat Laboratuvarı (CIM), İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimine, bitirme projelerinin imalatına ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarında CNC tezgahlar ile  imalat  destek hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Bu laboratuvar ayrıca, tüm mühendislik bölümlerinin imalat taleplerini de karşılamaya çalışmaktadır. Laboratuvarda iki adetCNC  tezgah bulunmaktadır. Bu tezgahlar iki teknisyen tarafından kullanılabilmekte ve öğrenciler de kendilerine destek vermekte ve kullanımlarını öğrenmektedirler.

Bitirme Projeleri Stüdyosu

Bitirme Projeleri Stüdyosu, İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerine ve bu projeler ile ilgili Lisans Araştırma Projelerine  (LAP) destek amacıyla kurulmuştur.

Projeksiyon ve tahta imkanları ile sınıf düzeninde ders de yapılan laboratuarda, Bitirme Projesi I ve II dersleri yıl boyunca haftada 4 saat olarak uygulamalı  şekilde burada verilmektedir.

Geçmiş yıllarda yapılan bitirme projesi örnekleri burada sergilenmekte ve ihtiyaç durumunda kullanılmaktadır.

İmalat Teknolojileri Laboratuvarı

İmalat Teknolojileri Laboratuvarı, İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimine, bitirme projelerinin imalatına ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarında imalat ve deney destek hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Bu laboratuvar ayrıca, tüm mühendislik bölümlerinin imalat taleplerini de karşılamaya çalışmaktadır. Laboratuvarda manuel tezgahlar bulunmaktadır. Tüm tezgahlar iki teknisyen tarafından kullanılabilmekte ve öğrenciler de kendilerine destek vermekte ve kullanımlarını öğrenmektedirler.

Statik/Dinamik/Mukavemet Laboratuarı- Makine Elemanları-Mekanizma Laboratuarı

Statik/Dinamik/Mukavemet Laboratuvarı - Makine Elemanları-Mekanizma Laboratuvarı İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ilgili derslerde uygulamalı eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

Bu derslere yönelik uygulamalar için geçmiş yıllarda bitirme projeleri yapılmış ve bu projelerden ortaya çıkan ölçüm düzenekleri burada sergilenmekte ve derslerde örnek olarak kullanılmaktadır.

Bitirme Projelerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarından alınan örnekler burada sergilenmektedir.

Mühendislik Fakültesi B-2018 nolu laboratuvar Statik/Dinamik/Mukavemet Laboratuarı ve Makine Elemanları-Mekanizma Laboratuarı  için ortak kullanılmaktadır.